Nový občanský zákoník přichází velmi pravděpodobně (pravděpodobně proto, že není z logiky věci judikatura, takže nevíme, jak se k dané věci postaví soudci) s revolucí ve sféře občanského poradenství. Může jí způsobit možná na první pohled nenápadný institut odpovědnosti za poškození způsobené radou člověka, který se v té které oblasti prezentuje jako profesionál, jak na to při panelové diskuzi k novému občanskému zákonu uskutečněné 17. října v pražském Art Nouveau Palace Hotelu upozornil předseda představenstva společnosti Broker Trust Zdeněk Sluka.

V čem tkví jádro věci? Filip Melzer, spolutvůrce nového občanského zákoníku a vysokoškolský pedagog, uvádí, že citelně se může ustanovení nového právního předpisu dotknout nepoctivých nebo neprofesionálních finančních poradců, kteří poskytují svým klientům buď škodlivé, nebo nesprávné a neúplné informace, což se samozřejmě týká i oblasti finančního poradenství.

Melzer: „Podmínkou je, že informace nebo rada byla poskytnuta za úplatu, tedy za nějaké protiplnění. Poškozený bude muset prokázat úplatné poskytnutí informace od odborníka, dále její nesprávnost, resp. neúplnost, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi radou a škodou. Poradcům lze doporučit, aby měli od počátku potvrzeno, jakou informaci klient po poradci žádá. Není-li informace poskytnuta od odborníka nebo za úplatu, pak se odpovídá jen za úmyslně nesprávnou nebo neúplnou informaci.“

Melzer tedy předpokládá, že pokud bude informace poskytnuta za úplatu (finanční poradce si za ni nechá zaplatit), úmysl nehraje žádnou roli, zkoumala by se pak pouze daná informace z hlediska její validity a úplnosti.

To samozřejmě rozproudilo diskuze v rámci světa finančního poradenství. Do jaké míry to změní jeho svět? Zdeněk Sluka, předseda představenstva největší české brokerpoolové společnosti, je zatím obezřetný, byť nový institut vítá.

Sluka: „Odpovědnost za poskytnutou radu vítáme. Uvědomujeme si ale, že tento institut si vyžádá výrazný nárůst dokumentace, kterou se bude muset finanční poradce „jistit“ před případným obviněním ze strany klienta. Zvýšení byrokracie je ale převýšeno pozitivy. Nový institut totiž může výrazně přispět k tomu, že ubude excesů, bude totiž možné tyto excesy efektivně trestat, a finanční poradenství si vydobude pověst poctivého řemesla. Jednoduše řečeno: vztahy poctivých poradců s poctivými klienty tato změna posílí.“

Obezřetnost je koneckonců na místě. Zatím se dostalo slovu zákonodárci, který předpis schválil, od ledna začíná druhá fáze, kdy své slovo vyřkne moc soudní. Bude proto mimořádně zajímavé sledovat soudní praxi a klíčová soudní rozhodnutí, která o mnohém napoví.

 

Jaký je Váš názor na případné dopady nového občanského zákoníku na práci finančního zprostředkovatele?1 komentář
  1. Vkládám propojovací odkaz na toto tema, zde diskutované.
    https://poradci-sobe.cz/diskutujeme/topic/novy-obcansky-zakonik-2014-noz

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account