• Jak předem identifikovat riziko problémové emise?
  • Jakou má odpovědnost poradce, když emitent nevyplatí výnos či jistinu?
  • Může klient požadovat kompenzaci po poradci?
  • Kdo je zodpovědný za nepovedenou emisi dluhopisů a je povinen nahradit způsobenou škodu?

Moderace: Michaela Studnička Skálová

FINfestToto je záznam z odborné konference FINfest Jaro 2023. FINfest je nejvýznamnější konferencí pro finanční profesionály. Akce se konala 2. května 2023 v Praze. Program pro 1.00 odborníků pokrývalo v pěti sálech 75 řečníků.

Michaela Studnička Skálová

Předseda spolku Money Advocate z.s.

Vystudovala obor Management obchodních činností na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze.
V oboru financí se pohybuje od roku 1999. Nejprve jako klasický finanční poradce, od roku 2008 na pozici managementu v oblasti finančního poradenství a od roku 2014 pod vlastní značkou Adala s.r.o.
Čísla jsou jejím koníčkem a pomoc klientům při správě majetku, uchování hodnoty majetku a orientaci na finančním trhu vnímá jako poslání.
Sama aktivně v rámci analýzy trhu vstoupila do různých alternativních projektů, kde získala bohaté zkušenosti, které následně využívá k pomoci druhým.
Od roku 2016 se věnuje správě majetku a to především formou svěřenských fondů, nyní ve společnosti Profesionální správci s.r.o., kde je jednatelkou.
Poslední 2 roky se aktivně věnuje činnosti v neziskové organizaci Money Advocate z.s., jejímž je zakládajícím členem a předsedou.

Jan Pivoda

Advokátní koncipient v AK Svoboda Koubková advokáti

Absolvoval jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a poté jsem se rozhodl jít sbírat zkušenosti do korporátního prostředí. Byl jsem součástí týmu, který postavil Air Bank a řadu let jsem zde působil jako právník a specialista na Compliance. Následně jsem pracoval jako ředitel právního oddělení u jednoho z největších samostatných a investičních zprostředkovatelů v ČR, společnosti Broker Trust.

V rámci své praxe se zaměřuji na finanční právo a zejména regulaci ve finančním sektoru, nastavení pravidel AML a ochranu osobních údajů.

Libor Němec

Partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Libor Němec pracuje v advokátní kanceláři Glatzová & Co. od roku 2010. Od roku 2016 je partnerem kanceláře. Předtím působil v advokátní kanceláři Clifford Chance, České národní bance a Komisi pro cenné papíry. Zastával rovněž funkci místopředsedy správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a tajemníka prezídia Komise pro cenné papíry. V letech 2007 až 2018 byl členem rozkladové komise České národní banky. Ve své praxi se specializuje především na bankovnictví a finance, kapitálové trhy, regulaci finančních služeb a spornou agendu. Je spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer 2014) a zákonu o nabídkách převzetí (Wolters Kluwer 2012). Často publikuje v tuzemském i zahraničím odborném tisku příspěvky zabývající se regulací bankovnictví a dalších finančních služeb.

Jan Langmeier

Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

JUDr. Jan Langmeier je advokátem a insolvenčním správcem. V roce 2018 se navíc stal insolvenčním správcem se zvláštním povolením, který může řešit úpadky společností s ročním obratem nad 100 milionů korun, bank a finančních institucí.

V roce 2014 založil advokátní kancelář Langmeier & Co. V posledních letech se jako advokát věnuje zejména zastupování části věřitelů ve velkých insolvenčních kauzách typu Arca Investments nebo C2H Michala Mičky. K těmto kauzám se často a poměrně ostře vyjadřuje v médiích, obě společnosti nazval “letadlem”.

Už dva roky působí jako euroadvokát na Slovensku. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Českou národní bankou.

Martin Dočekal

Investiční analytik
Zkušený analytik v oblasti investic a korporátního financování se bude zabývat pohledem na dluhopisový trh, analýzu rizik a zaměří se na praktické poznatky z praxe, jaké společné znaky vykazují investiční podvody. / https://www.martindocekal.cz/

 Fotogalerie

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account