Krok - přechody poradců - dlažba - oblek
Zdroj: Pixabay.com

V březnu započaly velké migrace z Modré pyramidy a z FitBrokers. Ty pokračovaly i v dubnu. A kdo byl nejúspěšnější v náborech?

Vázaní zástupci Modré pyramidy z části migrují do společnosti BIDLI finance a poradenství, s.r.o., která má k 17. 5. 2022 již 150 vázaných zástupců pro oblast zprostředkování úvěrů. Vedle úvěrového zprostředkování se zabývá ještě zprostředkováním pojištění, kde má pod sebou již registrováno 61 vázaných zástupců. Bidli je jedním z distribučních kanálů Modré pyramidy. Poté, co se stalo samostatným zprostředkovatelem, dostali vázaní zástupci MPSS možnost zvolit si, pod kterou společností dál chtějí působit.

FinGo oproti tomu získává vázané zástupce z FitBrokers na základě akvizice celé společnosti. Po 30 přechodech v březnu následovalo v dubnu dalších 10 vázaných zástupců, kteří byli přepsáni pod společnost FinGo. K 17. 5. 2022 je pod samostatným zprostředkovatelem pro oblast úvěrů FitBrokers registrováno ještě 47 lidí a je jen otázkou času, kdy i tito budou převedeni.

Graf 1: Zdroj vázaných zástupců pro oblast úvěrů společností Bidli a FinGo v dubnu 2022

Zdroj vázaných zástupců pro oblast úvěrů společností Bidli a FinGo v dubnu 2022Zdroj: EMA data

Díky uvedeným akvizicím a přechodům se společnosti Bidli i FinGo v celkovém přírůstku vázaných zástupců pro oblast úvěrů vyhouply na přední příčky před největší společnosti v oboru. A z pochopitelného důvodu jejich zdroje poradců (Modrá pyramida a FitBrokers) zaznamenaly nejhlubší úbytky. Vedle nich mají největší ztráty vázaných zástupců další tři stavební spořitelny, které ještě provozují vlastní distribuční sítě, a M & M.

Graf 2: Celková bilance vázaných zástupců pro oblast úvěrů v dubnu 2022

Celková bilance vázaných zástupců pro oblast úvěrů v dubnu 2022Zdroj: EMA data

Největší pohyby vázaných zástupců zpravidla bývají v oblasti distribuce pojištění, v níž působí nejvíce lidí a firem (k 30. dubnu 2022 jich bylo celkem 28 909). To platí i v dubnu, přestože se jednalo o poměrně klidný měsíc.

Celkově nejvíce vázaných zástupců získala společnost OVB Allfinanz (34), kterou následoval Broker Trust (29), a ztratily pouze tři pojišťovny – ČPP (-6), ČSOB Pojišťovna (-5) a Allianz pojišťovna (-1).

Mezi nejúspěšnější náboráře nováčků v oblasti pojištění již tradičně patří Generali Česká pojišťovna (47) a OVB Allfinanz (44), které další společnosti následují s patřičným odstupem. První jmenovaná se ale mezi nejrychleji rostoucí nezapsala, neboť zaznamenává zdaleka největší odlivy (-52).

Graf 3: Ukončení vázaní zástupci pro oblast pojištění v dubnu 2022

Ukončení vázaní zástupci pro oblast pojištění v dubnu 2022Zdroj: EMA data

Oblast investic je zpravidla klidnější. A nejinak tomu bylo i v dubnu. Velké společnosti zažívaly stabilní přírůstek poradců, přičemž jejich počet poklesl pouze ve společnosti Sirius Finance (-1). Navíc i na poli získávání zkušených vázaných zástupců z jiných společností byl klid, když dvě nejúspěšnější firmy (SAB servis a OK Klient) získaly po sedmi lidech.

Graf 4: Celková bilance vázaných zástupců pro oblast investic v dubnu 2022

Celková bilance vázaných zástupců pro oblast investic v dubnu 2022Zdroj: EMA data

Popelkou ve finančním zprostředkování je distribuce penzijních produktů. Ta je přiškrcena legislativou přísnými a navíc po pěti letech opakujícími se zkouškami i provizním stropem, který je hluboko pod aktuálními provizemi vyplácenými za zprostředkování srovnatelných investičních produktů. I tak ale finančně poradenské firmy stále přivádějí nové vázané zástupce i do této oblasti.

Graf 5: Nejvýkonnější náboráři vázaných zástupců pro oblast penzijních produktů v dubnu 2022

Zdroj: EMA data

Mezi nejvýkonnějšími náboráři není Generali Česká pojišťovna, která má nejvyšší absolutní počet jak vázaných zástupců pro pojištění (k 30. dubnu 2022 jich bylo 3991), tak pro penzijní produkty (2638). Naopak s přirozeným úbytkem vázaných zástupců pro pojištění ubývají i lidé s licencí na distribuci penzijních produktů. Těch odešlo z Generali ČP v dubnu 41, a tak pojišťovna zaznamenala celkový úbytek vázaných zástupců pro penzijní produkty o 32.

Graf 6: Celková bilance vázaných zástupců pro oblast penzijních produktů v dubnu 2022

Celková bilance vázaných zástupců pro oblast penzijních produktů v dubnu 2022Zdroj: EMA data

V květnu bude pravděpodobně probíhat dál převod vázaných zástupců z Modré pyramidy a FitBrokers do Bidli a FinGo. Zda dojde i k nějakým dalším větším pohybům na trhu, ukáže až čas. Zatím se zdá být květen poměrně klidným měsícem, jehož vody rozvířily jen podnětné diskuse a workshopy na konferenci FINfest Jaro 2022.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account