Polovina automobilových nehod má za následek poranění krční páteře v podobě opěrkového syndromu. Přitom 50 % postižených je v prvních týdnech bez zjevných příznaků. Včasná diagnostika a léčba mohou zabránit vzniku vážných trvalých následků. Platforma VIZE 0 zahájila projekt zabývající se se problematikou opěrkového traumatu komplexně.

Nejméně polovina dopravních nehod je spojena s poraněním krční páteře. Nejčastěji jde o tzv. opěrkový syndrom. Podle Evropské komise ho každoročně v rámci EU utrpí při nehodách až 800 tisíc osob. Z nich cca 5 procent mívá dlouhodobé potíže, což s sebou nese nemalé socioekonomické náklady ve výši 10 miliard eur (z celkových cca 280 miliard celkových nákladů nehodovosti). Švédští odborníci udávají, že opěrkové trauma stojí za 70 procenty všech případů invalidity v důsledku zranění při nehodách.

„Opěrkové trauma vzniká tím, že během nárazu hlava pasažéra ve velmi krátkém okamžiku vykoná nepřirozeně velký pohyb z jedné extrémní polohy do druhé, tedy dojde k prudkému esovitému švihnutí krční páteří. Může k němu dojít již při nízkých rychlostech okolo 20 km/h,“ uvádí Prim. MUDr. Tomáš Fořt, ze společnosti FORTMEDICA. Ve velkém počtu případů v období krátce po nehodě nemívá postižená osoba žádné obtíže, resp. se jedná jen o potíže marginální. Klinický nález navíc bývá zcela normální. „Pokud však nebudou poranění včas odhalena a léčena, mohou se po několika měsících objevit příznaky, které bývají velmi pestré – bolesti hlavy, dvojité vidění, závratě, nitroušní šelesty, poruchy spánku, mravenčení v končetinách, poruchy hybnosti,“ uvádí doc. MUDr. Aleš Hahn, čelný odborník na problematiku opěrkového traumatu a odborný garant projektu.

Zatímco v řadě západních zemí EU je k problematice opěrkového traumatu přistupováno komplexně, v ČR se doposud jedná o „bílé místo“. Platforma VIZE 0 proto v letech 2020 a 2021 realizuje projekt financovaný z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, který se danou problematikou zabývá komplexně. „V rámci projektu bude vytvořena metodika provádění příslušné diagnostiky, terapie a rehabilitace. Definujeme národní síť referenčních pracovišť, na která se budou moci účastníci nehod obrátit. Rovněž tak seznámíme širokou i odbornou veřejnost s účinnými preventivními opatřeními,“ upřesňuje Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

Problematiku opěrkového syndromu samozřejmě pečlivě sledují i pojišťovny. „Ročně řešíme v povinném ručení 70 tisíc škod, v téměř 40 % případů je příčinou nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, tedy náraz zezadu do jiného vozidla. Většinou se jedná o menší „plechové“ škody, ale každoročně také registrujeme cca 1700 případů poranění krční páteře. Komplexní vyšetření na speciálním přístroji a tím i včasné zahájení léčby je tedy přínosné i pro nás,“ potvrzuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa. Bližší informace naleznete na webu projektu www.neriskujkrk.cz.

Zdroj: Kooperativa pojišťovna

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account