Finanční poradenství - týmová práce
Zdroj: Pixabay.com

Postupně byly do všech oblastí finančního poradenství a zprostředkování zavedeny povinné certifikace prokazující odbornou způsobilost. Jak se odrazily v kvalitě finančního poradenství?

Finanční poradenství od 90. let 20. století v České republice (a předtím v Československu) prošlo poměrně dynamickým vývojem. Zákonodárci reagovali na řadu excesů některých finančních poradců postupným zpřísňováním legislativy a zaváděním přísnějších certifikačních zkoušek. Finanční poradci nyní musí prokázat svou odbornou způsobilost ve všech oblastech svého působení.

Něco jiného je ale prokázání odbornosti a něco jiného je praxe. Jak se projevilo zavedení povinných certifikačních zkoušek na kvalitě práce finančních poradců v praxi? Na to jsme se zeptali finančně poradenských společností.

V naší firmě nijak. Naši lidé byli dostatečně kompetentní i před zkouškami. Na trhu šla ale kvalita nahoru, protože se trh očistil o lidi, kteří na něm již před zkouškami neměli co dělat,“ odpověděl optimisticky Karel Šulc, místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

Pozitivní vliv zavedení povinných certifikačních zkoušek vidí Petr Borkovec, generální ředitel Partners Financial Services: „Za posledních deset let se jednoznačně zvýšila průměrná kvalita finančních služeb v ČR. Zvýšila se zkušenost poradců, komplexita i dlouhodobost jejich služeb. Významně se jistě snížil i počet mis-sellingů. Vzrostl počet profesionálů. Významnou roli hrálo i postupné zavádění a zpřísňování certifikačních zkoušek. To vedlo k pročišťování trhu od amatérů, vedlejšáků a nedostatečně připravených a vzdělaných poradců. Tím se zvýšila průměrná kvalita služeb na trhu. Na špičkové, vzdělané a zodpovědné profesionální poradce a jejich rostoucí počet to samozřejmě nemělo žádný vliv.“

Martin Kouřil, obchodní ředitel Broker Trustu, vidí zatím především dopad do snížení počtu finančních poradců: „Dopad do počtu registrovaných poradců je zřejmý, pokles je v desítkách tisíc. Jak ale změříme dopad do kvality poradenství? Zatím se můžeme jen domnívat, že čas a energii věnovali přípravě na zkoušky a jejich samotnému složení zejména poradci, kteří to myslí se svojí prací vážně a zodpovědně, a tudíž přináší do oboru kvalitu, kterou klienti potřebují.“ Do budoucna je ale optimistický: „Z mého pohledu je certifikační zkouška a následné vzdělávání jen součást širšího soukolí, které by v čase mělo vyprodukovat profesionální poradenství a zlepšit tak pošramocenou pověst našeho oboru.“

Snížení počtu poradců jako hlavní dopad zkoušek označil i Štefan Tillinger, předseda představenstva OK Klient. „Samotná certifikace určitě neznamená, že ten, kdo ji úspěšně absolvuje, je dobrý finanční poradce. Certifikace pouze vyžaduje schopnost se naučit určité penzum informací. Neznamená, že absolvent je schopen je používat v praxi ku prospěchu klienta. Ale abych nebyl jen negativní – certifikace způsobila to, že se kvalita finančního poradenství z pohledu trhu zvýšila a to proto, že z trhu zmizeli lidé, kteří se finančnímu poradenství věnovali pouze okrajově. Zjednodušeně řečeno – certifikace vyčistila trh,“ uvedl.

Opět ale poznamenávám, že i dnes platí, že ne každý, kdo si říká finanční poradce, jím ve skutečnosti je. Kvalitní finanční poradenství vyžaduje neustálé vzdělávání, praxi a sledování finančního trhu, což je v každém případě velmi náročné,“ varoval zároveň Štefan Tillinger.

Povinné zkoušky nejsou samospásné ani podle Jana Šimka, ředitele PR a komunikace SAB servis: Kvalita práce finančních poradců dlouhodobě roste. Certifikační zkoušky mají sice přínos velmi omezený, nicméně jsou alespoň překážkou pro poradce, kteří to s poradenstvím nemyslí příliš vážně. Zavedení zkoušek pročistilo trh, odpadli zejména ti poradci, kteří se poradenstvím živili jen doplňkově. Mnohem zásadnější roli, než samotné zkoušky a přípravy na ně, mají vzdělávání a praxe v jednotlivých poradenských firmách. A také sdílení zkušeností mezi samotnými poradci. Počet poradců na trhu se dlouhodobě snižuje, zůstávají především zkušení a prověření poradci s vysokou přidanou hodnotou.“

Povinné certifikace jsou jen jedním ze střípků, které zvyšují kvalitu finančního poradenství. Jejich hlavním cílem a úspěchem je prosetí lidí, kteří danému oboru nerozumí a nejsou schopni se vzdělat ani tak, aby prošli certifikačním testem. Na ty, kteří zkoušky úspěšně složí, čeká další složitá cesta vzdělávání a získávání zkušeností pod tlakem čím dál náročnějších klientů.

Komentářů: 2
 1. Ladislav Daniš 2 měsíce

  Osobní zkušenost: certifikace – zbavit se těch, co jsou na vedlejšák, proč ne! Ale v „právní“ pojišťovně byla použita k tomu aby vedení VYHÁZELO nepohodlné křiklouny, kteří VOLALI po zajištění na důchod z „B provizí“. Byť šlo o nejlepší, obchodníky, co „NOSILI“ nejvíc peněz „z ulice“ – byli vyhozeni bez nároku na „ODŠKODNÉ“. To byl dík ředitelky za dlouholetou práci. A ty „POSLUŠNÉ“ si nechala…

  0

  0
  • Author
   Petr Zámečník 1 měsíc

   Pokud si daní vázaní zástupci certifikaci udělali, jak mohla pojišťovna využít toho, že jsou certifikace povinné, k jejich vyházení? Dovedu si představit, že se pojišťovna některých lidí „zbaví“, ale nedovedu si představit, jak by k tomu mohla využít povinnosti mít certifikaci – tu si vázaný zástupce buď udělal, nebo neudělal…

   0

   0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?