Zveřejňování nákladovosti finančních produktů je v poslední době tématem nejen spotřebitelských magazínů, ale i diskuzí na půdě regulačních autorit – MF a ČNB. Obecně panuje i napříč profesními sdruženími shoda, že zveřejňovat náklady ano (ve jménu ochrany spotřebitele), ale na druhou stranu prudká neshoda nad tím, jaké  náklady by to měly být. Často uprostřed takových diskuzí zjistíme, že nákladovost finančního produktu má více pádů než celá česká gramatika.

Chráněný spotřebitel vs. finanční poradci

Regulační autority na finančním trhu usilují logicky o maximální ochranu spotřebitele a zmírnění jeho asymetrického postavení, zejména pokud jde o (ne)dostupnost informací. Cílem je vytvořit spotřebiteli prostředí pro realizaci kvalifikovaných rozhodnutí. Poskytovatelé, na druhé straně, chtějí především prodávat a maximalizovat profitabilitu na zákazníka. Nezávislí finanční poradci stojí někde uprostřed: jejich zájmem je sice zprostředkovávat finanční produkty, na druhou stranu musí vycházet ze zájmů klienta a respektovat je, jinak přijdou o klíčový zdroj své konkurenční výhody. Každá ze stran má své partikulární zájmy, nicméně těm by měla být nadřazena otázka: jaké informace zákazníkovi skutečně v jeho rozhodování pomohou? Jaké informace doopravdy vyžaduje a upotřebí?

Kolik celkem zaplatím?

Pro zodpovězení uvedených otázek není třeba se pouštět do analýzy komplexních modelů zákaznického chování. Dlouhodobá zkušenost každého spotřebitele spočívá v základní výchozí otázce: kolik mě to bude stát? Kolik skutečně (a konečně) zaplatím za danou službu? Běžného zákazníka nezajímá, až na ojedinělé případy, marže finančních institucí, distributorů či dalších subjektů, ale vždy a primárně konečná cena. Ta ovlivňuje jeho chování a rozhodování, stejně jako cena potravin v běžném obchodě nebo cena služeb autoopravny. Ačkoliv se tato úvaha zdá logická a nezvratná, setkáme se v praxi s celou řadou případů, kdy je popírána a přímo znásilňována ve jménu právě výše zmíněných partikulárních záj­mů.

Je výše provize tou nejlepší informací?

Například poskytovatelé, zejména v oblastech závislých na externí distribuci, snadno propadají představě, že pro zákazníka je tou nejlepší informací pouze výše provize – odměny zprostředkovatele. To je však velmi krátkozraká úvaha, neboť tento údaj sám o sobě zákazníka často vůbec nezajímá, je jím mylně považován za ekvivalent celkových nákladů produktu, případně se zákazník často chybně domnívá, že náklady produktu mu prodaného přímo na přepážce poskytovatele jsou o tuto provizi sníženy. Nezřídka kdy tato cesta také vede k redukci jeho pozornosti pouze na otázku výše provize. Primárním zájmem navrhovatelů takového řešení samozřejmě není zvýšit informovanost spotřebitelů. Jejich snahou je přenést tlak na jiný článek distribuce a tím zakrýt informaci, která skutečně rozhoduje. Konečnou cenu.

Zveřejňujme celkovou cenu, ne jen její část

Jaká je tedy návrh samotných zprostředkovatelů a poradců? Spočívá v tom, co se mnohým jistě nebude líbit a co se někteří doteď zdráhají byť jen vyslovit: ve férovém zveřejnění úplné, konečné ceny finančního produktu, kterou dokážeme zkalkulovat. Jistě, můžeme se bavit o formě jejího vyjádření, o zvolených jednotkách, případně o doplňujících komentářích. To však nezakrývá podstatu tohoto sdělení: základem je dát spotřebiteli otevřeně ucelené informace a vzdělat jej. Naučit ho, že kromě oné primární otázky musí zvažovat ještě otázky jiné, v řadě životních situacích a u  některých finančních produktů naprosto zásadní. Toho lze dosáhnout pouze tak, že celkové náklady finančních produktů zbavíme mýtů a pověr a učiníme z nich transparentní, jasně srovnatelný parametr. Teprve poté se můžeme skutečně bavit o tom, že jsme posunuli český finanční trh i jeho zákazníky kupředu.

Jiří Šindelář
Autor je členem představenstva Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. Článek vyšel na webu Měšec.cz.

Co si myslíte Vy? Zveřejňovat náklady produktů ano nebo ne? A provize?

Komentářů: 4
 1. Jan Maňák 12 roky

  Z pohledu správcovské společnosti – nákladovost zveřejňujeme už dávno, TER fondů je možné běžně získat. V případě pojistných produktů je podle mé=ho názoru pozice správců dvojjaká

  1) míra transparentnosti je podstatně nižší a ani jako investiční profesionál si nedokážu spočítat nákladovost pojistky. Poradci mají u životně pojistných produktů řádově vyšší provizi a přitom nižší regulatorní riziko (MIFID), takže z jejich pohledu je vše jasné. Nicméně ve finále platí Váš klient, investiční noha pojistky prostě takovou nákladovou bombu nemůže unést. Reputační riziko pojišťovny i poradenské sítě při splatnosti pojistného produktu je nesmírné.

  2) na druhou stranu, investiční společnosti vidí rády, pokud pojišťovny balí jejich fondy do IŽP. je to dodatečný zdroj prodejů, navíc mnohem stabilnější, než přímý prodej, kde se klienti příliš často rozhodují podle minulé výkonnosti a momentální finanční situace. IŽP udržuje investiční disciplínu a chrání tak investory před jimi samotnými.

  Transparentnost srovná podmínky na poradenském trhu, stejně jako na trhu investičních produktů. Resumé – jsem 100% pro a to v co nejvyšší míře.

  0

  0
 2. Miroslav Princ 12 roky

  Asi jsem zmatený. Nejsem u diskuse o zveřejňování nákladovosti finančních produktů od začátku, takže nemusím být úplně v obraze.

  Možná proto mi na mysli vyvstává následující srovnání: je cílem diskuse uvádět pojistné ve struktuře, jak by byla uvedená cena např. televizoru za 20 000 Kč sestávající z 5 tis. materiálových nákladů + 3 tis. mzdových + 2 tis. marketingových + 2 tis. profit výrobce + 3 tis. skladovací náklady distributora + 5 tis. profit distributora? (Zkrátím to a vynechám maloobchod.)

  Pokud ano, a pokud je důvodem předpoklad, že klient se na základě znalosti této struktury bude jinak/lépe (co to znamená?) rozhodovat, pak jsem názoru, že zveřejňování takových informací bude kontraproduktivní. Klient bude zmatený. Tím víc se bude vydávat v šanc poradci, který mu vše správně (ať už vnímáno pozitivně či negativně) vysvětlí. Možná je nějaký důvod, proč jsou maloobchodní ceny uváděny tak jak jsou?

  Samozřejmě se najdou skupiny a typy klientů, kteří se chtějí pitvat v ceně. Nebude to možná mít víc dočinění s jejich nedůvěřivostí a naším českým “přece ho nenechám TOLIK na sobě vydělat”?

  Ovšem pokud je záměrem oné diskuse klienta upozornit na fakt, že kromě pojistného u IŽP platí také poplatky investičních fondů (nevím, jestli nejsou vyšší než u bežně prodáváných fondů?), které de-facto snižují jeho výnos a nedozvídá se další poplatkové a daňové implikace svého “spořícího programu formou IŽP”, pak takovou informovanost klienta podporuji.

  Ovšem, zde souhlasím s článkem, je potřeba zaměřit se na to, co by mělo být centrem pozornosti – celková implikace z vlastnění produktu na finanční cíle klienta – nikoli jen na populisitickou část – kolik z toho ten poradce dostane.

  0

  0
 3. Michal Mička 12 roky

  Absolutně souhlasím se zavedením zveřejňování poplatků u všech finančních produktů. Především se jedná o IŽP, která jsou poplatkově velice netransparentní. Pro nás poradce a klienta je v některých případech velice komplikované vyznat se ve všech poplatcích, který produkt skrývá.
  Poplatky bych zveřejňoval prostřednictvím přehledných sazebníků poplatků. Ty by měly mít pojišťovny zpracovány v podobném duchu.
  Spokojen jsem s transparentností investičních a bankovních produktů.

  0

  0
 4. Jaroslav Beneš 12 roky

  Samozřejmě již nyní jsou pojišťovny, které mají IŽP poplatkově velmi transparentní a jednoduché, jako VPA pro jednu takovou pracuji…z mé zkušenosti vím, že většinu klientů nezajímá ani má provize, ani poplatková struktura a celkové náklady IŽP, ačkoli to každému ukazuji a sděluji. Současný stav bych zanechal, nechť mají sdílné pojišťovny konkurenční výhodu.
  Proti čemu jsem určitě, to je zveřejňování provizí. Nemusíme si nic nalhávat, za IŽP jsou provize krásné a zcela jistě by to nezlepšilo image finančních/pojišťovacích poradců v ČR, za což všichni bojujeme.

  0

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account