Online sjednavač - počítač - notebook - online certifikace, distanční zkoušky
Zdroj: Pixabay.com

Povinnost složení zkoušek odbornosti pro oblast distribuce pojištění byla odložena. Přesto současná situace nedává brzký výhled možnosti konání hromadných certifikací. Řešením jsou online zkoušky odbornosti.

Současný stupeň protiepidemických opatření vlády umožňuje konání zkoušek (nejen) odbornosti pouze v počtu jednoho zkoušejícího a devíti zájemců o certifikaci. To výrazně omezuje možnosti přezkoušení zájemců.

Řešením je online certifikace. Tu umožnila Česká národní banka (ČNB) svým dohledovým benchmarkem č. 2 ze 7. prosince 2020, v němž stanovuje minimální požadavky na certifikační instituci i na zkoušené. Ne všechny jsou na online přezkušování připraveny. A jak praví staré české přísloví, štěstí přeje připraveným.

„Náš první distanční termín proběhl již 20. 1. 2021. Stihli jsme distanční formu certifikací zařadit do naší nabídky v rekordním čase a k tomu nám pomohl nejvíce náš vlastní IT systém, který programuje náš vlastní IT tým. Věnovat čas a energii přípravě distančních zkoušek jsme považovali se správnou prioritu. Ať bude PES štěkat v příštích měsících jakkoliv, distanční zkoušky tím nebudou ohroženy a čas na jejich vykonání je neúprosný. A také hygienické hledisko účastníků je pro Vector důležité,“ uvedl k našemu dotazu Miroslav Škvára, vedoucí obchodního oddělení Vector Certifikace.

Zkoušky distanční formou nabízí také Akademie ČAP, která má již své první absolventy. Je to správný krok k digitalizaci konání zkoušek a důležitý s ohledem na současné pandemické období,“ hodnotí možnost distančního konání zkoušek Akademie ČAP.

Vzdálené zkoušení připravuje i EFPA ČR. „Ano, zkoušení online zahrneme do portfolia metod zkoušek – vedle prezenčních termínů přímo v sídlech či pobočkách firem a veřejných termínů, které v přísném hygienickém režimu EFPA pro své klienty pořádá podle výjimky z vládního nařízení. Jen v uplynulém týdnu jsme realizovali 60 termínů á 9+1 osob, což je maximálně povolený limit osob v jedné místnosti. První termíny EFPA zveřejňuje již v únoru,“ uvedl Petr Volek, místopředseda rady EFPA ČR.

„Jsme rádi, že Česká národní banka umožnila vydáním svého dohledového benchmarku uskutečnit certifikace distanční formou. Pro pracovníky našich členských společností je to v této době způsob, jak mohou zajistit přezkoušení pro své finanční poradce. Je jen škoda, že při přípravě benchmarku ČNB více nevyužila možnost konzultace s profesní organizací, která sdružuje a zastupuje nejvýznamnější finančně poradenské společnosti na českém trhu a jejímiž přidruženými členy jsou tři akreditované osoby,“ řekl k našemu dotazu Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Zájem o online certifikace je velký. „Vypsali termíny na leden a únor a do večera byly plné, takže jsme museli přidat odpolední termíny. Hlásí se nám totiž i zájemci z firem, se kterými zatím nespolupracujeme,“ napsal Miroslav Škvára a dodal: „Poradci chtějí mít jistotu, že se termín bude konat. Nejistoty již bylo dost.“

„Obecně se naši klienti na zavedení této možnosti dotazují, zájem registrujeme. Část přezkušovaných, zejména těch technicky zdatných, této možnosti jistě využije. Očekáváme však tříbení poptávky, po zjištění všech podmínek nutných ke zkoušení se klienti teprve rozhodnou, zda půjdou online cestou, nebo kombinací tohoto způsobu s docházkovými termíny zkoušek. Každý z nich má své výhody, na jedné straně odpadne cestování a účast na hromadném termínu, na straně druhé musím mimo „naučení se“ zvládnout i veškeré kroky nutné k technické přípravě a splnění podmínek účasti, jinak mi termín propadá,“ hodnotí očekávaný zájem Petr Volek.

Nároky na technické vybavení – i zkoušeného

„Náš návrh, jak by mohl proces a zabezpečení online zkoušek vypadat, jsme komunikovali s ČNB již v květnu 2020. ČNB pak během léta zcela po své ose zformulovala představy o provedení zkoušek. Po zveřejnění benchmarku bylo zřejmé, že bude třeba systém silně přizpůsobit představám ČNB o zabezpečení, dohledu. Určitě nestačí použít nějaký komunikační program a k němu modul zkoušení „na obrazovce“. K provedení online termínů je třeba splnit řadu dalších omezujících podmínek,“ sdělil Petr Volek k dotazu na náročnost provedení online certifikací.

V dohledovém benchmarku Česká národní banka stanovuje podmínky pro distanční konání certifikací nejen pro akreditovanou osobu, ale také pro uchazeče o zkoušku. Ten musí mít „technické zařízení s trvale zapnutým mikrofonem a s kamerou, případně kamerami, umístěnými tak, aby po celou dobu konání zkoušky byl snímán obličej a ruce zkoušeného a pracovní deska stolu, včetně klávesnice a monitoru, jsou-li využívány“.

Krom toho zkoušený musí být v samostatné uzavřené místnost s trvalým připojením k internetu a může využívat pouze pomůcky, které jsou k příslušné zkoušce povoleny (papír, tužka, kalkulačka…).

„Na začátku zkoušky je třeba osobní komunikace mezi komisařem a zkoušeným, aby komisař obhlédl místnost, pracoviště, žádá zkoušeného o úpravy, odstranění dokumentů, apod. To podle prvních zkušeností, které jsme diskutovali, zabírá poměrně dosti času před startem zkoušky (technické problémy, nevhodné místo, osvětlení, apod.). Připomeňme nutnost stálého připojení k internetu, případně nabitá obě zařízení, atd. Technické problémy na straně zkoušeného mohou vést k ukončení termínu zkoušky,“ hodnotí první zkušenosti Petr Volek.

Benchmark nepočítá se zkouškami absolvovanými cizinci, neboť explicitně uvádí: „Komise ověří totožnost zkoušeného z dokladu prokazujícího totožnost zkoušeného, který zkoušený předloží komisi prostřednictvím kamery v dostatečném detailu a z obou stran.“ Z jakých obou stran má cizinec ukázat pas nebo (podobné) povolení k pobytu, je ale pouze drobným detailem.

Nejnáročnější požadavky jsou kladeny na aplikaci, na které zkoušený zkoušku absolvuje. Ta především musí být spuštěna ve „full screen mode“, rozeznat, že se zkoušený přepnul do jiného okna (a v takovém případě upozornit zkoušejícího), umožňovat neustálou kontrolu ze strany přezkušujícího a ukládat kopie obrazovky v pravidelných i náhodných intervalech.

Pravidla kladou požadavky i na technické vybavení a činnost zkušební komise tak, aby mohla dohlížet na řádný průběh zkoušky. Zároveň dbá i o bezpečnost přezkušovaného: „Komise dohlíží rovněž na bezpečné využití kalkulačky a prostoru pro výpočty ze strany zkoušeného.“ Ostatně, distanční zkoušky byly povoleny v důsledku pandemie, tudíž o zdraví jde v prvé řadě J.

Více zkoušených najednou? Zapomeňte…

Současná protiepidemická opatření umožňují přezkoušet v jednom termínu v jedné místnosti s jedním zkoušejícím maximálně devět zájemců o certifikaci. Kdo si myslel, že s online certifikací dojde k návratu hromadných zkoušek, musí být zklamán.

„Jedna komise vykonává dohled nejvíce nad takovým počtem zkoušených, který odpovídá 6 zkoušeným na jednoho člena komise, s tím, že všichni členové komise mohou vykonávat dohled nad odbornou zkouškou ve stejném rozsahu ve vztahu ke všem zkoušeným, kteří pod přímým dohledem dané komise odbornou zkoušku vykonávají,“ uvádí benchmark.

Vzhledem k potřebné kapacitě zkoušek do konce prodlouženého období podle ZDPZ (do 31. května) je nutno zásadně upozornit: Online zkoušky pomohou, ale nevyřeší případný kapacitní problém před koncem lhůty k prozkoušení podle ZDPZ,“ varuje Petr Volek a udává k tomu i významné důvody:

  • „Ne všechny akreditované osoby nasadí tento způsob zkoušení (bude jich však dostatek pro výběr).
  • Jeden komisař může dozorovat maximálně 6 osob, na jednom termínu s jednou komisí pak může být zcela maximálně 18 osob. Běžně pak 2 – 3 osoby na zkoušku „nedorazí“, máme tedy termíny s reálnými max. 15 zkoušenými.
  • Technická náročnost a nutnost dodržení benchmarku ČNB vede minimálně zpočátku, možná i trvale k menším kapacitám termínů. Z uvedených maximálních počtů tak počítejme na počátku spíše polovinu až dvě třetiny, tedy cca 10. Kapacita je to tedy pro současné potřeby do května spíše doplňková, a tak bych se na online zkoušky v tomto období jako manažer díval.“

I tak jde nepochybně o posun a rozšíření možností certifikací. Přeci jen, i prodloužené přechodné období pro povinné prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění se chýlí ke konci rychleji než současná pandemie koronaviru a certifikace navíc nejsou jen pro tuto oblast finanční distribuce.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account