• Rostl objem financování podnikatelů (+20 %) i domácností (+17,9 %)

  • Zhoršená dostupnost nových i ojetých automobilů se projevila také v objemu jejich financování, které pokleslo meziročně o 1,1 %
  • Firmy a podnikatelé mají vyšší zájem o financování svého provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek)

Praha, 10. srpna 2022 – Poptávka domácností a podnikatelských subjektů po produktech nebankovních finančních institucí v 1. pololetí 2022 rostla navzdory zhoršení makroekonomické situace i dopadům válečného konfliktu na Ukrajině. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) zvýšily k 30. červnu meziročně objem financování o 19,7 % na 101,09 miliardy korun. Poptávka po financování rostla v 1. pololetí v oblasti financování podnikatelských subjektů (profinancováno 87,35 mld. Kč, meziročně +20,0 %) i v oblasti financování zboží a služeb pro spotřebitele (objem financování 13,74 mld. Kč, meziročně +17,9 %).

Nebankovní finanční společnosti pečlivě sledují vývoj i predikci makroekonomické situace, která má na klienty negativní dopad zejména v oblasti růstu úrokových sazeb. Finanční, leasingové i factoringové společnosti jsou i nadále připraveny při dodržování principů odpovědného úvěrování financovat záměry podnikatelů i domácností.

„Dostupné financování je jedním z klíčových stabilizačních prvků české ekonomiky. Za pololetí profinancoval nebankovní finanční sektor reprezentovaný členskými společnostmi ČLFA více než 100 miliard korun. Přestože celková poptávka po financování roste, jsou zřejmé nové změny ve struktuře poskytnutého financování. Snížená dostupnost nových automobilů a nedostatek ojetin přispěly ke snížení objemu financování osobních vozidel o 0,24 miliardy korun. Rychle rostl zájem o profinancování pohledávek prostřednictvím factoringu, zajímavý růst byl zaznamenán i u objemu financovaní nově pořízených strojů a zařízení,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly nebankovní finanční společnosti v 1. pololetí financování v objemu 36,4 mld. korun (meziročně +5,9 %). Z toho 21,55 mld. korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (-1,1 %). Díky financování členských společností ČLFA bylo zakoupeno 24 907 nových osobních vozidel, tedy 25,2 % ze všech nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v 1. pololetí letošního roku.

Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA za prvních šest měsíců letošního roku financování v objemu 16,35 mld. korun, meziročně o 23 % více.

Znatelný nárůst zájmu o financování provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek) zaznamenaly factoringové společnosti. Objem prostředků poskytnutých klientům k 30. červnu 2022 dosáhl 34,57 miliardy korun (+30,6 %).

Ke konci prvního pololetí 2022 spravovaly členské společnosti ČLFA necelých 973 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 256,56 miliardy korun – během prvních šesti měsíců letošního roku se tak zvýšily o 8,32 miliardy korun (3,4 %).

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2022 podle účelu

celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2022)

celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2021)

změna v %

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

52,78

46,32

+13,9 %

financování firemního provozu

(factoring)

34,57

26,46

+30,6 %

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

CELKEM

13,74

101,09

11,66

84,44

+17,9 %

+19,7 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Tisková zpráva ČLFA0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account