Uniqa zařadila minulý měsíc do nabídky speciální asistenci Letíme+ k cestovnímu pojištění. Ta pomůže klientům při problémech s letech a s uplatněním nároku na kompenzace. Před hlavní sezónou pojišťovna také informuje, že kryje v základním pojištění bez přirážky nebo potřeby připojišťovat všechny komplikace v souvislosti s onemocněním covid-19 kdekoli ve světě.
Nová asistence Letíme+ je nepřetržitou službou pro případ komplikací s plánovaným letem. Pomáhá domoci se oprávněného nároku na kompenzaci v případě zrušeného, zpožděného nebo nezaviněně zmeškaného odletu. Asistence poskytne postiženému klientovi platné informace o aktuálních právních předpisech (oprávnění žádat občerstvení nebo ubytování a potřebné transfery či telefonáty zdarma z důvodu nepravidelnosti letecké dopravy) a rovněž telefonickou konzultaci jeho konkrétního případu na daném letišti. A dále podpoří klienta v uplatnění nároku na finanční kompenzaci: prověří jeho oprávněnost zdarma a vyřídí s tím spojený proces, včetně případného právního zastoupení při soudním vymáhání, rovněž zdarma.

„Asistence Letíme+ je užitečným pomocníkem v neočekávané stresové situaci, kdy naplánovaná doprava selže. Přitom náhrady nejsou zanedbatelné: vyplácí se podle délky letu až do částky 16 500 korun na osobu,” zdůrazňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob Uniqa pojišťovny.

Asistenci Letíme+ lze sjednat k on-line cestovnímu pojištění za jednotnou cenu 170 korun, a to bez dalších poplatků a odměny pro partnerskou společnost ze získané kompenzace.

Asistenci Letíme+ je možné využít v těchto případech:

  • Let je zpožděný o více než 3 hodiny.
  • Let byl leteckou společností zrušen.
  • Z neoprávněných důvodů byl klientovi odepřen vstup na palubu letadla.
  • Klient kvůli zpoždění jednoho letu zmešká navazující let.
  • Klient je přepraven v nižší třídě než v té, za kterou připlácel.

 

Krytí covidu-19 všude ve světě bez připojištění a bez příplatku

Uniqa na rozdíl od jiných pojišťoven kryje riziko onemocnění covidem-19 v základním cestovním pojištění, a to ve všech destinacích, tedy i tzv. „tmavě červených“ podle vládního semaforu. Zákazník nemusí sjednávat další připojištění ani připlácet. V rámci léčebných výloh hradí Uniqa v případě této diagnózy vyšetření i medikaci, případný převoz a hospitalizaci, testy nemocné osoby a také repatriaci domů, je-li lékařsky indikovaná.

Uvízne-li klient s cestovním pojištěním Uniqa v karanténě v cizině, jeho cestovní pojištění se automaticky prodlužuje o příslušnou dobu, a to zdarma. Během této nařízené doby setrvání za hranicemi hradí pojišťovna i náklady na ubytování do výše 2 500 korun denně, celkem maximálně 30 000 na osobu.

Důležitou podmínkou platnosti cestovního pojištění je dodržení všech opatření a instrukcí pro pohyb osob za hranice platných jak v České republice, tak i v navštívené, případně tranzitní zemi.

Přitom cena pojištění zůstává na velmi příznivé úrovni. Platí to jak pro jednotlivce, tak zejména pro rodiny. Dva dospělí až se 4 dětmi zaplatí například za 14denní pobyt v Chorvatsku celkem 970 korun, přičemž kromě léčebných výloh (s plným plněním v případě onemocnění covid-19) mají krytí i pro případný úraz, ztrátu zavazadel nebo způsobenou nedbalostní škodu, za niž nesou odpovědnost. Nárok mají i na denní odškodné za případnou hospitalizaci.

 

Zdroj: Uniqa

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account