Peníze - bankovky - mince - české koruny - CZK
Zdroj: Pixabay.com

Banky při předčasném splacení hypotéky nesmí podle České národní banky (ČNB) účtovat klientům téměř nic. To má změnit „přílepek“ k novele k rozvoji kapitálového trhu, která se projednává ve 2. čtení a je tak otevřena poslaneckým pozměňovacím návrhům. Jak chtějí poslanci změnit hypoteční trh?

Ke zcela nesouvisejícím zákonům jsou poslanci čas od času (rozumějte „příliš často) přidávány novely zákonů jiných, tzv. „přílepky“. V případě zákonů k rozvoji kapitálového trhu poslanec Jan Řehounek (ANO) novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Konkrétně se zaměřil na hypotéky.

V prvé řade návrh upravuje maximální výši poplatku za předčasné splacení hypotéky na 3 % z mimořádné splátky. A v druhé se věnuje definici „účelně vynaložených nákladů“. Ty poslala do věčných lovišť Česká národní banka (ČNB) svým výkladem zákona, podle něhož banky nesmí účtovat téměř nic. Jen papír, tisk a poměrný část „tepla v pobočce“.

Podle návrhu poslance Řehounka by si banky mohly naúčtovat:

  • Administrativní náklady až 1 000 Kč.
  • Rozdíl mezi úroky, které by klient zaplatil do konce období fixace při sjednané úrokové sazbě, a průměrnými úroky hypoték počítaných Českou národní bankou.

Stanovit administrativní náklady v zákoně fixní částkou de facto znamená je udělat v čase klesající v důsledku inflace. To si následně vyžádá další novelizaci zákona v budoucnosti, kdy se limit nákladů stane nepřiměřeně malým.

Definice účelně vynaložených nákladů rozdílem sazby sjednané a aktuální průměrné jde jednoznačně proti refinancování v průběhu fixace úrokové sazby. To autor „přílepku“ také přiznává ve zdůvodnění navrhované úpravy. Připouští i možnost rozšíření možností splacení hypotéky zdarma na další případy, které dosud v zákoně nejsou, např. při prodeji nemovitosti, na kterou byla hypotéka čerpána.

Aby „přílepek“ nebyl vnímán jako „přílepek“ k nesouvisejícímu zákonu, našel poslanec Řehounek kličku: „Pokud by přetrvávala nejasnost ohledně náhrady účelně vynaložených nákladů, banky by mohly přestat, případně omezit emise HZL úročených pevnou úrokovou sazbou. Z českého kapitálového trhu by tak zmizela podstatná část nabídky dluhových cenných papírů úročených pevnou sazbou, což by mělo negativní dopad na další rozvoj tohoto trhu směrem ke kapitálovým trhům vyspělým.“

Na tento „přílepek“ reagoval jeho kolega Patrik Nacher (ANO) návrhem úpravy pozměňovacího návrhu. Nejprve rozšiřuje možnost bezplatného splacení hypotéky při vypořádání společného jmění manželů při rozvodu.

A pak se vrhá do navrhované maximální výše účelně vynaložených nákladů. Místo poslancem Řehounkem navrhovaných 3 % musí podle poslance Nachera stačit bankám jen nejvýše 1,5 % z mimořádné splátky, navíc se stropem 50 000 Kč.

Zajímavé je zdůvodnění zastropování: Např. u zmíněné předčasně splácené jistiny ve výši 6 mil. Kč, což je už dnes v některých krajích téměř standard, by tak dlužník za předčasné splacení ušetřil celých 130 000 Kč (180 000 Kč – 50 000 Kč).“

Ano. A kdyby se strop dal na 0 Kč, tak by klient ušetřil celých 180 tis. Kč. Proč zrovna 50 tis. Kč? Patrik Nacher si je přitom vědom potřeby vyváženého vztahu věřitele a dlužníka.

„Principiálně lze souhlasit se záměrem umožnit věřiteli při předčasném splacení hypotéky požadovat určitou kompenzaci, která by zohlednila případný pokles ceny peněz v čase. Pokud by toto nebylo umožněno a byl tak zachován současný stav, kdy mohou banky klientovi účtovat pouze administrativní náklady související s předčasným splacením, mohli by být v dlouhodobém důsledku poškozeni všichni spotřebitelé, kteří si půjčují na bydlení. A to tím, že by na trhu mohlo dojít k omezení hypoték s fixací, případně by se riziko předčasného ukončení smlouvy promítlo do navýšení smluvní úrokové sazby všem klientům, včetně těch, kteří předčasné splacení nevyužijí ani o takto širokou flexibilitu úvěrového vztahu nemají zájem,“ uvádí poslanec Nacher v odůvodnění.

„Schopnost spotřebitele splatit úvěr předčasně hraje důležitou roli v podpoře hospodářské soutěže a zajišťuje dostatečnou flexibilitu spotřebitele na trhu. Jsem přesvědčen, že jakýkoliv záměr umožnit bankám (a jiným věřitelům) požadovat kompenzaci v souvislosti s předčasným splacením hypotečních úvěrů je nutné řešit na základě dohody všech zúčastněných stran, samostatnou novelou zákona o spotřebitelském úvěru, nikoli poslaneckými téměř nesouvisejícími „přílepky“,” říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account