• Praktické příklady invalidity a jejího posuzování
 • Proces přiznání invalidity a možnosti odvolání
 • Invalidita z pohledu posuzování rizika pojišťovnou a porovnání s jinými pojištěními
 • Příklady pojistitelných forem závažnějších onemocnění včetně prodělané rakoviny
 • Zjednodušený návod co obvykle lze/nelze pojistit
 • Dopady nepravdivě/neúplně zodpovězeného zdravotního dotazníku klientem

Workshop AEGON Pojišťovny, a.s. se uskutečnil 14. května 2019 na konferenci FINfest jaro 2019.

Jaké myšlenky na workshopu zazněly?

MP3 verzi záznamu workshopu může stahovat zde (42 MB).

Underwriting – proces hodnocení klienta, zda a za jakých okolností je pojistitelný.

Hodnocení konkrétních chorob Lékařskou posudkovou komisí: různá stádia téže nemoci mají různá hodnocení z hlediska invalidity.

Příklady:

 • Crohnova nemoc
 • Roztroušená skleróza

I z pohledu veřejného systému lze choroby posuzovat různě.

Typy klientů:

 • Preferred – zdravý a zdravě žijící (podíl zhruba 20 %)
 • Standard – přiměřeně zdravý (podíl zhruba 60 %)
 • Sub-standard – vykazující vyšší rizikovost a možná vyžadující úpravy smluvních podmínek (podíl zhruba 20 %)

Rizikové faktory:

 • Zdravotní stav (zdravotní dotazník)
 • Povolání
 • Aktivity
 • Kouření
 • Místo, kde žije

Společnost stárne a zvyšuje se podíl segmentu sub-standard.

Čím více problémů klient sdělí, tím lépe pro smlouvu a následné plnění

Z hlediska underwritingu jsou nejrizikovější připojištění, která vznikají v průběhu pojistného vztahu (změnou sociálního stavu), ale příčiny mohly vzniknout už před uzavřením smlouvy.

Příklady hodnocení:

 • Revmatoidní artritida
 • Myasthenia Gravis
 • Epilepsie
 • Diabetes 1. typu

Pojistitelné formy rakoviny

Nemusí být nutně nepojistitelné (vývoj medikace, nové léčebné postupy) – příklady:

 • Karcinom prsu
 • Melanom
 • Karcinom střeva
 • Štítná žláza
 • Prostata

Nepojistitelné formy rakoviny

 • Rakovina plic u kuřáka
 • Rakovina jater
 • Rakovina mozku
 • Různé druhy rakoviny, u nichž došlo k postižení lymfatických uzlin
 • Jakýkoliv druh rakoviny, u kterého došlo ke vzniku vzdálených metastáz

Obecný návod pro zapojení underwriting – kdy se hodnotí

 • Klient je objednán na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření.
 • Klient je objednán na operaci.
 • Neurčitá silná bolest v posledních šesti měsících až jednom roce
 • Vznik závažnější diagnózy a méně než jeden rok před sjednáním ještě není jednoznačná prognóza nemoci a nemoc není stabilizována.
 • Krátká doba po ukončení léčby závažnější choroby.

Negativní dopady neuvedení skutečností při sepisování návrhu smlouvy.

Zákonné sankce:

 • Odstoupení od smlouvy
 • Odmítnutí plnění
 • Krácení plnění

Co jste možná o invaliditě nevěděli

 • Naplnění potřebné doby pro nárok na invalidní důchod (viz níže) lze splnit i dodatečně dobrovolnou účastí na pojištění.
  • Věk > 28 minimálně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity.
  • Věk > 38 minimálně 10 let z posledních 20 let před vznikem invalidity.
 • Invalidity 1. a 2. stupně se nezapočítávají do doby nutné pro splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu.
 • Při přiznání jakékoli invalidity není vyloučená možnost pracovat nebo podnikat. Naopak se považuje zejména u invalidity 1. a 2. stupně žádoucí viz výše.
 • Proti rozhodnutí o invaliditě lze podat opravný prostředek námitky (do 30 dnů) a proti pravomocnému rozhodnutí (nutné vyčerpat námitky) žádost o soudní přezkum (do 2 měsíců).
 • Invalidita se nepřiznává doživotně, tj. mohou se měnit stupně v závislosti na změně zdravotního stavu a důchod může být při zlepšení zdravotního stavu odebrán.

Michal Korejs (AEGON Pojišťovna)

Michal Korejs

Michal Korejs se pohybuje v oblasti pojišťovnictví od roku 2001 a jeho hlavním zaměřením je vývoj produktu a úpis rizik v oblasti životního pojištění. V Aegonu se této práci věnuje od roku 2009, kdy se stal ředitelem produktového oddělení. V současné době je také jedním ze čtyř členů představenstva společnosti.

Michal Korejs vystudoval Vysokou školu finanční a správní, obor pojišťovnictví a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity se zaměřením na oblast práva sociálního zabezpečení.

AEGON Pojišťovna

U našeho životního pojištění klademe důraz na spolehlivé zajištění proti závažným rizikům, jakými jsou invalidita, závažná onemocnění či smrt. Součástí filosofie našich produktů je motivace ke zdravému životnímu stylu.

Životní pojištění je dlouhodobý produkt, proto směřujeme své aktivity k vytváření dlouhodobého vztahu s našimi klienty. Mezi naše základní hodnoty patří otevřenost a transparentnost. Poskytujeme srozumitelné, přesné a včasné informace o našich produktech, aktivitách a finančních výsledcích.

Využíváme moderní technologie, které dokáží požadavky našich klientů a obchodních partnerů řešit efektivně a šetří jejich čas a energii.

Více informací na www.aegon.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account