Generali Česká pojišťovna právě uvádí novinku, která na českém pojistném trhu zatím nemá co do záměru i rozsahu konkurenci. Nové pojištění se jmenuje Klinika Generali České – jde o specializovaný koncept služeb a technických řešení, která se týkají zdraví a která zároveň rozšiřují životní pojištění o oblast zdravotní péče.

„Díky Klinice Generali České naši klienti nevstoupí jen do světa moderních zdravotních služeb, které budou moci čerpat neomezeně, 24 hodin 7 dní v týdnu. Naší ambicí bylo vytvořit nad klientem komplexní ochranu a provázet ho životem hned po vstupu do pojištění a nečekat až na chvíli, kdy se stane něco fatálního,“ vysvětluje Markéta Filová, senior manažerka produktů zdravotního pojištění Generali České pojišťovny.

 

SESTŘIČKA I LÉKAŘ Z POJIŠŤOVNY

V případě změny zdravotního stavu klienta má díky pojištění Klinika k dispozici široký rozsah služeb, které zajišťují profesionálové v oblasti zdraví, skuteční lékaři a specialisté ve svých oborech:

 • Sestřička z pojišťovny
  • aktivně komunikuje s klienty, ti ji mohou žádat o poskytnutí informací z oblasti zdraví a zdravotnictví,
  • po domluvě zařídí objednání k lékařům klienta,
  • v případě potřeby vyhledá relevantního lékaře.
 • Lékař z pojišťovny
  • klienti mohou využívat konzultace s lékařem, a to zejména nad lékařskou zprávou a nad výsledky zdravotních vyšetření,
  • zajišťuje lékovou poradnu,
  • praktikuje tzv. telemedicínu vč. vystavení lékařské zprávy, e-receptu nebo žádanky,
  • k dispozici jsou i konzultace s psychologem určené k zorientování se v problému, sdělení možností další léčby a nasměrování na správného odborníka,
  • možnost spojení prostřednictvím zdravotního portálu přes videohovor, chat i telefonicky.
 • Medicínský chatbot Leo
  • on-line aplikace, která dokáže rychle zjistit pravděpodobnou příčinu toho, proč se klient necítí dobře a určit pravděpodobnou diagnózu. Aktuálně chatbot dokáže určit 600 diagnóz s úspěšností 93 %.

Sestra s lékařem jsou dostupní v pracovní dny od 8 do 18 h. Telemedicína a konzultace s psychologem pak funguje v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Klienti-senioři v rámci Kliniky Generali České dostávají k dispozici specifické asistenční služby, které pomohou v případě změny zdravotního stavu s následkem nutnosti hospitalizace, klidového režimu na lůžku doporučeného ošetřujícím lékařem a také v případě fyzického omezení mobility.

Služby se soustředí na dvě oblasti:

 • obecné telefonické poradenství z oblasti sociálních a zdravotních služeb,
 • konkrétní praktická pomoc v podobě
  • osobní a zdravotní péče v domácím prostředí,
  • doprava k a od poskytovatele zdravotní péče,
  • asistence v domácnosti (např. zařízení nákupu, úklid, venčení psů),
  • rodinného průvodce (např. vypracování individuálního plánu péče, jednání s úřady).

 

ZDRAVOTNÍ PORTÁL

Hlavní součástí pojištění Klinika Generali České je on-line zdravotní portál, který díky jednoduchému a přehlednému menu umožňuje plnohodnotné využívání všech služeb a benefitů nového produktu. Přístup na něj je výhradně přes zabezpečenou Klientskou zónu Generali České pojišťovny.

Zdravotní portál klientům slouží k těmto účelům a nabízí:

 • přehled benefitů, které nabízí veřejná zdravotní pojišťovna klienta,
 • doporučení státem hrazených preventivních vyšetření, ale i dalších vyšetřeních hrazených klientem,
 • evidenci termínů preventivních vyšetření i očkování (vč. jejich „pohlídání“),
 • přehled o lékařích klienta,
 • náhled do kalendáře nejbližších událostí týkajících se zdraví klienta,
 • připomínání termínů vyšetření, očkování atp. (e-mailem i SMS),
 • konzultace zdravotního stavu s lékařem,
 • využití telemedicíny či konzultace s psychologem.

 

TROJICE VARIANT POJIŠTĚNÍ

Pojištění Klinika Generali České je koncipováno tak, aby nabídlo služby využitelné pro všechny věkové skupiny. S ohledem na to je možné sjednat ho ve třech variantách, které se liší svým rozsahem:

Klinika

 • sjednat mohou osoby starší 18 let,
 • k dispozici služby Sestřička z pojišťovna a Lékař z pojišťovny (viz výše),
 • poskytování informací o zdravotních benefitech veřejných zdravotních pojišťoven,
 • doporučení preventivních vyšetření (a očkování) a hlídání těchto termínů.

Klinika rodič s dětmi

 • nad rámec základní varianty je pojištění sjednané pro vlastní děti mladší 18 let (jejich počet není omezen),
 • k dispozici jsou konzultace pediatra.

Klinika senior

 • sjednat mohou osoby mladší 75 let, které jsou ve starobním důchodu,
 • nad rámec základní varianty navíc rozsáhlé asistenční služby pro seniory.

 

Pojištění Klinika Generali České je možné uzavřít ke všem stávajícím smlouvám životní pojištění Generali České pojišťovny, stejně jakou v rámci sjednání nové smlouvy. Ceny za tento nový koncept služeb se pohybují od 140 Kč měsíčně.

 

Zdroj: Generali Česká pojišťovna0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account