Nový zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., který se týká i všech hypoték poskytnutých na rodné číslo, dává od 1. 12. všem majitelům hypoték bez pevně stanovené úrokové sazby „poplatkovou svobodu“ pro případ částečného či úplného splacení úvěru. Jak toho lze prakticky využít? Ve kterých situacích lze klientovi pomoci?

Konkrétně je o ustanovení to § 117 a § 167:

  • § 117 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
    1. Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
    2. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.
    3. Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné splacení bylo provedeno c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba.
  • § 167 Předčasné splacení

Ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s:

a)pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti tohoto zákona započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba, nebo

b)variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

I když má klient poplatek za mimořádnou splátku úvěru sjednaný přímo v úvěrové smlouvě, tak si jej věřitel po 1. 12. nesmí účtovat!

I když má klient v úvěrové smlouvě uvedeno, že je oprávněn provést mimořádnou splátku úvěru až po uplynutí určité doby od podpisu úvěrové smlouvy, může ji po 1. 12. provést zdarma bez ohledu na to, zda uvedená doba již uplynula.

FINfest

Věděli jste, že otázce hypoték se bude věnovat konference finančních poradců FINfest, kterou organizuje provozovatel webu Poradci-sobě.cz?

Panelovou diskusi na hypoteční téma bude moderovat hypoteční expert Libor Ostatek! Diskutovat budou přední bankovní experti napříč trhem.

Čtenáři tohoto webu mají dočasně možnost využít snížené vstupné.

Praktické využití:

Kromě prostého refinancování se klientovi nabízí možnost provedení řady změn stávajícího úvěru, zejména pokud si k hypotéce pořídil další úvěr s vyšší úrokovou sazbou nebo potřebu nového úvěru zvažuje. Můžete mu tak nabídnout např. refinancování stávající hypotéky s navýšením o papírově účelovou doplňkovou část, ze které následně splatí drahý spotřebitelský úvěr, nebo pořídí nové auto bez významné zátěže rodinného rozpočtu.

Hypotéka bez pevné úrokové sazby se díky možnosti splatit ji kdykoliv bez poplatku nejlépe hodí i pro tyto situace:

  • klient potřebuje úvěrem financovat pořízení nové nemovitosti s jeho následným splacením do 1 roku z prodeje jiné nemovitosti
  • klient plánuje prodej nemovitosti zatížené hypotékou, u které mu v brzké době končí aktuální fixační období pevné úrokové sazby. Refinancování stávající hypotéky na hypotéku „floatovou“ mu ušetří až 50 000 Kč na poplatcích bance za splacení úvěru mimo fixaci. Pokud by si klient ponechal hypotéku s pevnou úrokovou sazbou i na další fixační období, tak mu může věřitel za splacení mimo fix související s prodejem nemovitosti účtovat dle nového zákona poplatek 1 % z výše splácené částky, max. 50 000 Kč.

V nejbližších měsících se dá očekávat, že banky významně upraví svoji produktovou nabídku hypoték bez pevné úrokové sazby.

Autor je hypoteční analytik společnosti Broker Trust

0 Comments

Leave a reply

Partneři


Chcete zde mít své logo?

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account