hypo
Zdroj. pixabay.com

Čerpání a splácení hypotečního úvěru může být v některých situacích spojeno se sankcemi za nedodržení smluvních podmínek. Konkrétní výše poplatků či sankcí je pak uvedena v ceníku (sazebníku) banky. Víte, jaké sankce vám v souvislosti s případným nedočerpáním hypotéky hrozí? A co vám může banka naúčtovat, pokud nebudete včas hradit měsíční splátky?

Nečerpání hypotéky

Může se stát, že máte vybranou nemovitost, vyřízený hypoteční úvěr a podepsanou hypoteční smlouvu. Z nějakého důvodu se však prodávající rozhodne nepodepsat kupní smlouvu. Tahle situace by pro vás mohla představovat velkou komplikaci, protože za nečerpání hypotéky vám může banka naúčtovat sankci ve výši až 5 % z nevyčerpané částky.

Mějte ošetřeny své smluvní vztahy

Pokud se chcete vyhnout sankcím za nečerpání hypotečního úvěru, mějte podepsanou kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí ještě před podpisem hypoteční smlouvy. Pokud kupujete nemovitost přes realitní kancelář, ověřte si, že má podepsanou trojstrannou rezervační smlouvu s prodávajícím. V té lze uplatnit vzájemné smluvní pokuty za nedodržení sjednaných závazků.

Prodlení se splátkou

Pokud neuhradíte měsíční splátku hypotéky řádně a včas, bude vás banka o této skutečnosti informovat SMS zprávou či e-mailem a bude po vás požadovat neprodleně úhradu chybějící částky. Pokud splácející provede okamžitou úhradu, má šanci se vyhnout zápisu do registrů či písemným upomínkám a sankcím. Ty přicházejí na řadu, pokud ani po prvotním upozornění nedojde k řádné úhradě splátky.

Pozdní splátka vás vyjde draho

Za zaslání upomínky si banky mohou účtovat poplatek ve výši několika set korun. Za pozdní úhradu splátky si dále může banka účtovat náhradu vynaložených nákladů, úroky z prodlení a smluvní pokutu. Dlouhodobé nesplácení hypotéky může v nejhorším případě skončit až nařízenou exekucí nemovitosti.

Nedočerpání hypotéky

S nedočerpáním hypotéky se můžeme nejčastěji setkat, když se podaří dokončit stavbu domu či rekonstrukci levněji, než bylo původně očekáváno. Dojde tak k nedočerpání celé dohodnuté hypotéky. Většinou to již není problém a banky obvykle umožňují nedočerpat až 20 % ze sjednané částky bez jakýchkoli sankcí. Případné nedočerpání hypotéky nad rámec 20 % je zpoplatněno sankcí 5 % nevyčerpané částky.

Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání hypotéky

Součástí žádosti o hypoteční úvěr je také očekávaný plán čerpání, kdy banku bude zajímat předpokládané datum ukončení stavebních prací, tedy kdy bude nemovitost zkolaudována. Maximální doba čerpání hypotečního úvěru je 24 měsíců. Pokud není nemovitost ani po uplynutí této doby zkolaudována, může se pokusit klient požádat banku o prodloužení lhůty čerpání. Pokud banka takové žádosti vyhoví, vždy počítejte ještě s poplatkem za rezervaci finančních prostředků.

Předčasné splacení hypotéky

Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje splatit úvěr zčásti nebo zcela kdykoli po dobu trvání spotřebitelského úvěru na bydlení. Týká se to všech smluv uzavřených od 1. prosince 2016. Banka si může účtovat za předčasné splacení náhradu účelně vynaložených nákladů. Za takové se považují prokazatelné náklady, což bývají nejčastěji administrativní a finanční náklady. Jejich výše nesmí dle zákona přesáhnout sumu úroků, které by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období fixace.

Kolik stojí mimořádná splátka?

  1. Jednou za rok lze splatit až 25 % celkové výše zdarma. Při splacení nad 25 % celkové výše úvěru si může banka účtovat poplatky. V takovém případě má právo maximálně na úhradu účelně vynaložených nákladů.
  2. Při splacení z důvodu prodeje financované nemovitosti poplatek bance nesmí u smluv trvajících déle než dva roky přesáhnout 1 % z této mimořádné splátky, maximálně 50 000 Kč.

 

Autor je místopředsedou představenstva společnosti Gepard Finance.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account