Finanční poradci

Finančně poradenský trh se v únoru odebral do mírné letargie. Kratší měsíc spojený s očekáváním dalších a dalších restrikcí vedl k ochabnutí náborové i „přetahovací“ aktivity finančně poradenských společností. Přesto jsou i výjimky.

Jednou z výjimek, které neupadly do náborové letargie, je společnost OVB Allfinanz, která pokračovala v přivádění nových finančních zprostředkovatelů na trh. Nejvíce patrné je to v oblasti zprostředkování pojištění, s níž nováčci v této společnosti začínají. Krok v náboru nových vázaných zástupců s OVB držela pouze Generali Česká pojišťovna.

Graf 1: Nábory nových vázaných zástupců pro oblast pojištění v únoru 2021

Nábory nových vázaných zástupců pro oblast pojištění v únoru 2021Zdroj: EMA data

Na rozdíl od OVB Allfinanz ovšem v Generali České pojišťovně dochází spíše k obměňování než k rozšiřování kmene vázaných zástupců. A tak OVB vítězí se 100% odstupem nad největší českou pojišťovnou s nejvyšším přírůstkem.

Graf 2: Celková bilance vázaných zástupců pro oblast pojištění v únoru 2021

Celková bilance vázaných zástupců pro oblast pojištění v únoru 2021Zdroj: EMA data

OVB Allfinanz ve svém vzdělávacím programu pro nováčky počítá nejprve se získáním licence pro oblast pojištění, teprve poté následují další. Vysoké nábory (získání licencí) pro oblast pojištění v uplynulých měsících tak vedou k vysokému počtu získaných licencí pro další oblasti i v současnosti. Jen v únoru tak získalo licenci pro oblast investic 53 a pro oblast úvěrů 36 vázaných zástupců OVB.

Přechody poradců: Nejaktivnější úvěráři

Poměrně nízká aktivita byla i v oblasti přechodů finančních poradců mezi společnostmi. Nejvíce se jich uskutečnilo v oblasti zprostředkování úvěrů. Nejvíce vázaných zástupců pro úvěrovou oblast v únoru z jiných společností získaly broker pooly Broker Trust a SAB servis.

Graf 3: Nábory vázaných zástupců pro oblast úvěrů z jiných společností v únoru 2021

Nábory vázaných zástupců pro oblast úvěrů z jiných společností v únoru 2021Zdroj: EMA data

Nábory vázaných zástupců pro oblast pojištění z jiných společností byly na řádově nižší úrovni, když nejúspěšnější Broker Trust získal osm úvěrových zprostředkovatelů a další čtyři společnosti po sedmi. A aktivnější přechody se neuskutečnily ani v oblasti investic, kdy nejvýkonnější Broker Trust získal desítku poradců a druhý SAB servis celé čtyři.

A odkud úvěroví zprostředkovatelé do největších broker poolů chodí? Zdroje jsou poměrně odlišné. Broker Trust nejčastěji čerpá z malých společností a v únoru byl úspěšný též v lovných vodách Modré pyramidy. SAB servis čerpal nejvíce z OPEN Finance.

Graf 4: Zdroj náborů Broker Trust a SAB servis v oblasti úvěrů z jiných společností v únoru 2021

Zdroj náborů Broker Trust a SAB servis v oblasti úvěrů z jiných společností v únoru 2021Zdroj: EMA data

Nejbližší větší „čistka“: Květen 2021

K velkému „pročištění“ vázaných zástupců z databází České národní banky došlo v lednu 2021. A k dalšímu se schyluje. Koncem května skončí přechodné období pro povinnost prokázání odborné způsobilosti pro oblast pojištění a s tím i možnost udržení licence pro finanční zprostředkovatele, kteří certifikací neprojdou. Pak budou muset skončit.

V květnu (či červnu, kdy budou z databáze „odepsáni“) se tak naplno projeví dopad zákona o zprostředkování pojištění a zajištění a bude zřejmé, kolik lidí se raději rozhodlo (či je nuceno) opustit tento obor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account