Česká spořitelna reaguje na problém s nedostupností hypotečních úvěrů pro klienty, kteří si chtějí pořídit si své první bydlení. Přichází s nabídkou „První byt“. Jedná se skutečně o novinku? A pomůže opravdu zvýšit dostupnost hypotečního financování?

Získat peníze na pořízení nemovitosti je stále složitější. Začalo to tím, že banky dostaly od ČNB doporučení poskytovat úvěrové financování pokrývající pouze 80 % hodnoty nemovitosti (LTV). Zbývajících 20 % si  musí klient zajistit sám. Ve výjimečných případech je sice možné získat hypotéku kryjící až 90 % hodnoty nemovitosti, ale úvěr je zpravidla o půl až jeden procentní bod dražší.

Výhoda úrokové sazby

Vedle toho se banky musí řídit také druhým doporučením ČNB, které říká, že celková suma měsíčních splátek úvěrů (včetně zamýšlené hypotéky) nesmí překročit 45 % příjmů žadatelovy domácnosti a celková suma dluhů nesmí být větší než 9násobek ročních příjmů. V kombinaci s růstem cen nemovitostí a přenesením 4procentní daně z nabytí nemovitosti na stranu kupujících se vytvořil koktejl opatření, která výrazně ztěžují dostupnost úvěrového financování. A nejvíce tato opatření dopadají na mladé žadatele a jejich rodiny.

Česká spořitelna na tuto situaci zareagovala a minulý týden oficiálně představila novinku cenově zvýhodněného financování pro klienty pořizující si první bydlení. Podstatou nabídky „První byt“ je, že banka žadateli nabízí stejnou úrokovou sazbu, ať si bere hypotéku na 80 % nebo 90 % hodnoty nemovitosti. Ostatní klienti, kteří nesplňují podmínky programu „První byt“, musí počítat při žádosti o hypotéku přesahující svou výší 80 % hodnoty nemovitosti (80 % LTV) s 1procentní přirážkou.

 Jaké jsou podmínky programu „První byt“?

Kromě podmínky “nevlastnění” žádné rezidenční nemovitosti je další podmínkou maximální výše úvěru 5 milionů Kč a účelem musí být pouze pořízení bytu, nikoliv výstavba rodinného domu. „Ač banky v rámci akcí někdy nabízejí “90tku za cenu 80tky”, vymezení této nabídky pro určitý segment klientů považujeme za důležitou novinku letošního roku. Kvitujeme také zaměření na skupinu tzv. prvonabyvatelů (First-Time Homebuyers), kteří jsou regulací postiženi nejvíce,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE.

Produkt tohoto zaměření na českém trhu chyběl. V zemích s rozvinutým hypotečním trhem jsou zvýhodněné nabídky pro prvonabyvatele relativně běžné a krom cenových zvýhodnění nabízejí i další principy, kterými mohou prvonabyvatelé vyřešit počáteční nedostatek vlastních zdrojů nebo problém s nedostatečnou hodnotou zastavované nemovitosti.

České spořitelně se povedlo touto nabídkou odlišit od konkurence a strhnout na sebe pozornost. Prvožadatelům skutečně může částečně pomoci snížit zátěž při pořízení prvního bydlení, ač 10 % procent ceny a případné vybavení domácnosti bude muset klient sám nebo prostřednictvím svého hypotečního makléře dořešit. Určitým rizikem nabídky ČS může být příliš velký zájem, který by bance mohl vyčerpat 15procentní kapacitu pro nadlimitní hypotéky (80+), kterou bankám dala ČNB v rámci svého doporučení. Banka by pak musela začít brzdit příliv těchto hypoték a v praxi by to znamenalo s velkou pravděpodobností výrazné zdražení. V první fázi však toto nehrozí a Česká spořitelna má prostor produkt řádně otestovat v praxi.

Luboš Svačina, Golem Finance

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account