Od poloviny května je v nabídce Uniqa nové pojištění pro podnikatele Perfekt vyvinuté v souladu s moderními trendy. Je koncipováno jako všestranné pojistné krytí i jako široký okruh služeb pro případ potřeby, a to nejen při pojistné události. Kromě podnikatelů využijí Perfekt i bytová družstva, SVJ, obce či jiné organizace, jako jsou školy nebo kulturní instituce.

Pojištění Perfekt zahrnuje tři hlavní oblasti:

 Pojištění majetku

 Pojištění odpovědnosti

 Pojištění asistenčních služeb

Pojištění majetku zahrnuje široké krytí pro veškerý majetek podnikatele: nejen pro budovy a ostatní stavby, movité vybavení a zásoby, ale i pro peníze, věci uložené na volném prostranství nebo pro nosiče dat. Pojistit lze škody vzniklé jak v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalismu nebo nahodilého rozbití skla, tak i při přerušení provozu nebo při přepravě nákladu či peněz.

Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku kryje Perfekt i finanční škody, např. náklady na odklízecí či bourací práce, hodnotu vodného a stočného při havárii rozvodů nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. V neposlední řadě lze sjednat i komplexní pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení, a to jak pro ta kancelářská, tak i pro ta užívaná v terénu.

Základem pojištění odpovědnosti je krytí újmy na zdraví nebo škody na majetku a následné finanční škody. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost vlastníka a uživatele nemovitosti, případně i na povinnost hradit škodu způsobenou zvířetem, jež pojištěný chová a používá k činnosti. Součástí krytí je i pojištění škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, a škod způsobených majetkově propojeným subjektům (zejména mateřské nebo dceřiné společnosti nebo společníkům).

Připojištěním lze pojistnou ochranu rozšířit také na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, věci odložené, užívané nebo převzaté, případně za věci zaměstnanců, ale také na odpovědnost za finanční škody a za škody na životním prostředí. Specialitou jsou připojištění odpovědnosti členů vrcholových orgánů pro bytová družstva a SVJ nebo speciální připojištění pro obce a města, včetně odpovědnosti za nesprávné úřední rozhodnutí nebo odpovědnosti zastupitelů.

Pojištění asistenčních služeb poskytne potřebnou pomoc nejen při havárii a jiných nouzových situacích. Svými širokými službami napomůže i při běžném fungování firmy. Technická asistence zahrnuje zásah řemeslníků, jako jsou instalatéři, topenáři, plynaři, sklenáři, elektrikáři nebo zámečníci, využít lze i specialisty na deratizaci, stěhování, hlídací služby nebo opraváře spotřebičů.

Odpovědí na stoupající rizika v digitálním světě je kybernetická a IT asistence – ta řeší skutečnosti, jako jsou napadení hackerem, zneužití platební karty, problémy s e-shopy nebo poškození pověsti firmy na internetu. Mimo jiné ale také umí obnovit data z paměťových zařízení, zkontrolovat a nastavit ochranu počítačů a počítačové sítě nebo poskytnout telefonickou konzultaci v oblasti IT problematiky. Pro malé a střední firmy je tu i asistenční pomoc týkající se právních, daňových či účetních otázek.

Konstrukce a výhody pojištění Perfekt

Cílem vývoje nového produktu pro malé a střední firmy bylo zohlednit nejrůznější aktuální trendy podnikání a jeho hlavní potřeby, ale současně také přinést přehledné pojištění s jednoduchým způsobem sjednání. K jeho hlavním charakteristikám patří:

 Komplexní krytí – v jediném pojištění lze pokrýt všechna rizika, která se s majetkem a činností podnikatele pojí, a to bez ohledu na jeho velikost a obor.

 Variabilita – pružná „stavebnicová“ konstrukce pojištění zajišťuje, že se pojistné krytí sestaví vždy na míru konkrétní firmy a podnikatel tak neplatí za ta rizika, které se ho netýkají. Přizpůsobit si pojištění přesně podle svých potřeb a vzhledem k velikosti svého podnikání tak nikdy nebylo jednodušší.

 Transparentní smlouva a dokumentace – náš klient není pojišťovák. K dispozici jsou proto jasné a přehledné pojistné podmínky, cenová kalkulace i pojistná smlouva tak, aby jim každý dobře rozuměl. Co nemůže být pojištěním kryto, je otevřeně popsáno a vysvětleno.

 Aktuální a nadčasový produkt – nekryjeme jen to, co již „bylo vymyšleno“. Do pojištění tak zavádíme i poslední trendy a rizika, která se do podnikání našich klientů promítají s čím dál větší měrou, jako například nebezpečí spojená s postupující digitalizací.

 Široký asistenční servis činí z pojištění aktivního pomocníka nejen pro pojistné události, ale i v běžném provozu firmy.

Zdroj: Uniqa

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account