Michal Mička - C2H
Zdroj: C2H.cz

Michal Mička založil svou skupinu C2H na dluhopisech. V tomto se učil od DRFG, kde předtím působil. Jenže… přišla pandemie a s ním útlum módního průmyslu – hlavní složky portfolia C2H. Spolu s vysokou pákou je výsledkem insolvenční řízení. Jak dopadne na finančně poradenskou společnost AIDO z C2H?

Michal Mička prošel zářnou kariérou. V 18 letech se začal věnovat finančnímu poradenství až se přes svou společnost FinFin, kde působil i jako ředitel, dostal při akvizici do DRFG. V DRFG od listopadu 2013 působil jako místopředseda představenstva a o dva měsíce později stal i společníkem Davida Rusňáka.

Skupina DRFG vyrostla na dluhopisech a po období rychlého růstu využívala také vysokou úvěrovou páku. Na podobném principu vyrostla celá řada velkých investičních skupin, mimo jiné i PPF, které k růstu dopomohla i kupónová privatizace (pro nepamětníky: PPF = První privatizační fond). Michal Mička model financování dovedl k dokonalosti. A pak se v roce 2016 osamostatnil.

Michal Mička opustil pozici místopředsedy představenstva v únoru 2016, ale ještě po dobu jednoho roku si ponechal 10% podíl v DRFG. Mezitím v dubnu 2016 založil společnost Incomming ventures a následně v září 2017 skupinu C2H, která dnes prochází insolvenčním řízením.

V průběhu času uskutečnil Michal Mička několik úspěšných investic. Jednou z nich byla společnost Liftago, na níž za přibližně rok vydělal 50 %, či společnosti Apify a Shopsys s výnosem 90 % za méně než 3 roky.

A pak přišly na řadu módní značky. Nakoupil Pietro Filipy a Kara, kterým vdech i nový život. Ještě v roce 2019 obě značky dosáhly dohromady tržeb 867 mil. Kč… tedy… podle webových stránek C2H. V obchodním rejstříku ani jedna ze společností nemá za tento rok vložené účetní závěrky. Podle výsledků z roku 2018 jsou nicméně dosažené tržby důvěryhodné.

Že módní byznys s vysokou úvěrovou pákou s sebou nese obrovská rizika, ukázala v lednu 2019 Zoot, když se poprvé objevily spekulace o blížící se insolvenci. Společnost Zoot nejprve v roce 2016 vydala neveřejnou emisi dluhopisů v objemu 80 mil. Kč, o rok později již veřejnou emisi se schváleným prospektem Českou národní bankou v objemu 150 mil. Kč[1]. Dluhopisoví investoři přišli o většinu investovaných prostředků a teprve po roce insolvenčního procesu byla ukončena restrukturalizace společnosti.

V té době se ale ještě konsorciu Michala Mičky podle dostupných informací dařilo. Ovšem přišla pandemie a začali padat i větší hráči. Nejprve soud koncem roku 2019 povolil oddlužení (osobní bankrot) Tomáši Bártovi, který sám dlužil věřitelům 134 mil. Kč. A pak i jeho EMTC, která dlužila přibližně 800 mil. Kč. Insolvenční správce Jaroslav Brož se navíc vyjádřil, že dluhopisový program EMTC naplňuje znaky letadla.

A nyní došlo i na skupinu C2H. Ta má schválené emise dluhopisů dokonce za 1,4 mld. Kč. Jako první s prospektem schváleným 30. 6. 2018 vydala dluhopisy v objemu 400 mil. Kč společnost C2H Financial, následně s prospektem schváleným 2. 10. 2019 společnost C2H Retail Holding vydala dluhopisy v objemu 1 mld. Kč. Kolik z dluhopisů bylo skutečně prodáno, je zatím otázka. V únoru 2021, kdy podal Michal Mička insolvenční návrh na své společnosti, uváděl, že dluží 850 mil. Kč. Podle oficiálních dokumentů jsou závazky C2H Retail Holding ve výši 171 mil. Kč (v polovině března) a C2H Financial 311 mil. Kč (na konci března). V insolvenci je od 7. dubna 2021 také C2H Equity.

Role finančně poradenské společnosti AIDO

Michal Mička prostřednictvím skupiny C2H v lednu 2019 koupil 50% podíl ve finančně poradenské společnosti F&P Consultilng invest a F&P Consultilng, které se v červenci téhož roku přejmenovaly na AIDO invest a AIDO group.

Michal Mička začal svou kariéru jako finanční poradce a dobře ví, jak je distribuce důležitá. Navíc měl čerstvě schválený prospekt a mohl prodat další miliardu korun dluhopisů C2H. A k tomu se zprostředkovatelská společnost jednoznačně hodí.

Společnost AIDO figuruje i v některých dokumentech v insolvenčním řízení. Je uvedena vedle dlužné částky jistiny emitovaných dluhopisů, které drží fyzické osoby. Je tak evidentní, že se firma podílela na distribuci dluhopisů své skupiny.

“Z celkového množství téměř 60 tisíc klientů AIDO se investice do dluhopisů týkají méně než jednoho procenta klientů. V této rovině byla skupina C2H jedním z více než padesáti našich partnerů. Jak všichni víme, každý druh investice je spojen s určitým typem rizika, a i při maximální obezřetnosti není možné riziko snížit na nulu. Finanční ztráta každého jednotlivého klienta je nepříjemná, citlivá a vnímáme ji s velkým pochopením, neboť jsme si vědomi, že za ní stojí konkrétní lidské příběhy a mnoho odvedené práce. Od prvních náznaků problémů jsme se snažili být aktivní, získávat od C2H co nejvíce informací a otevřeně je komunikovat klientům přes naše poradce.  Již několik týdnů před vyhlášením insolvence na firmy C2H jsme podpořili aktivitu našich poradců a klientů sdružit se za účelem společného postupu. Jsme od počátku této aktivity, a budeme i nadále, maximálně součinní při kompletování podkladů pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, které se mezitím bohužel stalo skutečností, včetně přezkumného řízení,” uvedl k našemu dotazu na další postup a komunikaci s klienty, kteří prostřednictvím AIDO dluhopisy C2H nakoupili, Ota Janda, předseda představenstva AIDO group.

Oslovili jsme Českou národní banku, zda v souvislosti s insolvencí C2H provádí šetření společností AIDO. Česká národní banka nekomentuje své dohledové kroky vůči jednotlivým dohlíženým subjektům (kromě zveřejněných pravomocných rozhodnutí). Důvodem je zákonná povinnost mlčenlivosti,“ uvedla ČNB.

Mezi pravomocnými rozhodnutími je jediná sankce ve výši 70 tis. Kč uvalená společnosti AIDO group z 10. ledna 2020, která se ale týká distribuce životního pojištění.

A jak ovlivní insolvenční řízení skupiny C2H finančně poradenskou společnost AIDO? “I když C2H nebyla a není většinovým vlastníkem AIDO group a.s. ani AIDO invest s.r.o., bezprecedentní dopady pandemie na podnikání skupiny C2H  mají na naše podnikání negativní vliv. Na stole je několik možných scénářů budoucího vývoje společnosti. V tuto chvíli probíhají konzultace s našimi právními zástupci  a podnikáme kroky jejichž cílem je minimalizovali případné dopady jak směrem k našim společnostem, tak ke všem dotčeným subjektům z řad klientů, poradců, obchodních partnerů nebo dodavatelů,” odpověděl Ota Janda.


[1] Navíc se jednalo o tzv. podřízené dluhopisy, tedy „v případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta budou pohledávky na splacení jistiny Dluhopisů (dále jen „Podřízené pohledávky“) uspokojovány až po uspokojení Nadřízených pohledávek“. Jinými slovy, mezi posledními.

Komentářů: 2
 1. Martin Podávka 6 měsíci

  Díval jsem se do e-booku (https://www.proporadce.cz/pillow-a-trh/) a u AIDO je zde tento vývoj:
  01/01/2021- 199
  01/02/2021 – 172
  01/03/2021 – 174
  01/04/2021 – 171
  a dnes v databázi ČNB
  27/04/2021 – 128
  Lednová korekce byla u mnoha společností, ale dubnový pokles již souvisí se současným vývojem. Je pravděpodobné, že trend bude pokračovat a v polovině roku již …

  0

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account