Také v letošním roce mají členské společnosti Asociace pro kapitálový trh (AKAT) možnost omezit své služby na přelomu roku 2022 a 2023. Česká národní banka vzala na vědomí návrh Výkonného výboru AKAT na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovování aktuálních hodnot cenných papírů investičních fondů a jejich uveřejňování a pozastavit vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů, maximálně však ve dnech od 27. prosince 2022 až do 6. ledna 2023 včetně.

Při využití celého navrhovaného období bude jako poslední obchodní den v závěru roku 2022 stanoven pátek 23. prosince 2022, prvním obchodním dnem v novém roce bude pondělí 9. ledna 2023. Omezení služeb investičních společností bude stanovováno s ohledem zejména na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Konečné rozhodnutí o tom, zda využijí technickou přestávku a v jakém rozsahu, je ponecháno na jednotlivých členských investičních společnostech AKAT, které o něm budou standardním způsobem informovat své klienty. Všichni členové Asociace samozřejmě vyvinou maximální úsilí, aby tuto přestávku zkrátili na minimum.

 

Zdroj: AKAT

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

Nepamatujete si své heslo?