Investiční skupina Thein vstupuje založením společnosti Hydrogenic Technology do oblasti vodíkových technologií. Společnost bude dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku. Výkonný ředitel Hydrogenic Technology František Štefan uvedl, že firma pracuje na řadě projektů od vývoje lokomotiv na hybridní pohon využívajícího vodíkové palivové články přes výstavbu mobilních dobíjecích stanic pro elektromobily s  využitím vodíku bez baterií, výstavbu mobilních vodíkových čerpacích stanic pro logistická centra a depa dopravců vč. nabídky vodíkových nákladních automobilů a autobusů jejich provozovatelům až po zajištění záložních zdrojů energie pro kontinuální provozy.