Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal muže, kterému berní úředníci neuznali úroky z hypotečního úvěru jako odčitatelnou položku z daňového základu. Vycházeli totiž z podkladů, podle kterých je dům v Kanicích u Brna rekreačním objektem. Muž ale opakovaně dokládal, že v domě trvale žije i se svou rodinou. Podle NSS nesmí finanční správa rezignovat na zjišťování skutečného stavu věcí.

“Ostatně ‘přijít věcem na kloub’ je tradiční přístup daňové správy v situacích, kdy jde o zjištění, zda formální tvrzení odpovídá skutečnosti, či zda se jedná o předstírání nebo zakrývání skutečného stavu věci,” stojí v aktuálním rozhodnutí, které je dostupné na úřední desce.

Rozhodnutí se kromě jiného věnuje výkladu pojmu bytová potřeba v souvislosti s možností odečíst si úroky z hypotéky od základu daně. “Jde o úpravu rozumnou a účelnou, nepřímou podporu, která vybízí a motivuje osoby k tomu, aby přijaly vlastní odpovědnost za získání bydlení,” konstatoval soud.

Zákon striktně neupravuje, jakými podklady se má prokazovat účelnost daňového zvýhodnění. I když zpravidla budou zdrojem informací úvěrové smlouvy a úřední evidence nemovitostí, nemusí jít podle NSS o zdroje jediné a určující, a to zejména v situaci, kdy majitel nemovitosti poukazuje na rozpor mezi skutečným a formálně evidovaným stavem.

Měl by to být primárně právě majitel nemovitosti a plátce daně, kdo bude svá tvrzení dokládat, právě na něm leží takzvané důkazní břemeno. Daňové orgány to ale nezbavuje povinnosti posoudit vše “v souladu se zásadou materiální pravdy”. Odvolací finanční ředitelství by mělo podle NSS v dalším řízení znovu prověřit, co všechno muž v daňovém řízení tvrdil a dokládal, a poté znovu zvážit, zda jde o “realizaci bytové potřeby”.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account