Úvod panelové diskuse nabídl řečníkům případovou studii na téma, jaké investiční portfolio sestavit vyváženému klientovi, který má k dispozici jeden milion Kč pro jednorázovou investici a pravidelně bude investovat částku 10 000 Kč měsíčně. Poměr akcií a dluhopisů by měl být v tomto případě přibližně vyrovnaný. Investiční horizont byl stanoven v rozmezí pěti až sedmi let.

Panelová diskuse

MP3 záznam ke stažení zde (29 MB).

S řešením případové studie vystoupili tři řečníci, každý z nich měl na prezentaci svého přístupu vyměřený čas deseti minut. Všichni tři dali účastníkům panelu příležitost nahlédnout do své firemní softwarové kuchyně a představili investiční možnosti v on-line podobě.

Lukáš Paldus, In Investments

„Hlavním pilířem našeho modelování investic pro klienty je InKalkulačka. Máme k dispozici doporučená portfolia, nicméně v tomto případě nepůjdeme do běžných portfolií. A jelikož se jedná o zainvestování jednoho milionu korun, nepůjdeme cestou provizního poradenství, ale domluvíme si s klientem výši odměny dle objemu spravovaných peněz. To by byla pro takového klienta ideální volba.

Nabízím otázku, která v zadání modelového případu nezazněla. Chce klient peníze na konci investičního horizontu, tedy po sedmi letech, čerpat jednorázově nebo formou renty? Zvolím možnost renty. Vlastnosti investice nejvíce určí alokace. V tomto případě InKalkulačka vyšla téměř podle zadání: 45 % dluhopisy a 55 % akcie. Dalšími složkami jsou diverzifikace, hotovost, měna. To je v dnešní době zásadní. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, aby měl klient větší část investic zajištěných do koruny kvůli měnovému riziku.

Kolik bude klient za danou službu platit? Modelace uvádí celkovou nákladovost portfolia, ve které je zahrnuta odměna pro poradce. V toto případě je to 1,25 % z výše investic. Dobře zaplacený poradce se bude dobře starat o klienta.

V rámci portfolia samozřejmě využíváme také nízkonákladové instrumenty. Která kritéria vnímáme jako důležitá?  Jak dlouho ve fondu pracuje portfolio manažer. Dále velikost fondu – malé fondy nejsou z pohledu dlouhodobého investování ideální. Diverzifikaci nabízíme v rámci všech sektorů. Každý asi bude mít jiný názor na regionální rozložení, my volíme strategii světové diverzifikace dle indexu MSCI World. Máme většinu portfolia zainvestovanou v Americe, protože tam jsou největší firmy. Následuje Evropa a pak zbytek světa.

V rámci portfolia diverzifikujeme také správce. Nabízíme portfolio přes největšího správce aktiv na světě BlackRock a jejich ETF fondy iShares, dále jsme vybrali největšího správce v Evropě Amundi, pod kterého spadá Pioneer. Tady využíváme indexový fond, který je zajištěný do koruny. V rámci dluhopisové strategie doporučujeme jak vysokopříjmové high dluhopisy, tak i známý Amundi Pioneer Strategic Income, který je zaměřený na firemní dluhopisy investičního stupně. V rámci globálních bondů volíme Templeton Global Bond od společnosti Franklin Templeton.

Klienta bude nejvíce zajímat konečné zhodnocení jeho investic, navíc nebude investovat pouze jednorázově, ale také pravidelnými úložkami. Naše modelace spočítá predikce na základě historických dat – optimistický scénář, pesimistický scénář a Median. Zvolili jsme data za skutečně dlouhodobý horizont – k tomu jsme vybrali kapitálový trh Spojených států. Akciovou strategii počítáme z indexu S&P 500 a dluhopisovou strategii počítáme z desetiletého amerického dluhopisu. Při výpočtech zohledňujeme také inflaci v Americe za posledních sto let. K inflaci se přitom často v investicích nepřihlíží. Klienta ovšem zajímá, co si za zhodnocené peníze doopravdy koupí, proto je potřeba ukázat investorům reálné částky.“

Michal Valentík, Broker Trust

„Každý, kdo investuje, chce investovat do toho, co má hodnotu. Proč? Hodnota nám zaručuje dlouhodobý rozvoj, progres, užitek, zisk, spokojenost. My jsme rozdělili investiční svět do devíti tříd aktiv. Každé třídě jsme přidělili určitý benchmark a analyticky jsme pokryli fondy všech producentů v ČR v rámci každé jednotlivé třídy. Došli jsme k závěru, že fondy mají silnou korelaci vůči benchmarku. Proto říkáme, že nejde o výběr konkrétního fondu, ale o nastavení správného poměru jednotlivých tříd aktiv u každého rizikového profilu. Jestli poradce klientovi doporučí nakoupit ten či onen fond dané třídy aktiv, je irelevantní. Samozřejmě v případě, že je fond uvedený v seznamu doporučených fondů v rámci Broker Trustu. Nepreferujeme jednoho producenta před druhým, ale snažíme se vybírat fondy, které jsou kvalitní a mají korelaci s benchmarkem.

Jedná se o vyváženého klienta, proto je hlavní složka dána korporátními dluhopisy. Klient se vlastně stává věřitelem firem a hodnota se skrývá v růstu portfolia na základě úroků. Složkou portfolia jsou i hodnotové akci s váhou 25 %. Jistou kotvu tvoří konzervativní dluhopisy a nemovitostní fondy, které jsou zastoupeny z 15 %.“

Vladimír Kos, Saturia Consulting (na FINfestu zastupoval společnost VHI)

„Já se na modelový příklad podívám z jiného úhlu pohledu, jelikož se s klienty potkávám každý týden a hovořím si nimi z očí do očí. Domnívám se, že práce s investiční kalkulačkou by měla začít až poté, kdy s klientem sestavíme finanční plán a máme za sebou tři nebo čtyři společné schůzky. Teprve tehdy známe kontext a souvislosti a víme o klientovi detailní informace. Nikoliv pouze skutečnost, kolik má peněz na investice, ale jaké má cíle, co hodlá s penězi dělat, jaké má výdaje atd. Je to 100 % jeho majetku nebo 20 %? Má další aktiva jinde? Kupříkladu v nemovitostech? Od toho se také odvíjejí  možnosti, jakým způsobem portfolio navrhnu – více či méně konzervativně nebo dynamicky (podle toho, jestli plánuje čerpat rentu třeba ještě dalších 25 let). Pak není horizont pět až sedm let určující. Případně klient požaduje peníze vybrat najednou nebo polovinu z nich jednorázově a zbývající část až v delším horizontu?

Máme tři základní strategie. Hledáme inspirace u nejlepších investorů na světě, ať již individuálních nebo institucionálních. Pro tento případ zvolím konzervativnější variantu, protože neznám odpověď na otázky, které jsem zmínil. Ukáži jednu ze strategií, kterou používáme; je inspirována strategií All Seasons, jejíž duchovní otec Ray Dalio je portfolio manažer největšího hedge fondu na světě. Strategie se vyznačuje značnou stabilitou v čase. Pokud se podíváte na statistiky, za padesát let byla pouze čtyři roky ve ztrátě. I ta nejvyšší ztráta nepřesáhla 4 %. Neexistuje pětileté období, které by bylo ztrátové. Samozřejmě odvrácenou stranou je nižší zhodnocení oproti strategiím s větším zastoupením akciových složek.

Jedním z výstupů finančního plánu je strategická alokace (poměr dluhopisů, akcií, alternativních investic), kterou navrhujeme pro konkrétní finanční cíl. Dalším krokem je výběr fondů. Máme dvě volby. Pro obchodníky, kteří jsou více obchodně zaměřeni a nechtějí fondy detailně studovat, nabízíme možnost předvybraných fondů.  Analytičtí poradci si mohou zapnout plné pohledy. Pak vidí pro každou kategorii tři až sedm fondů. Kromě podílových fondů máme zastoupeny také ETF fondy. Poradce vidí rozložení strategie z pohledu měny, velikosti firem, odvětví a regionu. To si samozřejmě může upravit ve výběru fondů. Vybíráme fondy podle ratingu Morningstar. Pohledem dozadu i dopředu. V každé kategorii se snažíme vybrat nejlepší fondy s nejlepší perspektivou i nejlepší výkonností. Pro tohoto klienta bychom také volili placenou formu poradenství. V placeném módu můžeme samozřejmě využívat i ETF fondy, ale to má smysl od objemu investic zpravidla 1,5 až 2 miliony Kč.“

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account