Ještě nedávno neměl stát na obchodníky nabízející penzijní připojištění žádné zvláštní požadavky. Během letošního léta však Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o penzijním připojištění se stáním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Co je tedy zprostředkovatel podle této novely nově povinnen?

Nové povinnosti zprostředkovatele penzijního připojištění:

 • při uzavírání smlouvy nebo jejím zprostředkování jednat se zájemcem s odbornou péčí, zejména neuvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytované služby,
 • v písemné podobě informovat zájemce o:
  • své osobě
  • podstatných náležitostech produktu
  • poplatcích jdoucích k tíži klienta
  • výši provize za zprostředkování
  • jiných souvisejích nákladech penzijního fondu

Ačkoliv byl původní úmyslu ministerstva dobrý a všeobecně přijatelný – zvýšit nákladovou transparenci produktu velmi neprůhledného a tím i ochranu spotřebitele – konečné řešení zanechalo na tvářích klientů i poradců mírně řečeno rozpaky. Zatímco na jedné straně je povinen zprostředkovatel sdělit zájemci výši své provize, což je bezprecedentní zásah do jeho soukromí a know-how, na straně druhé rozhodující celková nákladovost penzijního fondu, která zásadním způsobem ovlivňují výnosy účastníků, zůstává nadále skryta v mlžném oparu. Výsledkem tak může být, i díky nejednoznačnosti úpravy, jen další „papír“ navíc podepisovaný klientem s minimálním osvětovým účinkem a v konečném důsledku minus pro všechny – spotřebitele, zprostředkovatele i penzijní fond.

Dlužno ještě poznamenat, že novela zákona výrazně upravuje i pobídky poskytované penzijním fondem např. zaměstnavatelům, nicméně toto téma jde nad rámec článku.

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejích s jeho zavedením č. 42/1994 Sb. je ke stažení zde.

Co si o této změně myslíte vy? A jak v praxi řešíte povinnost informovat klienta o provizi související s penzijním připojištěním?

Autoři článku: Ing. Jiří Šindelář, Ing. Igor Bielik – USF0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account