Příjmy z pojistného na důchodové pojištění, včetně dobrovolného pojištění, ke konci ledna 2021 činily 43,76 mld. Kč. Vyplývá to z dat Ministerstva financí ČR s tím, že výdaje na dávky důchodového pojištění, včetně výdajů na správu, dosáhly na konci ledna 45,04 mld. Kč. Výsledné saldo hospodaření systému důchodového pojištění tak činilo -1,28 mld. Kč. K 31. prosinci 2020 bylo důchodců 2,88 milionu a průměrný starobní důchod činil 14 479 Kč.