hypotéka - hypoteční trh
Zdroj: Pixabay.com

Hypoteční trh je jednou ze stěžejních oblastí finančního poradenství. Informace a data z něj jsou ale poměrně roztříštěné. Kde se o hypotečním trhu dozvíte? Jaké informace jsou k dispozici a jaké chybí?

Dat o hypotečním trhu je na první pohled hodně. Jsou ale poměrně roztříštěná a pouze jejich složením lze získat ucelený obrázek o zájmu o hypotéky i o trendech. Navíc celá řada informací stále chybí.

ČNB – Objem stavu poskytnutých úvěrů

Základní informaci o hypotečním trhu předkládá databáze ARAD České národní banky. V sekci Domácnosti v Bankovní statistice[1] nabízí přehled stavu poskytnutých úvěrů domácnostem, včetně hypotečních úvěrů. Vyčleněny jsou úvěry na bydlení, které se dále dělí na hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu (tudíž nezahrnují např. americké hypotéky), standardní úvěry ze stavebního spoření, řádné úvěry ze stavebního spoření a spotřebitelské úvěry na nemovitosti.

Přestože data o celkovém stavu úvěrů poskytnutých domácnostem jsou k dispozici od ledna 1993, úvěry na bydlení mají mnohem kratší časovou řadu, která začíná až v lednu 1997. V té době navíc zahrnují pouze hypoteční úvěry. Úvěry ze stavebního spoření a ostatní úvěry na bydlení se přidávají až v lednu 2002.

V lednu 2009 došlo ke změně metodiky vykazování, kdy se všechny úvěry na bydlení zajištěné nemovitostí zařadily mezi hypotéky. To se dotklo zejména překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření, ale ovlivnilo to mírně i ostatní úvěry na bydlení.

Tip: Požádali jste o odklad splátek? Banky vám to spočítají…

Data jsou vykazována měsíčně vždy ke konci měsíce.

Tabulka 1: Ukázka stavu objemu úvěrů na bydlení (v mil. Kč)

ObdobíUK1UK6UK7UK8UK9UK10
Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkemúvěry na bydlení obyvatelstvu celkemv tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkemstandardní úvěry ze stavebního spoření celkempřeklenovací úvěry ze stavebního spoření celkemspotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem
30.4.2020177266513559211263497,222407,759881,210134,9
31.3.2020176824713490851256310,62231460092,610367,8
29.2.20201761166,71341721,41248565,82227459959,610922

Zdroj: Databáze ARAD, ČNB

Česká národní banka data zveřejňuje vždy k poslednímu dni následujícího měsíce. Data tak mají minimálně měsíční zpoždění. K dispozici jsou data buď jen za úvěry poskytnuté v českých korunách, nebo souhrnná data i za úvěry poskytnuté v cizích měnách.

ČNB – Objem stavu nevýkonných úvěrů

Objem stavu nevýkonných úvěrů udává úvěry, které jsou v prodlení. Jejich klasifikace odpovídá objemu poskytnutých úvěrů a jsou zveřejňovány ve stejné frekvenci a od stejného data. Vydělením objemu nevýkonných úvěrů celkovým objemem poskytnutých úvěrů lze získat informaci o podílu úvěrů v selhání.

Tabulka 2: Ukázka stavu objemu nevýkonných úvěrů na bydlení

ObdobíUK1UK6UK7UK8UK9UK10
Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkem – nevýkonnéúvěry na bydlení obyvatelstvu celkem – nevýkonnév tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem – nevýkonnéstandardní úvěry ze stavebního spoření celkem – nevýkonnépřeklenovací úvěry ze stavebního spoření celkem – nevýkonnéspotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem – nevýkonné
30.4.202029608,815468,511414,9477,52562,81013,3
31.3.202029291,415406,711285,2487,22583,11051,2
29.2.202029012,515485,711358,2467,82590,51069,2

Zdroj: Databáze ARAD, ČNB

ČNB – Hypoteční úvěry

Česká národní banka začala sledovat specificky hypoteční úvěry[2] od roku 2013. Vydává poměrně rozsáhlou sadu informací, ale bohužel jen na čtvrtletní bázi. Nabízí statistiku objemů a počtů nově poskytnutých i nesplacených hypotečních úvěrů a úrokové sazby jak u nově poskytnutých hypoték, tak u nesplacených jistin hypotečních úvěrů. V této statistice jsou zahrnuty nejen úvěry na bydlení, ale i tzv. americké hypotéky.

Třídění u nově poskytnutých hypoték i u nesplacených hypoték podle počtu, tak podle objemu je podle způsobu pořízení a podle kategorizace, u objemu úvěrů i podle doby fixace úrokové sazby.

Podle způsobu pořízení rozlišuje ČNB bytové a nebytové nemovitosti a u každé z těchto kategorií „způsob pořízení předmětu hypotečního úvěru“ – koupí, výstavbou, jiným způsobem. Nerozlišuje tedy např. hypotéky na refinancování, neboť předmět takové hypotéky zůstává stále stejný, stejně jako způsob jeho pořízení.

Ani u fixací úrokových sazeb nejsou vykazované statistiky příliš detailní a dostatečně vypovídající o hypotečním trhu. ČNB slučuje hypotéky s variabilní úrokovou sazbou až jednoletou fixací, dále fixaci přesahující 1 rok až s 5letou fixací, následuje fixace delší než 5 let až 10letá fixace a fixace nad 10 let. Nejsou tak samostatně vykazované hypotéky s variabilní sazbou a jsou sloučeny nejčastější fixace na 3 roky a na 5 let.

Tabulka 3: Ukázka stavu objemu úvěrů na bydlení podle fixace (v mil. Kč)

ObdobíUK1UK2UK3UK4UK5
CelkemFloating a do 1 roku včetněNad 1 rok a do 5 let včetněNad 5 let a do 10 let včetněNad 10 let
31.3.20202086341,5508006868802,4603637,1105896,1
31.12.20191985915,4466485871341,9549483,698604,9
30.9.20191943290,3458189,9875954,5516651,292494,7

Zdroj: Databáze ARAD, ČNB

Průměrné úrokové sazby jsou rozděleny na úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů a na úrokové sazby nesplacených úvěrů. Dále se člení podle fixace úrokové sazby, opět s nevýhodami, jaké jsou u počtu a objemu úvěrů podle fixace.

Tabulka 4: Ukázka průměrné úrokové sazby nesplacených úvěrů na bydlení podle fixace (v mil. Kč)

ObdobíUK1UK2UK3UK4UK5
CelkemFloating a do 1 roku včetněNad 1 rok a do 5 let včetněNad 5 let a do 10 let včetněNad 10 let
31.3.20202,552,942,442,313,01
31.12.20192,643,282,432,353,07
30.9.20192,653,342,422,343,2

Zdroj: Databáze ARAD, ČNB

Data jsou aktualizována vždy k poslednímu dni prvního měsíce po konci čtvrtletí.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dalším zdrojem dat o hypotečním trhu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které nabízí několik statistik.

První oblastí je rozdělení počtu a objemu poskytnutých hypoték podle příjemce úvěru – občané, podnikatelské subjekty a municipality. Statistika je opět čtvrtletní a ukazuje celkový stav i nově poskytnuté úvěry.

Tabulka 5: Ukázka počtu a objemu poskytnutých hypotečních úvěrů

Úvěry pro:ObčanyPodnikatelské subjektyMunicipalityCelkem
Počet HÚPočet HÚPočet HÚPočet HÚ
celkemSmluvní jistinacelkemSmluvní jistinacelkemSmluvní jistinacelkemSmluvní jistina
(ks)celkem (tis. Kč)(ks)celkem (tis. Kč)(ks)celkem (tis. Kč)(ks)celkem (tis. Kč)
leden až září 201954 669123 970 60469612 360 2660055 365136 330 870
k 30.9.20191 294 5812 235 529 64530 078638 139 7431 34417 828 2371 326 0032 891 497 625
leden až prosinec 201975 544175 626 0951 08428 804 9810076 628204 431 076
k 31.12.20191 315 4562 287 185 13630 466654 584 4581 34417 828 2371 347 2662 959 597 831
leden až březen 202020 35252 396 2042045 439 1520020 55657 835 356
k 31.3.20201 276 2692 198 854 55829 756633 492 8041 34417 828 2371 307 3692 850 175 599

Zdroj: MMR

Nevýhodou výstupu statistik MMR je mimo jiné i skutečnost, že jsou publikovány v PDF a nelze s nimi snadno a efektivně pracovat. Navíc ministerstvo na stránkách nezveřejňuje metodiku, jakou jsou data získána a počítána.

Jednou ročně vydává MMR také statistiku stavu hypotečních úvěrů v krajích za leden a prosinec příslušného roku.

Tabulka 6: Ukázka počtu a objemu poskytnutých hypotečních úvěrů dle krajů

Úvěry pro:ObčanyPodnikatelské subjektyMunicipalityCelkem
Celkové údaje pro jednotlivé krajePočet HÚ celkemSmluvní jistina celkemPočet HÚ celkemSmluvní jistina celkemPočet HÚ celkemSmluvní jistina celkemPočet HÚ celkemSmluvní jistina celkem
(ks)(tis. Kč)(ks)(tis. Kč)(ks)Kč)(ks)(tis. Kč)
Praha16 31751 911 92742521 741 0950016 74273 653 022
Středočeský5 04411 053 04840336 368005 08411 389 416
Jihočeský4 4589 501 29675730 976004 53310 232 272
Plzeňský4 80010 242 09963554 388004 86310 796 486
Karlovarský1 8293 263 33827149 772001 8563 413 110
Ústecký3 9187 702 5101797 095003 9357 799 605
Liberecký2 9986 339 60758489 882003 0566 829 489
Královéhradecký4 4679 305 14941320 827004 5089 625 976
Pardubický3 5087 097 78148911 592003 5568 009 372
Vysočina2 9536 033 90422242 577002 9756 276 481
Jihomoravský9 07421 031 9601021 439 600009 17622 471 560
Zlínský3 6837 056 68619110 487003 7027 167 173
Olomoucký4 4948 982 78246886 838004 5409 869 620
Moravskoslezský6 83613 082 98656503 008006 89213 585 994
nespecifikováno1 1653 021 02345290 478001 2103 311 501
Celkem75 544175 626 0951 08428 804 9810076 628204 431 076

Zdroj: MMR

dalších statistikách se MMR zaměřuje na úvěry se státní podporou, které dělí jak podle příjemce úvěru (občané, podnikatelské subjekty a municipality), tak podle účelu (bydlení, ostatní) a předmětu úvěru (koupě, výstavba, ostatní). Zároveň na roční bázi zveřejňuje stav nesplacené jistiny a počtu hypotečních úvěrů celkem, na bydlení a ostatních.

Fincentrum Hypoindex

Jedním z významných zdrojů informací o hypotečním trhu je i Fincentrum Hypoindex vydávaný odborným serverem Hypoindex.cz.

Fincentrum Hypoindex udává informace o průměrné úrokové sazbě poskytnutých hypotečních úvěrů občanům na bydlení. Spolu s ní zveřejňuje objem a počet poskytnutých hypoték. Odtud je počítána též průměrná výše hypoték a splátka na 15 a 20 let.

Významným ukazatelem Fincentrum Hypoindexu je též účelovost poskytnutých hypoték, kterou dělí na úvěry na koupi, úvěry na výstavbu a ostatní. V kategorii „ostatní“ se skrývají mimo jiné refinancované hypotéky.

Tabulka 7: Souhrnné údaje Fincentrum Hypoindex květen 2020

ÚdajData
Fincentrum Hypoindex2,30 %
Změna oproti minulému období (b.p.)-9
Počet nových hypoték6 203
Objem nových hypoték16,487 mld. Kč
Průměrná výše hypotéky2 657 855 Kč
Měsíční splátka 1 mil. na 20 let5 203 Kč
Měsíční splátka 1 mil. na 15 let6 575 Kč
Účelovost úvěrů
Podíl úvěrů na koupi58 %
Podíl úvěrů na výstavbu21 %
Podíl ostatních úvěrů21 %

Zdroj: Hypoindex.cz

Data za předcházející měsíc jsou zveřejňována vždy první středu po 15. dni v měsíci.

Fincentrum Hypoindex sahá do historie do ledna 2003. V některých obdobích nabízel i průměrné úrokové sazby pro vybrané fixace úrokových sazeb (variabilní, 1 rok, 3 roky, 5 let), tyto ale již od května 2012 nejsou k dispozici.

Index GOFI

Společnost Golem Finance (Hypoexpert) vydává svůj index hypotečního trhu GOFI, v rámci kterého sleduje především průměrnou výši nabídkové úrokové sazby pro různé hodnoty LTV (výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti) všech bank, které poskytují hypotéky na českém trhu.

Navíc v rámci spolupráce s realitními servery RealityČechy.cz a RealityMorava.cz počítá Index dostupnosti bydlení, který udává podíl splátky hypotéky (závislé na průměrných nabídkových úrokových sazbách a průměrných nabídkových cenách nemovitostí) na příjmech domácnosti, a Index návratnosti bydlení, který udává, kolik průměrných ročních příjmů potřebuje česká domácnost na pořízení průměrného bytu.

Golem Finance zveřejňuje data formou interaktivních grafů na stránce s aktualitami, ovšem grafy jsou hůře dostupné. Aktuálně jsou na stránce k dispozici GOFI 70, 85 a VAR 70 a historický GOFI 100, ale společnost mapuje i hypotéky s LTV 80 a 90. Na stránkách společnosti jsou zveřejněné údaje od ledna 2009.

Broker Consulting Index hypotečních úvěrů

Broker Consulting od ledna 2015 začal vydávat vlastní Broker Consulting Index hypotečních úvěrů, který udává průměrnou úrokovou sazbu hypoték zprostředkovaných společností Broker Consulting. Jedná se o vážený průměr podle objemu poskytnuté hypotéky.

Zároveň s průměrnou úrokovou sazbou je vydáván i FIXindex, který uvádí podíl vybraných fixací (3, 5, 7 a 10 let) na celkovém objemu poskytnutých úvěrů.

Měsíční data vydává společnost prostřednictvím tiskových zpráv, vždy s předstihem před Fincentrum Hypoindexem.

Zpráva o finanční stabilitě a Zpráva o inflaci

Hypotečnímu trhu se ve značné míře věnuje i Zpráva o finanční stabilitěZpráva o inflaci – pravidelné publikace České národní banky.

European Mortgage Federation

Vedle tuzemských zdrojů dat jsou i instituce, které umožňují mezinárodní srovnání realitního a hypotečního trhu. Jednou z nich je European Mortgage Federation, která vydává čtvrtletní a roční zprávy o trhu, včetně porovnání úrokových sazeb.

V současnosti je k dispozici roční zpráva Hypostat 2019, která ale pokrývá data evropského realitního a hypotečního trhu do roku 2018. Ze čtvrtletních zpráv je k dispozici aktuálně European Mortgage Markets Quarterly Review – Q4 2019, které bylo vydáno v letošním roce, ale které stále nemá k dispozici údaje za příslušné čtvrtletí za všechny reportující státy.

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka vydává statistiky týkající se úrokových sazebobjemů bankovních úvěrů domácnostem včetně úvěrů na pořízení nemovitosti, ovšem pouze v rámci eurozóny. Data jsou třízena podle fixace úrokové sazby (variabilní až jednoletá, delší než jeden rok až pětiletá a delší než pětiletá fixace).


[1] Databáze časových řad ARAD > Statistická data > Měnová a finanční statistika > Bankovní statistika (obchodní banky) > Úvěry > Klientské > Domácnosti

[2] Databáze časových řad ARAD > Statistická data > Měnová a finanční statistika > Bankovní statistika (obchodní banky) > Úvěry > Klientské > Hypoteční úvěry

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account