Z nuly na miliardu za jediné čtvrtletí. Rodinu fondů INVESTIKA doplnila alternativa ke spořicím účtům MONETIKA

Největší nebankovní retailový realitní fond v ČR a na Slovensku s více než 57 tisíci investorů, fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený na výjimečné nemovitostní projekty a nově také MONETIKA – atraktivní alternativa ke spořicím účtům, jež vyvolala hned po svém spuštění velký zájem poradců i klientů. To jsou fondy z rodiny INVESTIKA, se jejichž zaměřením a klíčovými parametry se můžete blíže seznámit v přiloženém videu…

Zvukový záznam prezentace ve formátu MP3 si můžete stáhnout zde. Pokud chcete být informováni o všech podcastech, které vydáváme, přihlaste si odběr ve vaší aplikaci, nebo ve službách Spotify, Google PodcastPocket Casts

FINfest

Toto je záznam z odborné konference FINfest Podzim 2022. Společně s akcí REALITYfest jde o nejvýznamnější konferenční festival pro finanční a realitní profesionály. Akce se konala 3. října 2022 v Praze. Program pro více než 1.300 odborníků pokrývalo v sedmi sálech přes 100 řečníků.

Již více než jednu miliardu korun zhodnocují investoři v novém fondu MONETIKA, otevřený podílový fond z rodiny fondů INVESTIKA, investiční společnosti. Od představení novinky, jež slouží především jako atraktivní alternativa ke spořicím účtům v bankách, přitom uplynuly pouhé tři měsíce. Mimořádný zájem investorů je dán nejen atraktivním plánovaným výnosem až 6,5 % p.a., ale také vlastnostmi tohoto konzervativního fondu s nízkým rizikem. „Zatímco spořicí účty v bankách provázejí různá omezení a podmínky, například v podobě maximálního objemu peněz úročených zvýhodněnou sazbou, nezbytného měsíčního počtu transakcí u dané banky či dostupnosti jen pro fyzické osoby, MONETIKA takové limity nemá,“ popisuje vedoucí obchodu v INVESTIKA investiční společnosti Jakub Weinfurtner.

Výnos fondu MONETIKA se odvíjí od dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Při stávající sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. tak plánovaná výkonnost fondu dosahuje až 6,5 % ročně. Cenné papíry, jež fond získává jako záruku při provádění repo operací, jsou zpravidla vystavovány přímo Českou národní bankou či Ministerstvem financí ČR a mají tak vysoký rating. To fondu zaručuje vysokou míru bezpečí.

MONETIKA se navíc vyznačuje vysokou likviditou. Vzhledem k tomu, že je fond obchodovaný denně, obdrží investoři při odkupu prostředky na účet velmi rychle – zpravidla už do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku. „Ať už chtějí klienti jen ‚ohřát‘ peníze před jinou plánovanou investicí, vyčkávat, jak se vyvine situace na finančních trzích, nebo svoje úspory dlouhodobě uložit tak, aby neztrácely kvůli inflaci hodnotu, MONETIKA pro ně pokaždé představuje atraktivní alternativu ke spořicím účtům v bankách,“ popisuje Jakub Weinfurtner s tím, že se nový fond skvěle hodí nejen pro fyzické osoby, ale jako alternativa k bankovním produktům slouží také právnickým osobám jako jsou malé, střední i velké firmy, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, nadace, zájmové spolky, církve nebo obce.

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů a termínovaných vkladů navíc mohou být investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Další výhodou je také předvídatelnost výnosu fondu. MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Fond MONETIKA je kromě přínosu pro klienty podle Jakuba Weinfurtnera zajímavý také pro finanční poradce. Dává jim totiž příležitost dlouhodobě spravovat rezervy, jež byli klienti zvyklí dosud svěřovat hlavně bankám. Investice do fondu MONETIKA je navíc velmi jednoduchá. Lze ji uskutečnit zcela bezpapírově v novém online portálu Moje INVESTIKA a v případě potřeby je možné ji snadno zkombinovat také s INVESTIKA realitním fondem či s fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.

 

 

Více informací o fondu MONETIKA i o dalších fondech z rodiny INVESTIKA se dozvíte v přiloženém videu. Jedná se o záznam z workshopu na téma „Konzervativní investice s atraktivními výnosy“, který na finančním festivalu FINfest 2022 představil vedoucí obchodu v INVESTIKA investiční společnosti Jakub Weinfurtner.

 

INVESTIKA investiční společnost, a.s., je ryze česká investiční společnost s licencí České národní banky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a dále k poskytování investičních služeb. Mezi fondy obhospodařované INVESTIKA investiční společností patří INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, dále fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA, a od září 2022 také MONETIKA, otevřený podílový fond sloužící jako alternativa ke spořicím a termínovaným účtům v bankách. Objem aktiv pod správou INVESTIKA investiční společnosti dosahoval ke 30. 10. 2022 celkem 15,5 mld. Kč, počet klientů činil 57,5 tisíce. Více na www.investika.cz

Jakub Weinfurtner

Vedoucí obchodního oddělení INVESTIKA, investiční společnosti, a.s.

Jakub Weinfurtner vede obchodní oddělení INVESTIKA investiční společnosti, jež spravuje majetek klientů za více než 15 mld. Kč a každoročně navyšuje objem aktiv pod správou řádově o miliardy korun. V rámci řízení týmu obchodních zástupců má na starosti rozvoj vztahů s klíčovými partnery a spolupráci s top managmentem na vytváření obchodní strategie společnosti a naplňování její dlouhodobé vize.

Před příchodem do INVESTIKA investiční společnosti působil jako finanční a investiční konzultant v jedné z největších nezávislých finančně-poradenských sítí či jako pojišťovací agent v pojišťovně Kooperativa, kde se věnoval nejen komplexní agendě od majetkového a životního pojištění až po pojištění podnikatelů, ale také oblasti správy majetku. Díky své více než 10leté zkušenosti napříč všemi segmenty finančního trhu disponuje širokou znalostí produktů od investic, přes pojištění až po úvěry a bankovní služby.

 Fotogalerie

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je nebankovní investiční společností s licencí České národní banky, která nad ní rovněž vykonává dohled. INVESTIKA je zřizovatelem, iniciátorem a manažerem fondů kolektivního investování.

Naše společnost využívá dlouholetých zkušeností svého managementu v oblasti cenných papírů a investování do nemovitostí. Náš tým má za sebou mnoho let praxe v renomovaných finančních institucích: ABN AMRO, Commerzbank, CSFB, Česká spořitelna, ČSOB, HSBC Bank plc, Všeobecná úvěrová banka a dalších. V rámci našeho angažmá v těchto společnostech jsme nabyli rozsáhlé znalosti z oblasti cenných papírů a kapitálových trhů včetně investičního poradenství, financování i fúzí a akvizic. V realitní oblasti čerpáme z více než 15ti leté zkušenosti s nemovitostním trhem a více než jedním milionem zobchodovaných metrů čtverečních komerčních nemovitostí. Díky naší historii disponujeme kvalitním právním i daňovým zázemím nezbytným k dosažení atraktivního výnosu.

INVESTIKA je správcem podílového fondu – INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, který svým podílníkům přináší díky investicím do kvalitních nemovitostních aktiv pravidelný a dlouhodobý výnos. Koncentrujeme se na investice především do nemovitostních aktiv na území České republiky. Tato nemovitostní aktiva jsou typicky zastoupena administrativními budovami, multifunkčními centry, rezidenčními objekty nebo hotely. Majetek fondu spravujeme s odbornou péčí – kvalifikovaně, čestně a odpovědně, v nejlepším zájmu investorů.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account