RONELI SICAV a.s.

Náš fond kvalifikovaných investorů je určen především pro investory, kteří chtějí svůj majetek zhodnotit investicí do nemovitostí. Tedy v oboru, ve kterém zakladatelé fondu dlouhodobě a úspěšně podnikají a který z dlouhodobého hlediska vykazuje vysokou míru bezpečnosti a stabilní růst cen.

Zajímavý motivační program pro investiční zprostředkovatele.

www.ronelisicav.cz

Naši lidé

Ing. Milan Oplíštil

Zakladatel

Po absolvování fakulty stavební ČVUT v Praze pracuji již více než 20 let ve stavebnictví. Postupně jsem se z pozic stavbyvedoucí, projektový manažer, výrobní ředitel a ředitel divize podílel na realizaci mnoha projektů v ČR i v zahraničí. Posledních 8 let zodpovídám z pozice zakladatele a člena nejužšího managementu společnosti za řízení a rozvoj společností skupiny RONELI, podnikajících v oblastech generálních dodávek staveb, developmentu, projekční a inženýrské činnosti. Založením fondu kvalifikovaných investorů tak s kolegy navazujeme na naše dosavadní zkušenosti v oblasti investiční výstavby a jsme rádi, že můžeme svůj úspěch sdílet s vámi.

Ing. Antonín Kovařík

Zakladatel

Od studií na VŠ jsem spojil svou profesní kariéru se stavebnictvím. Vystudoval jsem Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně obor Ekonomika a management a v oblasti stavebnictví mám více než 20leté zkušenosti a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zejména v německy mluvících zemích. V posledních 8 letech se více zaměřuji na oblast Real Estate v rámci společnosti RONELI. Léty nabyté zkušenosti úspěšně uplatňuji v akvizicích, strukturování financování a managementu projektů. Baví mě, když vidím, že odvedená práce má nějaký smysl a když jsem součástí úspěšné realizace našich investičních záměrů.

Ing. Dušan Lošonský

Zakladatel

Po úspěšném dokončení studií na fakultě strojní ČVUT v Praze jsem se začal věnovat projektům v oblasti investiční výstavby. Nejprve několik let v Irsku pro mezinárodní inženýrskou společnost Actavo a poté v Karibiku pro místního telekomunikačního leadera společnost Digicel Group. Po návratu do České republiky se s kolegy věnuji řízení a rozvoji jednotlivých společností skupiny RONELI. Těší mě, že vám prostřednictvím našeho fondu kvalifikovaných investorů můžeme dát příležitost být našimi partnery, zhodnotit vložené investice a stát se tak součástí našeho úspěchu.

Náš fond kvalifikovaných investorů je určen především pro investory, kteří chtějí svůj majetek zhodnotit investicí do nemovitostí. Tedy v oboru, ve kterém zakladatelé fondu dlouhodobě a úspěšně podnikají a který vykazuje z dlouhodobého hlediska vysokou míru bezpečnosti a stabilní růst cen. K tomuto účelu slouží podfond REALITY.

Díky úzkému partnerství se skupinou RONELI se na realizaci projektů od začátku až do konce podílí projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomuto partnerství jsme schopni minimalizovat potenciální rizika realizovaných projektů a tím zajistit stabilní, bezpečnou a v daném segmentu nadstandardní výnosnost investovaných finančních prostředků.

Zajímavý motivační program pro investiční zprostředkovatele.

 • Očekávaný výnos: 6,5% p.a.
 • Třída akcie: A
 • Měna: CZK
 • Druh akcie: růstová
 • Minimální výše investice: 1 mil. Kč
 • Vstupní poplatek: max. 3 %
 • Management fee: 1,7 %
 • Výkonnostní odměna: 35 % nad 6,5 %
 • Výstupní poplatek: po 3 letech bez poplatku

Základní investiční strategií fondu jsou investice především do rezidenčního bydlení v České republice. Tím navazujeme na úspěšně realizované projekty a rozvíjíme další aktivity, které mají za cíl realizaci kvalitních projektů v investičně atraktivních lokalitách. Využíváme komparativní výhody spolupráce se společnostmi skupiny  RONELI, kdy jsme schopni řešit projekty „in house“. Od důkladné analýzy investičního záměru, přes architektonické návrhy, projekční a inženýrskou činnost, vlastní výstavbu až po správu nemovitostí či vhodně načasovaný prodej.

Preferujeme bezpečnost investice, diverzifikace investičních rizik hraje v našem rozhodování zásadní roli. Sledujeme aktuální trendy v oblasti nemovitostí a investujeme do kvalitních projektů. Využíváme také bankovního financování projektů, čímž zvyšujeme rentabilitu vlastního kapitálu. Pro financující banky jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem při realizaci našich investic. A to platí i pro naše investory.

 • Cílíme na stabilní zhodnocení investic ve výši 6,5 %.
 • Na úspěchu každého projektu nám zakladatelům osobně záleží. Do fondu investujeme vlastní finanční prostředky.
 • Klademe velký důraz na minimalizaci investičních rizik.
 • Díky úzké spolupráci se skupinou RONELI disponujeme vlastními kapacitami na přípravu, realizaci a prodej či správu investičních projektů.
 • Jsme ryze česká společnost se sídlem v České republice, s transparentní vlastnickou strukturou. Můžete nás osobně poznat a přesvědčit se o našich zkušenostech a vizích.
 • Zakladatelé fondu využívají dlouholeté zkušeností v oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování.

Máte-li zájem o více informací o našem fondu, neváhejte nás kontaktovat.

sídlo: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: + 420 724 765 181
e-mail: info@ronelisicav.cz
IČO: 118 52 160

0
0
nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account