Česká národní banka v souvislosti s publikací Zprávy o finanční stabilitě rozhodla o zavedení dalších dvou omezení v oblasti poskytování úvěrů. Od 1. října letošního roku bude kromě limitů LTV (poměr zástavní hodnoty nemovitosti vůči výši úvěru) sledovat i dodržování limitů pro posuzování zadluženosti žadatelů o úvěr. Jak se to projeví v dostupnosti hypoték?

Celková výše dlužné částky by nově neměla přesáhnout 9násobek čistého ročního příjmu žadatelů (ukazatel DTI) a podíl splátek úvěrů na celkových příjmech žadatele (DSTI) by měla být pod 45 %.ČNB připouští toleranční pásmo 5 % úvěrové produkce, která by v odůvodněných případech mohla být poskytnuta nad těmito limity.

Co to znamená pro klienty?

Většina bank limity DTI a DSTI uplatňuje již nyní a některé z nich dokonce v přísnější variantě (DTI 8, DSTI 40 %). Na druhou stranu existují i banky, které za stávajících podmínek dokážou klientům půjčit až 11násobek čistých příjmů a DSTI se v některých bankách pohybuje až na úrovni 60 % čistých příjmů.

Klient s průměrným čistým příjmem 23 000 Kč žádající o hypotéku s 25 letou splatností, tak nyní teoreticky dosáhne až na částku 3,5 mil. Kč. V případě dvoučlenné domácnosti se společným čistým příjmem 39 040 Kč klienti mohou nyní dosáhnout až na 5,2 mil. Kč. V praxi však banky na horní limity jdou pouze ve výjimečných případech a i dle dnes zveřejněných dat ČNB produkce úvěrů nad doporučenými limity (DTI 8, DSTI 40) se pohybovala jen okolo 8 procent.

Nově po zavedení limitu 45 % DSTI by se dosažitelná částka pro uvedený příklad jednotlivce s příjmem 23 000 Kč snížila na 2 300 000 Kč (dle DSTI, počítáno s úrokovou sazbou 2,49 %). V případě dvou žadatelů se součtem čistých příjmů 39 040 Kč by dosažitelná výše úvěru klesla díky 45% limitu DSTI na 3,950 mil. Kč. Jde však o předpoklad, kdy klienti nejsou zadluženi jinými úvěrovými produkty. Pokud by tak bylo a měli i jiné spotřebitelské úvěry, limit dosažitelné hypotéky by byl samozřejmě v obou případech nižší.

Jak se opatření projeví na dostupnosti úvěrů na bydlení?

„Na hodnocení dopadu nových opatření je zatím brzy. Nicméně s ohledem na propočty, která máme nyní k dispozici a vzhledem k tomu, že ČNB nakonec posunula limity o něco výše a poskytla poskytovatelům 5 % toleranční pásmo na individuální ohodnocení rizikovosti úvěrového případu, nebude dopad tak razantní. Přesto odhadujeme, že se může dotknout až 10 % klientů,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE, která se specializuje na hypotéky a úvěry ze stavebního spoření.

Negativní dopad budou mít tato opatření pro klienty, kteří si pořizují nemovitosti za účelem dalšího pronájmu a pravděpodobně dojde i k dalšímu přivření vrátek pro nízkopříjmové skupiny klientů a bohužel i mladé rodiny a klienty s kombinací více druhů příjmů a složitějším dokládáním těchto příjmů.

Jelikož opatření začnou platit od 1. října, očekáváme dopad do produkce letošního roku a to v podobě zvýšené poptávky po úvěrech v průběhu letních měsíců. Lidé si budou chtít sjednat úvěr za stávajících podmínek, což se jednak promítne v růstu počtu a objemu sjednávaných úvěrů, ale může se projevit i v dalším růstu cen nemovitostí. Bohužel největší problém v tuto chvíli přetrvává a to je nedostatek nemovitostí a jejich cena v poměru k příjmům českých domácností.

Zdroj: GOLEM FINANCE, ČNB0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account