Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosahují k 30. 9. 2022 výše 705 miliard Kč. Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „V důsledku vývoje na trzích poklesl majetek ve fondech kolektivního investování od začátku letošního roku o 0,43%  (ze 708 mld. Kč k 31. 12. 2021 na 705 mld. Kč k 30.9.2022). Ve třetím kvartálu však majetek ve fondech začal opět růst ze 688 mld. Kč k 30. 6. 2022 na 705 mld. Kč k 30.9.2022). Investoři se tak i díky pravidelným investicím naučili své dlouhodobé investice nepřizpůsobovat krátkodobým tržním korekcím.“

Největší nárůst zaznamenaly fondy peněžní a především dluhopisové. V návaznosti na úrokovou normalizaci dluhopisové fondy již od počátku letošního roku suverénně vítězí z pohledu nákupů investorů. Naopak, největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené a strukturované.

„Třetí čtvrtletí se stalo prodejně nejsilnějším obdobím v letošním roce, když čisté prodeje podílových fondů jenom v tomto kvartálu přesáhly 19 mld. Kč. Domácnosti směřovaly své nové investice opět hlavně do dluhopisových fondů, v menší míře i do nemovitostních a akciových fondů. Naopak pokračovalo stahování peněz ze smíšených fondů. Inflace a současné nominální úrokové sazby tak nadále fungují jako katalyzátor ochrany úspor obyvatelstva. Očekáváme, že se letošní rok nakonec zapíše do dějin nárůstem objemu majetku a to i navzdory předchozím korekcím na kapitálových trzích.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 9. 2022 výše 1,843 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí o 57 miliard Kč (tj. o 3,2 %, z 1,843 bilionu Kč k 30. 6. 2022 na 1,787 bilionu Kč k 30. 9. 2022).
Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 314 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 17 mld. Kč (tj. o 5,7%, z 297 mld. Kč k 30. 6. 2022 na 314 mld. Kč k 30. 9. 2022). Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 9. 2022 na hodnotu 3,452 bilionu Kč.

Detailní zpráva je k dispozici zde.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account