hypotéka
Zdroj: pixabay.com

V červenci vstoupí v platnost novela občanského zákoníku, která přináší několik změn i pro vlastníky bytů. Jde především o úpravu předkupního práva, díky čemuž by měly být odstraněny zbytečné průtahy a potíže např. v případě prodeje bytů s garážovým stáním. Upravují se také pravidla pro vlastníky bytů, jež provozují krátkodobé ubytování.

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Předkupní právo aktuálně činí potíže zejména v případě prodeje bytů, kde jsou především garážová stání nebo sklepy vymezeny podílem na společných prostorách. Vlastník garážového stání jej chce zpravidla prodat společně s bytovou jednotkou ve stejném domě, ovšem předkupní právo k podílu na této nebytové jednotce (garážové stání) má dle platné zákonné normy jiný spoluvlastník nebytové jednotky. Vlastník podílu na nemovitosti má povinnost při prodeji nabídnou podíl ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek, které má ujednané s kupujícím.

Prodej bytů se zjednoduší

Novela tento problém řeší a umožňuje, aby garážové stání vlastník prodal bez ohledu na ostatní spoluvlastníky. Předkupní právo zůstane od 1. července 2020 zachováno pouze pro případ, že nemovitost získají spoluvlastníci v důsledku dědění nebo jiné skutečnosti, kterou nemohli ovlivnit, a potrvá půl roku. Smluvně sjednaných předkupních práv a dalších zákonných předkupních práv se novela nedotkne. Pokud tedy aktuální prodej bytu komplikuje spoluvlastník, vyčkejte s uzavřením kupní smlouvy na účinnost novely. Celý proces prodeje nemovitosti, kde existuje podílové spoluvlastnictví, se tím značně zjednoduší.

Krátkodobé ubytování

Další novinky přináší změna zákona pro provozovatele krátkodobého ubytování prostřednictvím Airbnb či podobné platformy. Nově mají vlastníci bytů povinnost předem oznámit správci domu podnikání nebo činnosti, které by mohly dlouhodobě vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Pro účely vyúčtování služeb bude vlastník také muset hlásit počet lidí, kteří např. při krátkodobých pronájmech byt užívají.

Další změny zavedené novelou občanského zákoníku

Přechod dluhu v případě převodu jednotky

Při prodeji bytu je prodávající povinen doložit kupujícímu potvrzení správce o tom, jaké jsou jeho nedoplatky související se správou domu. S převodem bytové jednotky pak na kupujícího přecházejí i tyto dluhy. Toto pravidlo se bude nově vztahovat také na platby záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Nahlášení stavebních úprav uvnitř obydlí

Vlastník je povinen oznámit správci domu všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř svého obydlí. Povinnost zahrnuje i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení (např. opravy vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah, dlažeb apod.).

Smluvní pokuta nájemci bytu

Mezi výrazné novinky patří také možnost uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který neplní své povinnosti. Nynější úprava sjednání takové pokuty ve smlouvách o nájmech bytů či domů neumožňovala. Pokuta nesmí v součtu se složenou kaucí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Autor je místopředsedou představenstva společnosti Gepard Finance.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account