Před létem přišla další pojišťovna s příslibem, kterým změnila systém vyplácení plnění z denního odškodného. Přidala se tak ke stále zvětšující se skupině společností, které přecházejí od starší verze denního odškodného k nové.

Denní odškodné 1.0

Původní myšlenka denního odškodného úrazem spočívala ve výplatě denní dávky za každý den léčení úrazu. Výhoda měla spočívat v tom, že nárok na peníze nevzniká ve spojitosti s pracovní neschopností. Pojištěný může např. se zlomenou nohou „chodit“ do práce a zároveň dostává peníze od pojišťovny. O pojistné události a počtu dnů plnění tak nerozhoduje vystavená pracovní neschopenka, ale lékařské zprávy. V nich je uvedeno datum úrazu a také datum poslední kontroly.

V jednoduchých případech tak lze snadno určit dobu léčení. Život je ale složitější a po ukončení léčení na chirurgii může následovat rehabilitace k rozhýbání zatuhlého kotníku. Doba léčení tak přestává být exaktní veličinou a může být výrazně delší. Tuto skutečnost vyřešily pojišťovny zavedením tabulky diagnóz jednotlivých tělesných poškození a přiřazení maximálního počtu plněných dnů.

Likvidace je pak snadná. Pokud doložená doba léčení klientem přesáhne údaj uvedený v tabulce, plní se maximálně hodnota v tabulce. Každého Čecha jistě napadne, že dva klienti se stejným úrazem mohou získat různé pojistné plnění v závislosti na tom, jak „obratně“ řeší své léčení. Dalším problémem je jednoduchý fakt, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Na peníze z denního odškodného 1.0 musí klient čekat na ukončení léčení, aby se stanovil počet vyplácených dnů. I kvůli tomu čím dál více pojišťoven přechází na verzi 2.0.

Denní odškodné 2.0

Část pojišťoven provedla jednoduchou změnu pojistných podmínek. Význam počtu dnů v oceňovací tabulce změnila z „vyplatíme nejvýše tolik“ na „vyplatíme právě tolik“. Pojišťovna již nezkoumá délku léčení, ale pouze diagnózu a podle ní ihned vyplatí všechny peníze. Pojištěný tak může mít do druhého dne po úrazu vyplacené plnění na svém účtu.

Jednoznačné výhody verze 2.0 nutí pojišťovny k přechodu na nový systém. Analytická produktová srovnání se nově zaměřují právě na informaci o způsobu stanovení pojistného plnění. Poradci výhodu snadno předají svým klientů, větě „peníze ihned a všechny“ rozumí opravdu každý.

Bohužel i verze 2.0 není schopna odstranit základní nevýhodu denního odškodného vedoucí k misselingu. Problémem je samotný název, díky kterému klient očekává odškodnění za každý den léčení. Pokud je skutečná doba léčení delší než hodnota uvedení v tabulce, má pojištěný prostě smůlu. Řešením je přechod na denní odškodné 3.0.

Denní odškodné 3.0 (tzv. tělesné poškození)

Hodnota v oceňovací tabulce již ve verzi 2.0 znamená přesně určené pojistné plnění a nijak nesouvisí se dny léčení. Slouží pouze jako koeficient, kterým se vynásobí pojistná částka ve formě denního odškodného uvedená v pojistní smlouvě. Vše lze jednoduše přepočítat na procenta a ve smlouvě místo denní dávky uvést pojistnou částku podobně jako se používá u oblíbeného pojištění trvalých následků. Tento přístup má oproti verzi 2.0 mnoho výhod.

  • Nedochází k misselingu. Pojištění se již nejmenuje „denní odškodné“, ale například „tělesné poškození“, „odškodnění úrazu“, „zlomeniny a popáleniny“, „bolestné za úraz“ atd. Klient správně neočekává plnění za dny, ale za diagnózy dle tabulky podobně jako u trvalých následků.
  • Vyšší pojistná částka ve smlouvě. Z psychologického hlediska je zajímavá skutečnost, že místo částky typu 500 Kč je ve smlouvě uvedena mnohem vyšší hodnota v řádech stovek tisíc.
  • Násobné plnění. U tělesného poškození je mnohem snadnější definovat plnění za multitraumata. Narozdíl od denního odškodného se tak neplní za diagnózu s nejvyšším počtem dnů, ale dle stanovených pravidel se může plnit za více poranění a celková výplata může být součtem více částek.

Budoucí vývoj

Lze odhadovat, že do konce příštího roku budou pojišťovny v rámci vylepšování svých služeb donuceny přejít z verze 1.0 buď na verzi 2.0 nebo rovnou na optimální verzi 3.0. Za pět let již většina pojišťoven bude nabízet pouze tělesné poškození a částka v podobě denní dávky zůstane pouze u pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace, kde dává smysl.

Produkt tělesného poškození se bude u každé pojišťovny lišit v mnoha parametrech, unifikace se bát nemusíme. Mezi základní odlišnosti bude patřit cena, zahrnutí/nezahrnutí drobnějších úrazů, rozdílnost oceňovací tabulky, podmínky pro plnění násobných poškození (multitrauma) atd. Každý takový produkt bude pro klienty vždy snadněji pochopitelný a výhodnější než současné denní odškodné 1.0.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account