Petr Jan Křen

Petr Jan Křen v minulosti vybudoval zemské ředitelství o stovkách lidí v OVB Allfinanz. Nyní se věnuje osobnostnímu a profesnímu rozvoji ve své Petr Jan Křen Academy. Je možné ve finančním poradenství růst a zároveň udržet kvalitu poskytovaných služeb?

Jako řečník na konferenci FINfest EFPA budete hovořit o růstu a kvalitě finančně poradenských společností, zda se jedná o Sofiinu volbu. Může finančně poradenská firma růst a zároveň udržet kvalitu služeb?

Tuto otázku dostávám pravidelně. Kdybych měl odpovědět jednoduše, tak ano, je to možné. Má to samozřejmě několik podmínek, na základě kterých si mnoho lidí myslí, že to možné není. Pro mě, jako pro člověka, který se v poradenském byznysu dlouho pohyboval a pohybuje, je misí lidem vysvětlovat, že je možné růst a rozvíjet své týmy i se zachováním kvality.

Proč si lidé dost často myslí, že nelze růst a udržet kvalitu?

Mám pocit, že se dnes finančně poradenský trh pohybuje v extrémech.

Jeden extrém je, že lidé, kteří vedli poradenské týmy ve velkých strukturálních firmách, byli tlačeni do pravidelného intenzivního náborování. S tím byla spojena spousta práce, která často přišla vniveč. Mnoho lidí totiž neumělo a neumí dělat efektivní nábory. A tito teamleadeři z firem, které jsou na náborech postaveny – klasické multilevely, se osamostatnili, založili si své firmy a šly pod broker pooly. A tam se rozhodli, mimo jiné i na základě svých špatných zkušeností s náborem, pro druhý extrém. S menším počtem lidí, bavíme se o jednotkách lidí, začali fungovat s tím, že nenabírají nové lidi a zakládají si na kvalitě. Kvalita tam nepochybně je. Ale proč se tyto firmy nerozrůstají, je často proto, že mají pachuť té minulosti.

Je to o tom, že majitelé malých firem neumí náborovat, a proto náborovat nechtějí?

Když bych to zkrátil, tak ano. Je to něco, co mě hodně mrzí. Mnoho lidí je zklamáno až znechuceno prací s lidmi, mají pocit, že na to nemají, že je to nefunkční, složité a zatěžující… Přitom je to o tom, že často neměli a ani dnes nemají nástroje, systémy a strategii, jak nábory dělat.

Sám vím, co to obnáší. Mně trvalo v minulosti několik let intenzivní práce, než se mi povedlo tyto systémy a strategie poskládat, v praxi mnoha pokusy průběžně vyzkoušet a společně s mým týmem manažerů vytvořit hotový funkční systém, do kterého jsme následně přivedli stovky až tisíce uchazečů o spolupráci. Díky těmto systémům a strategiím rozvoje jsme pak dokázali během několika dalších let postavit funkční tým zhruba 800 finančních poradců, manažerů a ředitelů a stali se svého času nejúspěšnějším ředitelstvím v celé Evropě.

Důležité je uvědomit si, že je jedno, jestli chcete mít tým o počtu deseti, padesáti nebo sto lidí. Vždy je třeba vědět jak na přesně na to a dodržet všechny potřebné kroky, které vedou k úspěchu. Žádné zkratky v tom bohužel nenajdete, při práci s lidmi je prostě třeba systematičnosti, a také dostatek trpělivosti, odhodlání a vůle. A hlavně vědět, co a proč chci.

Pokud je malá finančně poradenská společnost o jednotkách lidí se svou velikostí spokojená a dělá svoji práci dobře, měla by vůbec zvažovat nějaké nábory?

To je výborná otázka. Určitě ne. Pokud jsou všichni zúčastnění se stavem spokojeni, tak je budu maximálně podporovat v tom, aby rostli osobnostně, jak dělat ještě lépe svůj vlastní byznys, a není rozhodně třeba firmu rozšiřovat. Ovšem i toto uvažování se může postupem času měnit.

Nedávno jsem měl na workshopu majitele jedné firmy, který dlouhodobě pracoval s poměrně malým týmem lidí. Po 15 letech v branži si uvědomil, že chce zvýšit počet lidí v týmu z několika jedinců na několik desítek, což je jeho záměr na příštích pět let. A jeho klíčovým motivem nejsou peníze, ovládnout trh či zvýšit podíl na trhu. Jeho motivem je předat někomu své životní zkušenosti. Vytvořit tým lidí, kde uplatní, co se v životě a ve světě finančního poradenství naučil.

Jaké další motivy mohou mít majitelé malých firem pro růst? Nabízí se např. zvýšení hodnoty firmy pro případný prodej…

Určitě také. Pokud má majitel takový záměr, tak ano. Čistě byznysově by to určitě fungovalo.

Ovšem pokud budu jako majitel náborovat lidi, tak je náboruji vědomě do firmy, o které vím, že bude na prodej. Což buď musím na začátku říci, a nebo tím přichystám mým novým spolupracovníkům v budoucnu nemilé překvapení. Každý kvalitní nábor je založen na důvěře a na tom, že získám člověka pro moji vizi. Pro obraz naší společné budoucnosti, která je pro nás oba dostatečně zajímavá, inspirativní a současně je pro nás motivující ji chtít společně dosáhnout.

Nedovedu si představit, že při náboru nováčka zmíním, že ho chci do firmy pro to, abych ji i díky němu zhodnotil, a pak dobře prodal. Každý rozumný, kvalitní člověk by se v takovém momentě sebral a rovnou odešel. Alespoň já bych to udělal. A nebo s vámi zůstane, ale pak i jeho zájmem bude pouze krátkodobý zisk, možná i na úkor mě jako majitele. Takže tuto variantu bych osobně nedoporučoval.

Na mých seminářích mimo jiné pomáhám podnikatelům tvořit a definovat jejich vize, hodnoty, a také vyšší smysl jejich podnikání než jen peníze. A zatím jsem se nesetkal, že by měl někdo vizi vybudovat větší firmu pro to, aby ji následně cíleně prodal. Z vlastní zkušenosti vím, že život s sebou přináší různé překvapivé situace, takže nikdy neříkej nikdy. Ale náborovat cíleně za účelem následného prodeje osobně nedoporučuji.

Na co se má soustředit majitel poradenské firmy, který chce zvýšit obrat a počet lidí ve své společnosti?

První krok, který by měl udělat, je ujasnit si, proč to chce, jaká je jeho skutečná vnitřní motivace, proč to chce udělat.

Jednou z možných motivací může být, že chce své zkušenosti předat většímu počtu lidí, než aktuálně má, protože si je vědom jejich hodnoty. Druhý důvod mít větší počet spolupracovníků v týmu může být, že firma má určitou klientelu, kterým chce zajistit servis i po svém odchodu z oboru. Někteří lidé toto dělají prostřednictvím náboru asistentů a asistentek, lidí, kteří nejsou přímo obchodníci, ale vytvářejí teamleaderům zázemí. A může to být i snaha o zvýšení finanční gramotnosti v České republice. S větším počtem lidí v týmu mohou mít větší zásah.

Dále je důležité si ujasnit, jakou cestou navýšení obratu chci jít. Kolik přímých lídrů jsem schopen vést a řídit. Opět vlastní zkušenost mi říká, že kvalitně zapracovávat můžete na přímo maximálně 6 lidí. Pokud jsou to ovšem ti správní, tak to bohatě pro rozvoj firmy stačí.

Dalším krokem je definovat si konkrétně, koho hledám. Chci si vychovat lídra, který povede pod sebou tým poradců, nebo chci servisního asistenta či asistentku, což je mix asitentky a obchodníka, kteří mi pomáhají servisovat stávající klientelu? Nebo chci jen několik nových poradců? Jak má takový člověk vypadat, kolik mu je let, čím se do teď zabýval? Chci někoho, kdo hledá novou profesní perspektivu a finance či reality ještě nedělal/a, jsem připraven ho krok za krokem správně zapracovat? Nebo raději sáhnu po někom z branže? Jaké podpůrné a kontrolní mechanismy pro zapracování mám, jak je nastaveno vzdělávání pro nového člověka ve firmě?

A mnoho dalších otázek a odpovědí, pro které si čtenáři mohou zajít 20. 11. 2019 na FINfest EFPA ve 12:50 na moji přednášku. J

V minulosti jste vybudoval velké zemské ředitelství ve společnosti OVB Allfinanz. Co je nyní vaší motivací?

Moje motivace je velmi podobná té, kterou jsem měl v minulosti. Dříve jsem možná ne zcela správně pochopil své poslání. Mým posláním bylo vždy, že chci pozitivně měnit životy lidí. A dřív jsem to spojoval s tím, že jim nabídnu možnost spolupracovat a podnikat se mnou. A těm, kteří se pro to rozhodli, se mi z velké části skutečně povedlo jejich životy zásadním způsobem pozitivně ovlivnit. Velká část z nich nadále velmi úspěšně působí ve financích, realitách či jiných byznysech. Když se s nimi dnes potkávám, tak vždy rádi vzpomínáme na minulost.

Moje poslání dnes zůstává v tom, že chci nadále lidem pozitivně měnit životy. Mám ale výhodu, že jsem dnes svobodný. Není to tedy o tom, že je chci zapojit do svého týmu, ale o tom, že veškeré své know-how, jak jsem během několika let postavil zemské ředitelství o několika stovkách lidí, a doplněné o mnoho další životních zkušeností, vzestupů a pádů, je dnes součástí mých vzdělávacích kurzů a mentoringu.

Moje filozofie, která se promítá do mých vzdělávacích a rozvojových kurzů, seminářů a přednášek, má tři úrovně, které na sebe navazují. Vybuduj sebe, vybuduj lidi, vybuduj byznys. A pokud to vše bude mít parametry leadershipu 21. století, tak můžeme směle říci, že to je cesta, jak můžeme změnit svět. Náš život, osobní i pracovní, je postaven na vztazích. Na vztahu k sobě, k druhým – k životnímu partnerovi, ke svým dětem, k rodičům, ke kolegům, ke klientům. A v mnoha z těchto vazeb často máme nejistotu. Ta se pak projevuje nervozitou, stresem, špatným pochopením, špatnou komunikací a v konečném důsledku naší pravidelnou špatnou náladou.

I proto jsou i mojí další expertízou vztahy a jak je mít v maximální míře harmonické. Každý majitel, teamleader nebo obchodník ví, jak je často náročné ve firmě správně věci komunikovat, či na čem všem záleží, než se dotáhnou obchody do konce. A o osobních vztazích ani nemluvím. Na to pořádáme v rámci naší akademie ostatně speciální semináře osobního rozvoje.

Např. ženy mají oblíbený seminář „Jak porozumět mužům?“ či „Využití potenciálu ženského cyklu v byznysu“. Tato témata se mimo jiné hodí i nám mužům samotným, neboť sami sobě často nerozumíme. A pochopit ženský cyklus ze strany muže by se mělo učit snad již na střední škole. Předešli bychom tomu, že většina mužů manažerů a majitelů i dnes stále očekává od žen řešení problémů nebo přínos obchodních výsledků stejným způsobem jako od svých mužských kolegů. To však nemůže dost dobře fungovat a je to zdrojem mnoha nedorozumění, a také vyčerpání obou stran. A věřte tomu, že ve firmách, kde jsme toto téma přednášeli, to skutečně funguje jinak, lépe a k větší spokojenosti všech.  I to je příklad jak pozitivním způsobem měníme lidem život.

Chci, aby si lidé uvědomili, že každý máme obrovský životní potenciál, se kterým jsme přišli sem na Zemi. Mým posláním je pomáhat lidem tento potenciál znovuobjevovat, a to ve všech oblastech jejich života. Podporuji klienty ke změnám v životě, k takovým, díky kterým se jim bude celkově dařit lépe.

Mojí ambicí je dělat z lidí výjimečné lídry, bez ohledu v jaké oblasti života. V byznyse pak podpořit jejich podnikání, aby se stalo výjimečným. Tak, aby byli vyhledáváni svými klienty, kteří od nich obdrží výjimečnou službu, nebo spolupracovníky, kteří budou chtít být součástí takového výjimečného týmu.

To vše je záměrem a vizí mé Petr Jan Křen Academy, ve které mám ambici poskytovat vzdělávací, rozvojové a konzultační služby na nejvyšší úrovni. A to nejen sám, nýbrž spolu s týmem profesionálů.

Soustředíte se především na finanční poradce, nebo se zaměřujete i na jiné obory?

Z velké části pracuji s klienty z oblasti finančního poradenství. Jsou to majitelé firem, teamleadeři i špičkoví obchodníci. Vedu semináře pro  týmy obchodníků či poradců. Ale mám klienty i z jiných oborů podnikání, kteří také chtějí být ve svém oboru vyhledávanými díky výjimečnosti, se kterou chtějí podnikat.   Často jsou mými klienty i majitelé či lídři z oboru realit či komodit.  Mezi mými klienty byste ale našel například i majitele cestovní kanceláře či špičkového zubaře, který provozuje na svoji soukromou praxi.

Když jste se mě ptal, co má člověk udělat pro to, aby byl úspěšný v náborech, tak to není jen otázka náborů. Každé podnikání je postaveno na nějakých principech a procesech. A pojmenovat je a dát je dohromady, je to, co dnes mimo jiné dělám a s čím firmám pomáhám.

Pokud jste najat na to, abyste pomohl firmě růst, jak velkého růstu se vám podařilo dosáhnout? Co považujete za svůj největší úspěch v této oblasti?

Hlavním výsledkem mé práce je změna myšlení lidí. Týmy, které ke mně přichází a spolupracují se mnou, významně zlepšují komunikaci, zvyšují se kompetence jednotlivých účastníků týmů a lidi práce mnohem víc baví a baví je víc i život. Kombinuji témata osobnostního rozvoje s byznysem. A to jsou věci, které nejsou zcela měřitelné. Štěstí člověka nemůžete změřit.

A ta měřitelná část?

Měl bych tato čísla víc od svých klientů vyžadovat. Běžně se ale děje, že během roku spolupráce dochází k nárůstu produkce o 30 %.

Jaké jsou vaše nejbližší budoucí plány, kromě vašeho vystoupení na konferenci FINfest EFPA?

Mimo standardní práci, jako jsou semináře a konzultace, si jako každý správný podnikatel již plánuji rok 2020.

Mým hlavním podnikatelským cílem pro rok 2020 je rozvoj Petr Jan Křen Academy. Nová témata přednášek a seminářů v oblasti osobního a byznys rozvoje, noví spíkři a lektoři, nový celkový koncept vzdělávání pro jednotlivce, firmy i veřejnost.

A součástí mých plánů pro příští rok je také vedle standardní činnosti přednášek a seminářů osobního a byznys rozvoje jedna zbrusu nová věc: Tou jsou  intenzivní, zahraniční pracovně relaxační pobyty. Pod názvem Life and Business Retreat Week se budou konat vždy v délce jednoho týdne.  Budou kombinací dovolené, pracovního workshopu, networkingu, práce sám se sebou, a to vše za mé aktivní účasti jako mentora a lektora po celou dobu pobytu. Témata workshopů budou vycházet jednak z mnou předem daných témat byznys či osobního rozvoje, a pochopitelně i z konkrétních potřeb účastníků. Letos na konci září již proběhl velmi úspěšně první kurz tohoto typu na sluncem zalitém jihu Španělska, konkrétně na španělské riviéře v Marbelle.

Pro příští rok plánuji v této destinaci několik takovýchto pobytů.

Na konci června, konkrétně od 27. 6. do 4. 7. 2020, chystám speciální pobyt na jachtě pro skupinu 18 – 20  lidí v úžasném prostředí Rudého moře. Tento pobyt bude výjimečný svým zaměřením, neboť budeme pobývat v oblasti, kde se nacházejí delfíni a  kde bude součástí denních aktivit plavání či potápění s delfíny. A v tomto luxusním prostředí se budeme rovněž zabývat různými tématy života jak byznysového, tak osobního.

Všechny události i aktivity sdílíme na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn), na webu či YouTube. Pokud se budou vaši čtenáři cítit být osloveni těmito speciálními akcemi či je budou zajímat možnosti využití některých našich služeb,  ať neváhají a kontaktují mě jakýmkoliv způsobem, třeba na mé přednášce na FINfest EFPA.

Děkuji za rozhovor.


Petr Jan Křen vede seminář Růst obratu vs. kvalia. Sofiina volba? na konferenci FINfest EFPA spojené s 5. odbornou realitní konferencí, která se uskuteční 20. listopadu 2019 v Clarion Congress Hotel Prague.


 0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account