Fond kombinuje výnosový potenciál developerské činnosti, bohaté zkušenosti zakladatelů a zázemí úspěšné developerské společnosti s minimalizací tržního rizika pro držitele investičních akcií.“

Odpovědi za fond poskytl Rostislav Petchenko CEO a spolumajitel skupiny GARTAL

  1. Krátké představení fondu. Na jaké typy nemovitostí se zaměřujete a proč?

Investičním cílem fondu GARTAL je setrvalé zhodnocování vložených prostředků, a to převážně ve formě investic do nemovitostí a developerských projektů naší skupiny. Výnosy investic fondu jsou opatřovány z kapitálových zisků, dividend a úroků.
Investiční fond je součástí skupiny GARTAL, která působí na trhu od roku 2002 a je významným developerem v oblasti rezidenčních nemovitostí od nákupu pozemků, výstavby až po prodej a servis klientům. Naše portfolio zahrnuje řadu úspěšně realizovaných projektů a stovky prodaných nemovitostí v Praze a okolí.
Fond kombinuje výnosový potenciál developerské činnosti, bohaté zkušenosti zakladatelů a zázemí úspěšné developerské společnosti s minimalizací tržního rizika pro držitele investičních akcií.

  1. V jakých regionech působíte?

Působíme hlavně v Praze a nejbližším okolí, nicméně se v poslední době rozhlížíme po investičních příležitostech v dalších větších městech v České republice.

  1. Jaká rizika investoři do Vašeho fondu podstupují? Co může ovlivnit vývoj hodnoty podkladových aktiv?

Vývoj hodnoty aktiv je tvořen hodnotou jednotlivých developerských projektů, které jsou vkládány do fondu až ve fázi, kdy projekt má platné územní rozhodnutí či dokonce stavební povolení. Tato strategie výrazně snižuje časové riziko a nejistotu ohledně budoucí podoby projektů, tudíž předpoklad budoucích výnosů tvoříme na základě reálných, nikoliv předpokládaných parametrů.
Jako jediné riziko vidíme náhlou změnu tržní situace, nicméně dosavadní vývoj (i během epidemie nemoci COVID-19) ukazuje, že nemovitosti jsou velmi žádaným aktivem, který dokáže udržet svoji hodnotu i během krize.
Navíc vzhledem k nedostatku bytů v celé České republice nepočítáme se změnou růstového trendu na nemovitostním trhu.

  1. Jaký dopad může mít na Váš fond očekávaný růst úrokových sazeb?

Přestože u všech našich projektů využíváme bankovní financování, zvýšení úrokových sazeb nebude mít výrazný vliv na ekonomiku jednotlivých projektů.
Na druhou stranu se dá očekávat, že někteří zájemci o nové bydlení po změně podmínek již nedosáhnou na hypotéku. Vzhledem k silné poptávce a omezené nabídce to však nevnímáme jako komplikaci.

  1. Dotkl se covid-19 nějak hospodaření Vašeho fondu?

Mimořádná opatření spojená s rozšířením viru SARS-CoV-2 a jím vyvolané epidemie nemoci COVID-19 téměř neovlivnila projekty v realizaci, a to jak z časového, tak i finančního hlediska. Nicméně u připravovaných projektů docházelo k průtahům v povolovacích řízeních. Zároveň se projevila naše opatrnost při rozhodování o potencionálních akvizicích.

  1. Jaký výnos mohou očekávat Vaši investoři a od jaké minimální výše investice? (AVANT Flex)

Garantovaný minimální výnos je na úrovni 6 % p.a., maximální výnos je stanoven na úrovni 7 % p.a. Minimální výše investice činí 1 milion Kč, v případě produktu AVANT Flex je to 100 tisíc Kč.

  1. Jsou investice nějak dodatečně ochráněny? (Aplikujete redistribuční mechanismus?) Pokud ano – jaký je podíl hodnoty výkonnostních akcií k hodnotě aktiv? Co tvoří hodnotu výkonnostních akcií? Máte vůči Vašemu fondu nějaký závazek, pokud jde o poměr VIA k hodnotě aktiv?

Ve fondu GARTAL aplikujeme redistribuční mechanismus, tzn. garantujeme minimální výnos růstových investičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů růstových investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Navíc máme velmi příznivý poměr VIA k hodnotě aktiv, který činí 50 % vůči aktivům fondu, v poměru k růstovým (Prioritním) akciím dosahuje mnoho násobků.

  1. Jaké jsou podmínky a jak rychle probíhá vypořádání odkupu?

O odkup lze bez výstupního poplatku (5 %) požádat po třech letech a bude vypořádán do šesti měsíců od konce kvartálu, kdy byla podána žádost o odkup.

Návrat na představení investičních fondů AVANT zaměřených na nemovitosti

0
0

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account