Před závěrečným schvalováním je ve Sněmovně vládní novela, podle níž by se na parkovacích stáních v bytových domech prodávaných společně s bytem nevztahovalo předkupní právo vlastníků dalších bytů. Poslanci navrhli v dnešním druhém čtení další dílčí úpravy předlohy. Dolní komora by o ní mohla hlasovat v únoru.

Ústavně – právní výbor navrhl již dříve jinou úpravu předkupního práva, prakticky jeho opětovné zrušení. Chce, aby vrátil stav, který platil od roku 2015 do znovuzavedení předkupního práva. Od roku 2015 bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům až na některé výjimky zrušeno. Omezilo se na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.

Výbor také mimo jiné chce, aby byl vlastník bytu povinen předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, která by mohla dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. V novele dále navrhl rozšířit části, které se týkají družstev.

Poslanec Milan Pour (ANO) prosazuje sjednocení formy pro přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nemusely by se uskutečňovat notářským zápisem, jak je tomu v některých případech nyní.

Vládní norma má například také jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti, nebo vznik společenství vlastníků jednotek s jediným vlastníkem všech jednotek.

Vlastník bytové jednotky by byl podle novely nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost by se vztahovala i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account