Představenstvo společnosti O2 Czech Republic („Společnost“) schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2020 v celkové výši 5 115mil. Kč, což představuje 17 Kč před zdaněním na akcii. Nad rámec běžné výplaty dividendy navrhuje představenstvo Společnosti rozdělit část emisního ážia v rozsahu 1 204mil. Kč, což znamená na akcii 4 Kč před zdaněním. Navrhované datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia je 21. červenec 2021.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby právo na výplatu měli ti, kdo budou akcionáři k 21. červnu 2021.Tento návrh byl přezkoumán dozorčí radou a bude předmětem hlasování na valné hromadě Společnosti, kde budou akcionáři rozhodovat o jeho přijetí. Návrh bude rovněž součástí rozhodování valné hromady.

 

Zdroj: O2 CR

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account