byt
Zdroj: pixabay.com

Po smrti přechází nesplacená část hypotéky na dědice. Splácet hypotéku je nutné i po dobu trvání dědického řízení. Přečtěte si, jak naložit s hypotékou po úmrtí blízkého člena rodiny.

Smrt vždy citelně zasáhne do života celé rodiny. Se ztrátou nejbližšího člena domácnosti obvykle přichází i výrazný pokles příjmů. Splácení hypotéky a ostatních větších úvěrů může být ze dne na den velký problém.

„Lidé by neměli zapomínat na to, že smrt může přijít kdykoliv a velmi nečekaně. Příčinou smrti nejsou jen vážné nemoci, ale také například zranění po vážných úrazech či dopravních nehodách. Na nepříznivé životní situace je třeba myslet dopředu a zavčas se pojistit. Při správném nastavení životního pojištění za vás pojišťovna zaplatí celou nesplacenou část hypotéky. Jestliže pojištění nemáte, zůstanete na splacení hypotéky sami,“ upozorňuje Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Hypotéka na celý život

Při dnešních vysokých cenách nemovitostí a úrokových sazbách je výhodné splácet hypotéku co nejdéle. Snížíte si tím výši měsíční splátky na minimum a v rodinném rozpočtu vám zbude více peněz.

Banky si určují horní věkovou hranici pro doplacení úvěru. Poskytovatelé hypoték standardně nastavují tuto maximální věkovou hranici do 70 let, případně do 72 nebo 75 let.

Hypotéku nepřestávejte splácet

Nezapomeňte na to, že smrtí nezaniká povinnost splácet dluh, tedy ani platit měsíční splátky hypotéky. Pokud je v hypoteční smlouvě uveden další spoludlužník, přechází závazek platit hypotéku do skončení dědického řízení na něj.

Je-li spoludlužníků více, musí se mezi sebou dohodnout na pokračování ve splácení. To samé platí i v případě, není-li ve smlouvě uveden žádný další spoludlužník. Závazek pozůstalých platit hypotéku je totiž společný a nerozdílný.

Nemáte na splátky? Co dělat?

Může se stát, že „zděděná splátka“ hypotéky je natolik vysoká, že ji nebudete schopni ze svého příjmu splácet. „Tento problém může nastat například v situaci, kdy dluh přechází z dětí na rodiče v důchodu, z manžela na manželku bez vlastních příjmů nebo na širší příbuzenstvo splácející vlastní úvěr na bydlení. I v tomto případě je potřeba včas informovat banku a začít hledat nejschůdnější řešení,“ uvádí Veronika Kráčmar Hegrová z hyponamiru.cz.

Když zbývající spoludlužník nebo dědic není schopen hypotéku dále splácet, může k úvěru přistoupit někdo z příbuzných. S bankou lze rovněž jednat o restrukturalizaci úvěru, a to například prodloužením jeho splatnosti, kterým docílíte snížení měsíční splátky. Veronika Kráčmar Hegrová k tomu doplňuje: „Pokud měl dlužník životní pojištění, lze uhradit alespoň část úvěru z vyplaceného pojistného plnění. Zbytek úvěru už může být snazší splácet.“ Jestliže vše výše uvedené selže, nezbývá než uvažovat o prodeji nemovitosti a předčasném splacení úvěru.

Odmítnutí dědictví

V praxi může dojít i k situaci, kdy neexistuje žádný dědic nebo pozůstalí dědictví v plném rozsahu odmítnou. Nesplacená a nepojištěná hypotéka v tomto případě přechází společně s ostatním zajištěným majetkem a závazky zemřelého na stát zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten vypořádá závazky zůstavitele vůči bance prodejem zajištěného majetku.

 

Zdroj: hyponamiru.cz

 0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account