Ústavní soud se zastal ženy s III. stupněm invalidity, které pojišťovna odmítla vyplatit pojistku a u soudu pak argumentovala tím, že nárok je již promlčený. Soud řekl, že námitka o promlčení je v rozporu s dobrými mravy a případ vrátil krajskému soudu.

„III. senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, neboť jimi byla porušena práva stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces,“ uvedla mluvčí v tiskové zprávě.

Stěžovatelka uzavřela v roce 2010 smlouvu o úvěru ze stavebního spoření se Stavební spořitelnou České spořitelny. S podpisem smlouvy se automaticky pojistila mimo jiné pro případ invalidity. O rok později u ní Okresní správa sociálního zabezpečení uznala III. stupeň invalidity.

Žena se o vyplacení pojistného nejprve dohadovala s pojišťovnou, když jí pojišťovna nevyhověla, obrátila se na soud. U něj po dlouhých sporech a odvoláních podaných pojišťovnou uspěla pouze s náhradou škody 53 000 korun z celkově požadovaných 350 000 korun. Na zbytek sumy uplatnila pojišťovna námitku o promlčení nároku po dvou letech a soud jí vyhověl. Argument, že je námitka v rozporu s dobrými mravy krajský ani Nejvyšší soud neuznal.

Podle Ústavního soudu ale nepostupoval správně. „Obecné soudy podle názoru Ústavního soudu dostatečně nezohlednily právní a faktickou problematičnost postavení stěžovatelky, které za situace, kdy pojišťovna navzdory rozhodnutí o uznání invalidity v rozsahu III. stupně odmítla pojistné plnění poskytnout, nezbylo, než nesplacené zůstatky úvěrů stavební spořitelně nejprve doplatit ze svých prostředků, aby se až následně mohla dané finanční částky domáhat v rámci soudního řízení prostřednictvím žaloby na náhradu škody,“ uvedla soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Soud upozornil, že proces vedoucí k vyplacení pojistky by měl být pro spotřebitele předvídatelný, transparentní, rychlý a ve své podstatě velmi jednoduchý. Tak to ale v tomto případě nebylo a žena se svého nároku domohla až po několika letech a to ještě v omezené míře, protože pojišťovna vznesla námitku o promlčení jejího nároku.

Případ se tak vrací ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který při jeho posuzování musí vzít v potaz stanovisko Ústavního soudu.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account