hypotéka
Zdroj: pixabay.com

Možnost tříměsíčního odkladu splátek hypoték (a dalších spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení) v tomto týdnu avizovala většina bank. Některé zareagovaly rychle, jiné zpočátku spíše rozpačitě. Co to ale znamená pro klienty, kteří tuto službu v době koronaviru využijí? Promítne se jejich požadavek do registrů v rámci restrukturalizace splátek? To by pro ně byla špatná zpráva.

Na tuto skutečnost upozorňuje také Linda Fejtková z Aliance finančních poradců: „Ano, lze sice odložit jistinu či splátky (a většina bank chce být nápomocna), ovšem do registrů je třeba zanést restrukturalizaci dluhu, což by klienty poškodilo při následném získání úvěru nebo refinancování,“ zdůrazňuje a poznamenává, že banka sama nemůže rozhodnout o tom, že informace o koronavirusovém odložení splátek do registrů nebude posílat. „Na výjimky z běžných regulatorních pravidel bude třeba součinnosti nejen České bankovní asociace, ale také CBCB a CNCB a České národní banky.“

Na konkrétní parametry si tedy ještě budeme muset počkat. „A také je třeba mít na zřeteli, že se banky budou bránit (zcela logicky) zneužívání, tj. půjde o individuální případy, kdy bude třeba doložit, jak konkrétně jsou klienti nákazou postiženi,“ upřesňuje Linda Fejtková. Banky budou přijímat žádosti o tříměsíční odklad splátek elektronicky, případně v písemné podobě, je třeba sledovat webové stránky banky nebo kontaktovat hypotečního bankéře.

V úterý proběhlo první jednání zástupců bankovní asociace s Českou národní bankou ohledně úlev právě v důsledku koronaviru. Doporučení prezidia České bankovní asociace o možnosti odkladu splátek úvěrů o tři měsíce pro klienty bank doložitelně postižených koronavirem se mimo zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné vztahuje také na malé a střední podnikatele. Centrální bankéři nastíněné možnosti řešení tříměsíčního odkladu splátek úvěrů podpořili.

“Pokud u klienta došlo pouze k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření, pak je odklad splátek vhodným způsobem, jak si zajistit splacení celé pohledávky v budoucnu. Takovýto odklad splátek nemusí podle platných pravidel vést k přeřazení pohledávky banky mezi tzv. klasifikované pohledávky. Považujeme využití této flexibility dohledu za žádoucí,” uvedla bankovní rada ČNB.

Ale stále jsme na začátku – jednání o možných variantách řešení byla včera teprve zahájena. Stanovení konkrétních podmínek je záležitostí jednotlivých bank, celá věc má však i regulatorní rozměr, a ten je v kompetenci právě ČNB.

Je třeba zdůraznit, že podání žádosti o odklad splátek neznamená její automatické schválení, banky budou každý případ posuzovat individuálně. Určitě je neumožní lidem, kteří jsou s úvěry vůči bance aktuálně po splatnosti. Navíc některé banky ve svých systémech sice umí rozlišit odklad splátek úroků, ale už nikoliv jistiny tak, aniž by to spadalo pod delikvenci klienta. Je reálné, že tříměsíční odklad splátek bude klientům umožněn od 1. dubna 2020.

V článku bylo použito několik citací ze zprávy ČTK o setkání zástupců České bankovní asociace s Českou národní bankou.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account