Banky podle statistik České národní banky k 3. červenci přijaly 380 000 žádostí o odklad splátek, schválily jich 341 000. O odklad splátek lze žádat až do 31. října. Počet nově přijatých žádostí za poslední týden se přitom výrazně nelišil od přírůstku počtu žádostí v předchozích týdnech a byl mírně vyšší než 8000, sdělil ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Setrvale jen mírný nárůst počtu odkladů splátek v posledních týdnech podle něj potvrzuje, že ti klienti, kteří se v důsledku krize dostali bezprostředně do finanční tísně, si většinou již o odklad zažádali. Jde především o domácnosti, které utrpěly ztrátu příjmů ze zaměstnání, nebo o osoby samostatně výdělečné činné a firmy, jimž vypadly příjmy z podnikání.

„S přibývajícím časem, uplynulým od počátku koronavirové krize a s blížícím se koncem moratoria však bude stále naléhavěji vyvstávat otázka, zda klienti, kteří jeho možnosti využili, budou schopni naskočit zpět do řádného splátkového režimu při honorování svých závazků,“ uvedl Štěpánek.

Ze schválených žádostí se dvě třetiny případů týkaly spotřebitelských úvěrů. Asi čtvrtina žádostí byla u hypotečních úvěrů, zbytek připadal na úvěry podnikům a nezařazené.

Česká národní banka od počátku června na svém webu zveřejňuje data k odkladům splátek a úvěrům v programech COVID. Banky zveřejňují příslušná data s týdenní nebo měsíční frekvencí.

O odklad splátek mohou žádat dlužníci zasažení v souvislosti s koronavirem. Dlužník věřiteli skutečnost oznámí, důvody nemusí prokazovat. Splátky je možné odložit u úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných již před 26. březnem, které ale byly čerpány až po tomto datu.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky nelze odložit ani u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account