Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci února 2020 hodnoty 8 202 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 135 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4 951 mld. Kč.

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v únoru 2020 výše 1 761 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 342 mld. Kč v únoru 2020, meziměsíční nárůst o 0,5 %). Ty tvoří 76 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci února výše 263 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu nevýkonných úvěrů. Podíl nevýkonných úvěrů v únoru 2020 se snížil na 1,6 % (5,2 % v červnu 2013).

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v únoru 2020 výše 1 124 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V únoru 2020 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 636 mld. Kč (57 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, a to z 9 % v prosinci 2010 až na 3,1 % v únoru 2020.

Poznámky: V únoru 2020 v ČR aktivně působilo celkem 49 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).

Zdroj: Česká národní banka

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account