Datum 1.12.2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., se stal pro osoby, které se věnují spotřebitelským úvěrům důležitým mezníkem. Zákon totiž umožnil zprostředkovatelům v přechodném období 24 měsíců od účinnosti zákona nahradit zkoušku odborné způsobilosti pouze čestným prohlášením. Z výše uvedeného vyplývá, že se trh nyní nachází v přechodném období (to skončí v listopadu 2018) a působí na něm subjekty, které již eviduje ČNB. Nyní zprostředkovatele čeká vykonání zkoušky před akreditovanou osobou, která byla ČNB schválena a nebo již patří mezi ty spokojenější, kteří již tuto náročnou zkoušku vykonali. Jaké jsou tedy zkušenosti jedné akreditované osoby?

Společnost VECTOR Certifikace věnuje trvale velkou pozornost zlepšování uživatelských vlastností E-learningu. Důvodem je především to, že máme vlastní tým programátorů a veškerou IT podporu řešíme sami a nejsme proto závislí na sebelepším dodavateli.

Když jsme do datové schránky obdrželi od ČNB zkušební otázky a případové studie, tak jsme si uvědomili, že nebude jednoduché se na zkoušku připravit. Rozsah zkoušky je velký a otázky s více správnými odpověďmi jsou pro účastníky zkoušek často velkým problémem a v mnoha případech i důvodem neúspěchu.

Proto jsme ve Vectoru hledali řešení, jak být účastníkům nápomocni v přípravě na zkoušku. Prvním krokem je učebnice SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 257/2016 SB., (obsahuje 160 stran textu), která je k dispozici a dále jsme organizovali dopolední přípravné semináře. Naše aktivity se ale také zaměřili na         E-learning. Ihned od „prvního kliknutí“ jsme vyhodnocovali úspěšnost zodpovězených otázek, které mají účastníci, kteří se u Vectoru přihlásí na zkoušku k dispozici.

O co se jedná?

Ihned po přihlášení na vámi zvolený termín máte k dispozici náš E-learning, takže nečekáme na vaši platbu a můžete rovnou přistoupit k samostudiu. Platbu očekáváme až v následujících dnech. Často se nám totiž stává, že se účastníci přihlašují v pátek a pokud bychom čekali na jejich platbu, znemožnili bychom jim studium již o víkendu.

A v čem se náš E-learning liší od některých konkurenčních? Jsme si vědomi toho, že mnoho lidí z finanční a pojišťovací branže pracuje v oboru dlouhá léta, má kvalitní znalosti a chce se zodpovědně připravit, ale chápou, že čas strávený při přípravě má také svoji hodnotu. Proto jsme připravili specialitu, která jim může ušetřit drahocenný čas. Aktuálně máme u všech otázek na spotřebitelské úvěry tzv. „semafor“. Pokud u otázky najdete červenou barvu, jedná se o otázku, kterou naše oddělení IT zařadilo mezi obtížné. U oranžových se jedná o středně těžkou obtížnost a ty zelené, patří do skupiny méně náročných. Takže ti zkušení začnou trénovat ty těžké otázky, poté středně těžké a je předpoklad, že s těmi zelenými už nebudou mít problémy.

Další velmi užitečnou záležitostí je ta skutečnost, že náš E-learning je možné spustit doma na PC, ale i v terénu na tabletu, či chytrém mobilu. I tato funkcionalita je vnímána velmi pozitivně.

Statistika od května 2017 do května 2018

Od vedoucího oddělení IT Vectoru jsem si proto vyžádal podrobnou statistiku zodpovězených otázek za poslední rok. Ke dni 8.5.2018 ve 12.30 hod. jsme pokořili pomyslnou hranici 100 000 spuštěných testů na spotřebitelské úvěry.

To konkrétně znamená zodpovězení 1 879 654 otázekve členění 1 637 099 teoretických otázek a 242 555 praktických otázek. Z toho bylo správně zodpovězeno 1 365 308 teoretických otázek a 162 857 praktických otázek.

Kromě výše popsaného semaforu jsme také přivítali jedno doporučení z terénu. Na základě komunikace s uživateli je zařazena v E-learningu i nová funkce. Pracovně jsme ji nazvali „předešlé testy“. U každé kapitoly se uživateli zobrazí kompletní historie absolvovaných cvičných testů. Funkci jsme ihned implementovali na všechny typy zkoušek, které aktuálně pořádáme (doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry). Můžete nyní přehledně prohlížet, kolik testů již máte za sebou, jejich kompletní složení i v čem jste případně udělali chybu.

Již nyní chystá náš IT tým další vylepšení, která budou užitečná a vycházejí ze zkušeností uživatelů i IT specialistů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří používali a každodenně používají náš E-learning Vectoru a přispěli k tomu, že máme nyní věrohodnou statistiku zodpovězených otázek, která brzy překoná hranici 2 milionů zodpovězených otázek.

Velice nás těší dosavadní výsledky, ale díváme se vpřed a netrpělivě očekáváme od ČNB akreditaci na investiční produkty. Žádost jsme podali dne 3.1.2018. Také ještě bohužel nemáme k dispozici zkušební otázky, abychom je mohli zapracovat do E-learningu a umožnit zájemcům přípravu na zkoušku. Kolegové z oddělení IT Vectoru mne přesto ubezpečili, že ze strany Vectoru je vše připraveno  tak, abychom ihned po zveřejnění zkušebních otázek a získání akreditace od ČNB mohli nabídnout poradcům kvalitní E-learning ve stejném rozsahu, jako u výše popsaných spotřebitelských úvěrů.

Také v případě certifikace, která se bude týkat zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou PČR, bude naše IT zázemí plně k dispozici naši současným i budoucím obchodním partnerům v bankovním a nebankovním sektoru, ale také jednotlivcům.

VECTOR Certifikace chce mít v budoucnu všechny druhy dostupných akreditací od ČNB, což nám umožní nabízet komplexní služby v oblasti certifikací pro širokou veřejnost. Proto je pro nás prioritní, mít vlastní kvalitní IT zázemí. Již nyní vnímáme certifikace jako důležitý systémový krok ke zvýšení kvality v oblasti finančního poradenství. A doposud 8 125 certifikovaných osob na doplňkové penzijní spoření a spotřebitelské úvěry nás zavazuje i v budoucnu patřit mezi přední certifikační autority, poskytující kvalitu a dlouhodobý servis v rámci celé ČR.

Jako ostatně každoročně vítáme možnost zúčastnit se již tradičního FINfestu, kde máme možnost setkat se s odbornou veřejností a ujasnit si budoucí trendy a potkat s našimi klienty.

Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account