Tomáš Orel - MM Finance - Stormbook

Tomáš Orel na FINfest EFPA 2019 přestavil aplikaci Stormbook od M&M Finance. V čem se liší tato aplikace od ostatních aplikací pro finanční poradce na trhu? A jak M&M Finance přemýšlejí o finančním plánu?

„S klientem řešíme primárně financování bydlení, zajištění rizik a investice,“ říká Tomáš Orel, když představuje úvodní rozhraní aplikace Stormbook.

„Co se snažíme uvést dnes do praxe a co je nejrychleji v pilotním režimu, je finanční analýza,“ dodává Tomáš Orel a pokračuje: „Práce finančního specialisty je o tom, že musí sebrat data od klienta, jeho sny, co si chce splnit za peníze, které vydělává.“ Zároveň potřebuje finanční poradce vědět, jak klient s penězi již pracuje – ať již sám, nebo s jiným finančním poradcem.

Tomáš Orel následně prochází finanční analýzu klienta, která je sice v pilotním provozu, ale již je téměř dokončená. Finanční poradce se nejprve v rámci prezentace klientovi představí a představí mu také společnost, pro kterou pracuje. To, co je významné, jsou cíle klienta, které následují.

„Jsme dneska primárně realitka a od toho se odvíjí práce finančního specialisty. Primárně chceme řešit bydlení. S klientem řešíme, jestli chce stavět, kupovat nemovitost, případně jestli chce předčasně splatit hypotéku, nebo rekonstruovat a zlepšit si bydlení,“ uvádí Tomáš Orel.

Na příkladu pak ukazuje koupi nemovitosti za 5 mil. Kč, kterou má již vybranou. „V tuto chvíli s klientem neřeším, jestli je to reálné, nebo ne, potřebuji sebrat informace, jak nad tím přemýšlí a jaký je jeho cíl,“ vysvětluje Tomáš Orel. Následuje výpočet optimální hypotéky na základě ceny nemovitosti a splatnosti hypotéky – a klient zadává i maximální přijatelnou splátku, opět na základě svého pocitu, nikoli na základě kalkulací a reálnosti její výše. „Zejména v rámci Prahy se setkáváme s tím, že klienti mají dobrou představu o možnostech,“ říká s odkazem na nejrůznější srovnávače Tomáš Orel.

Následují další cíle, o kterých se může s klientem finanční specialista bavit. Jedním je rodina v rámci startu dětí do života, kde si může klient nastavit jak finanční, tak časový cíl, kolik potřebuje naspořit dětem do života. Cílem je i zajištění rizik, která chce klient krýt, např. vůči hypotéce.

„Je potřeba klienta i vést,“ říká Tomáš Orel a dodává: „Např. vytvoření rezerv má klient jako takový vedlejší produkt.“ I do hypotéky jde řada lidí bez dostatečných finančních rezerv, a je třeba je nasměrovat k tomu, aby si je vytvořili.

„V rezervách máme i spoření na penzi,“ upřesňuje Tomáš Orel s tím, že tento cíl může být odložen, protože klient řeší primárně bydlení. Na penzi se může dostat v rámci dlouhodobé spolupráce později.

Ve shrnutí cílů jsou zaznamenány jak cíle, které chce klient řešit hned, tak cíle, které bude chtít řešit později. Ty slouží i finančnímu specialistovi k následnému oslovení klienta a pokračování spolupráce.

Vedle cílů je políčko produkty. „To neslouží k tomu, abych klientovi vytvořil nějaké produktové portfolio,“ vysvětluje Tomáš Orel a pokračuje: „Jsou k tomu, abych si mohl s klientem říci, jaké produkty již má.“ V procházeném příkladu má klient pravidelnou investici 1 500 Kč do Conseq Active a životní pojištění Forte od ČSOB Pojišťovny s pojistným 1 560 Kč měsíčně. Má také hypotéku v Komerční bance se splátkou 7685 Kč/měsíc, u níž je cíl splatit ji z prodeje prvního bytu.

S klientem se následně prochází majetková situace. V aktuálním příkladu je největším majetkem první byt, který je zatížen hypotékou ve výši 1,2 mil. Kč nesplacené jistiny, čímž po prodeji bytu by mělo zbýt 1,69 mil. Kč, které může klient investovat do nového bydlení.

„Z toho 1 mil. Kč budeme brát jako vlastní zdroje na koupi nemovitosti a 600 tis. Kč jako finanční rezervu, kterou klient potřebuje,“ shrnuje Tomáš Orel. Dalším majetkem je automobil v hodnotě 90 tis. Kč, který bude v budoucnu měnit.

Následují informace o klientovi, které se budou propisovat do uzavíraných smluv. Je možné též přímo vyfotit občanský průkaz, není třeba ho kopírovat. Zadat je možné i zaměstnání, které se hodí pro žádost o hypotéky, či koníčky a zdravotní stav, které mohou mít význam při zpracování životního pojištění.

Jakmile poradce získá data od klienta, musí klient podepsat, že s nimi může pracovat. Poradce se s klientem může dohodnout na nejrůznějších souhlasech, např. k nahlížení do zdravotní dokumentace, a komunikačních kanálech a vše klient podepíše biometricky. Po odeslání podepsaných dokumentů do systému klient obdrží informaci, co podepsal, včetně kopie podepsaných dokumentů.

Finanční analýza příjmů a výdajů klienta následuje poté. „Potřebujeme vědět, jestli klient má volné zdroje, nebo žije od výplaty k výplatě,“ zdůvodňuje Tomáš Orel. Do výdajů se propíší již dříve zjištěné výdaje, jako je splátka hypotéky, pojistné či investice. Je ale třeba doplnit další výdaje domácnosti.

Významná je sekce „úkoly“, kde jsou jak úkoly pro poradce, tak pro klienta.

Výsledkem je finanční analýza v PDF, která shrnuje finanční situaci klienta i budoucí plán. Ten je následně podepsán klientem i finančním specialistou.

Stormbook dokáže modelovat i hypotéku. To lze dělat i v tabulkovém procesoru. V modelaci ve Stormbooku lze ale snadno měnit výši splátky a investic. Lze připravit i informace pro žádosti o hypotéku a následně generovat žádosti o hypotéky pro vybrané banky. Ty mohou být biometricky podepsány a odeslány do banky, ale banky je takto dosud neumí přijmout. Proto je nutné je vytisknout a podepsat.

U pojištění rizik nemovitosti a domácnosti má Stormbook vizualizaci domu s označením a vysvětlením jednotlivých rizik, která hrozí. V životním pojištění je také vizualizace rizik vždy s nějakým příběhem, který je pomůže přiblížit.

Následná modelace životního pojištění dokáže dopočítat, jak vysoké pojištění rizik (např. smrti) klient potřebuje, aby neklesly příjmy domácnosti. Počítá i se státními důchody a lze zahrnout i inflaci i úspory a jejich zhodnocení.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account