Co si Libor Ostatek myslí o budoucnosti úvěrového byznysu? Transformace už začala. Nahradí poradce robot? Co můžeme čekat od digitalizace a automatizace úvěrových procesů? A kde je lidský faktor? „Žijeme ve velmi zajímavé době a transformace se týká většiny odvětví i našeho života – a měnit se bude také oblast financování,“ byla jeho úvodní slova v diskusi.

Panelová diskuse

MP3 záznam ke stažení zde (16 MB).

Na čtvrtečním FINfestu na tato témata se svými hosty naváže Marek Macura, který bude tentokrát panelovou diskusi o financování bydlení moderovat.

Ve zkrácené podobě zveřejňujeme úvahu Libora Ostatka na téma současnost a budoucnost úvěrového byznysu.

„V roce 1996 se v úvěrovém procesu začala se tvořit externí distribuce, tedy rozvoj externí sítě ve smyslu spolupráce hypotečních bank a externích poradců. Od té doby celých dvacet let do tohoto procesu nikdo zvenčí zásadním způsobem nezasahoval. Pak přišla první – a hned zásadní – regulační úprava v podobě zákona o spotřebitelských úvěrech a také dobře známá doporučení ČNB.

Značně se budou měnit standardy v úvěrovém procesu. Hypotéka, úvěr na bydlení, se dá připodobnit k výrobnímu procesu. Zde dojde k zásadním změnám. Byly jsme zvyklí komunikovat produktové paramenty a produktové změny formou zápisů ve Wordu a jednoduchých sdělení. Budeme muset vytvořit nové standardy pro tyto informace. To už samozřejmě nastává. Již nyní máte nástroje, které zjednoduší pohled na metodiku a na další potřebné prodejní procesy.

Kvalifikace a odbornost

Připomněl bych, co se změnilo příchodem Zákona o spotřebitelském úvěru. Je to odborná zkouška ČNB, která bude po přechodném období povinná (přechodné období skončí 30.11.2018 – pozn. red.). V příštích letech budou poradci stát na rozcestí, zda jít dále univerzální cestou. Klobouk dolů tomu, kdo dokáže klientovi profesionálně vyřešit hypotéku, investice a pojištění. Jsem ovšem přesvědčen, že začne být mnohem více poradců, kteří budou uvažovat o specializaci. Mluvím samozřejmě o dlouhodobém procesu v horizontu tří až sedmi let. Poradci se budou muset z pohledu odbornosti a kvalifikace posunout do polohy buď univerzálního poradce nebo specialisty na jednu z oblastí finančního poradenství.

Robotizace – i v bankách musí dojít ke změnám

Nositelem transformačních změn budou samozřejmě technologie – automatizace a robotizace. Papíry odpadnou a umožní to rychlejší a stabilnější procesy. Začnou se automaticky měřit parametry, které jsou dnes těžko změřitelné, a to od samotného počátku až po podpis úvěrové dokumentace a čerpání úvěru. Vyšší efektivitou se odstraní kroky, které nepřidávají hodnotu. Napojení na katastr a získání odhadu nemovitostí pro nás bude jednodušší, výraznou změnou k lepšímu jsou také automatizovaná předschválení, scoringy atd.

Poslední věcí, kterou chci zmínit, jsou moderní systémy řízení. Mohu uvést příklad procesu, kdy jsme několik let pracovali na standardech v rámci naší firmy. V současné době implementujeme další části, které se musí zrevidovat. Z pohledu řízení bude nejzásadnějším krokem to, že jej dostaneme pod kontrolu ve formě digitalizace. V určitou chvíli samozřejmě bude chybět propojení mezi námi a bankou. Ale i to se za pár let změní. Jedna z otázek v diskuzi je, jakým způsobem vidíte propojení systémů.

V rámci expertních systémů dnes nabízíme v součtu asi 500 produktů na financování bydlení. To z pohledu řízení a kontroly nejsme schopni zvládnout bez podpory. Srovnání, dodání informací v přehledné formě a kontrola výstupů. Nejdůležitější věcí je právě aktualizace. Turbulence změn na straně poskytovatelů úvěrových produktů je velká. Pokud nedodáváte klientovi relevantní a kvalitní informace o produktu, je to špatně. Jedním z výstupů transformace bude také změna práce na straně bank. Z pohledu komunikace bude kladen větší důraz na kompetence poradců.

Nejpodstatnější zůstává. To je lidský faktor. Nejsme výrobní závod, jsem přesvědčený, že hypoteční poradci a makléři nejdou nahradit roboty. I to je mimochodem zajímavá diskuze. Ta se již vede v zahraničí. Nahradí poradce robot? Robotizace je proces, který nejde zastavit. Naše práce projde velkými změnami, ale myslím, že ještě desítky let bude mít klient zájem mluvit s člověkem při řešení financování svého bydlení.“

Foto z panelové diskuse0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account