Získáním prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor) si finanční poradci mohou výrazně zvýšit své příjmy. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila vzdělávací společnost KFP trénink u více než 40 držitelů titulu EFA (reprezentativní vzorek – přes 15 % z celkového počtu 262 poradců s tímto titulem v ČR).

Přibližně 82 % z průzkumem oslovených poradců uvedlo, že rok po absolvování přípravného kurzu k získání titulu EFA od společnosti KFP trénink, a po následném získání poradenského titulu, jim vzrostly průměrné příjmy. Nejpočetnější skupina poradců (54 %) uvedla nárůst příjmů o 10-30 procent, druhé nejpočetnější skupině (19 %) dokonce stouply příjmy o 30-50 procent. „Průměrného finančního poradce můžeme charakterizovat jako takového, který před absolvováním kurzu a získáním titulu EFA vydělával průměrně 60 tisíc korun měsíčně, po absolvování kurzu jeho příjem do jednoho roka narostl na 75 tisíc měsíčně před zdaněním. Návratnost investice do vzdělání EFA je v průměru necelých 5 měsíců,“ uvádí Petr Pavlásek, majitel společnosti KFP trénink, která realizuje přípravné kurzy k získání poradenského titulu EFA.

Z průzkumu vyplývají i další zajímavosti. „Někteří poradci uvedli téměř trojnásobné zvýšení příjmů. Jeden z nich před absolvováním kurzu vydělával 25 tisíc korun měsíčně. Pracoval na sobě, vzdělával se a získal titul EFA. Rok poté už byl jeho průměrný příjem 60 tisíc korun měsíčně. Poradci, kterým se nezvýšil příjem, zase v průzkumu uváděli, že mají více volného času.Potvrzuje se, že zvyšování kvalifikace a s tím souvisejících vědomostí má ve finančním poradenství obrovský smysl nejen z důvodu vyšších příjmů, ale také zlepšení kvality života. A neméně důležitý je také fakt, že dochází ke zlepšení kvality řešení pro klienta,“ dodává Pavlásek.

Většina oslovených držitelů titulu EFA je také velmi optimistická ohledně svých budoucích příjmů. Přibližně 87 % poradců očekává, že i v dalších 5 letech porostou jejich příjmy, průměrně v rozmezí 10-50 %. Přibližně polovina (47,4 %) finančních poradců uvedla, že po absolvování kurzu spravuje finance bonitnějším klientům.

Přípravný kurz k získání titulu EFA pořádá společnost KFP trénink již šestým rokem. Řada poradců má zájem absolvovat kurz, aniž by dále usilovali o získání titulu u zkoušky před odbornou komisí. Kurz rozšiřuje znalosti poradců průřezově, zabíhá totiž do celé škály témat a odborností souvisejících s finančním poradenstvím. Finančním poradcům oslovených průzkumem přišla nejnáročnější k nastudování ke zkouškám finanční matematika (28,7 %), právo nebo daně (shodně 25,5 %). Naopak neměli téměř žádné obavy ze zkoušení z pojištění, finančního plánování, bankovních produktů či úvěrů. Z absolventů již dokončených přípravných kurzů firmy KFP trénink, kteří předstoupili před zkušební komisi, získalo prestižní evropský titul EFA (European Financial Advisor) cca 60 % poradců. „Na kurzu bylo hodně informací, které jsem si utřídil. Kurz posune odborně dál, doporučil bych ho každému, kdo práci finančního poradce bere vážně,“uvedl jeden z absolventů kurzu.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account