Generali Investments CEE zvítězila v novém výběrovém řízení, po němž se stane jediným obhospodařovatelem investičních aktiv České kanceláře pojistitelů. O vítězství podle zadavatele rozhodla mimo jiné schopnost společnosti úspěšně spravovat majetek i v prostředí nízkých úrokových sazeb. Při výběru byla důležitá dlouhodobá stabilita a výsledky při aktivním řízení portfolií. Část aktiv ČKP přitom investiční společnost spravovala již dříve.

„Pokud chceme v dnešní době dosáhnout zajímavých výnosů, je nutné portfolio dobře diverzifikovat. A to nejen do akcií, komodit, nemovitostí, státních dluhopisů či nástrojů peněžního trhu, ale i do korporátních dluhopisů. Tyto investice se staly pro naše institucionální klienty, mezi něž patří i ČKP, jedním z klíčových nástrojů při správě jejich majetku. Za stávajících úrovní úrokových sazeb a při zvýšené volatilitě akcií význam využití investic do korporátních dluhopisů s kreditní marží dokonce ještě stoupá,“ uvedl Michal Toufar, CFA, ředitel investiční správy Generali Investments CEE.

Na navýšení celkového objemu spravovaných prostředků měly vliv také dodatečné služby, kterými společnost správu aktiv pro korporátní zákazníky doplňuje. Patří mezi ně řízení aktiv a pasiv, návrh investiční strategie, regulatorní reporting a kreditní analýzy. Svoji roli sehrály velmi dobré výnosy dosahované dlouhodobě při výběru korporátních dluhopisů. Tyto investice společnost využívá nejen při obhospodařování portfolií pojišťoven, penzijních fondů a dalších institucionálních investorů, ale také ve svém úspěšném Generali Fondu korporátních dluhopisů.

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven oprávněných poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Spravuje garanční fond, fond zábrany škod a zajišťuje i likvidaci specifických pojistných událostí. Provozuje také Linku pomoci řidičům 1224 a informační středisko pro poškozené.

Zdroj: Generali Investments CEE 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account