Akcionáři Philip Morris ČR schválili dividendu v celkové výši 4,28 mld. Kč. Z toho připadá 4,03 mld. Kč na zisk společnosti za rok 2019 a 250,64 mil. Kč na nerozdělený zisk z minulých let. Zbývající zisk z minulých let v objemu 1,33 mld. Kč zůstane nerozdělený. Na jednu kmenovou akcii připadá dividenda v hrubé výši 1560 Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 18. květen 2020. Vyplývá to z předběžných výsledků rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam).0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account