Appearing as a floating sphere, Apple Marina Bay Sands is the first Apple store to sit directly on the water.
Zdroj: Apple.com

Společnost Apple je podle tržní kapitalizace nejhodnotnější společností na světě. Přestože její akcie v posledních dnech poklesly o 16 %, stále se domnívám, že jsou i po tomto významném propadu extrémně předražené. Aktuální kapitalizace Applu přitom činí 1,9 bilionu dolarů.

Když investoři hodnotí valuace neboli ocenění konkrétní akciové společnosti nebo akciové indexu, obvykle svoji analýzu začínají analýzou valuačních neboli poměrových ukazatelů. V případě Applu vypadají základní valuační ukazatele následovně.

 • Akcie AppluUkazatel P/E, tedy poměr ceny akcie k čistému zisku na jednu akcii, momentálně dosahuje hodnoty 34,3. Přitom obecně se v investiční teorii tvrdí, že hodnoty nad 15 indikují předraženou akcii.
 • Ukazatel P/B, tedy poměr ceny akcie k účetní hodnotě vlastního kapitálu na jednu akcii, momentálně dosahuje hodnoty 26,7. Přitom obecně se v investiční teorii tvrdí, že hodnoty nad 2 indikují předraženou akcii.
 • Ukazatel P/S, tedy poměr ceny akcie k tržbám na jednu akcii, momentálně dosahuje hodnoty 7,2. Přitom obecně se v investiční teorii tvrdí, že hodnoty nad 1,5 indikují předraženou akcii.
 • Ukazatel EV/EBITDA, tedy poměr hrubé hodnoty společnosti, tedy součet tržní kapitalizace a čistého dluhu, na provozním zisku EBITDA, momentálně dosahuje hodnoty 18,0. Přitom obecně se v investiční teorii tvrdí, že hodnoty nad 7 indikují předraženou akcii.

Základní valuační ukazatele tedy jednoznačně indikují, že jsou akcie Applu na současné úrovní silně předražené. Zdá se, že v ceně akcií Applu je zaceněn enormně silný budoucí růst tržeb, zisků a cash flow, který s velkou pravděpodobností nebude realizován.

Ale jak přesně silný růst je v současné tržní ceně akcií Applu zaceněn? Abychom se ponořili do většího detailu a zjistili konkrétní hodnoty, musíme sestavit tzv. reverzní DCF model (reverse-engineered DCF). Jedná se o klasický model diskontovaného cash flow, nicméně s obrácenou strukturou. Neptáme se, jaká je vnitřní hodnota akcie, resp. celé společnosti, ale naopak se ptáme, jaký růst volného cash flow (free cash flow – FCF) v příštích letech je v aktuální tržní ceně akcií, resp. tržní kapitalizaci společnosti zaceněn. Můj model přitom vypadá následovně.

Akcie AppluZ terminálu Bloomberg jsem převzal hodnoty volného cash flow za roky 2016 až 2019. Dále jsem převzal konsenzuální odhady analytiků na volné cash flow pro roky 2020 a 2021. Přitom používám konzervativní diskontní sazbu na úrovni 10 % a také relativně konzervativní terminální tempo růstu volného cash flow od roku 2030 na úrovni 5 %.

A jaký je výsledek mého modelu? Jednoduchým přímočarým výpočtem jsem dospěl k závěru, že v aktuální ceně akcií Applu, resp. jeho tržní kapitalizaci je zaceněno průměrné roční tempo růstu (CAGR) volného cash flow mezi lety 2022 až 2029 na extrémně nereálné úrovni 10 %! Přitom CAGR volného cash flow mezi roky 2016 až 2019 činil pouhých 3,3 %. Že by byla společnost schopna udržet nepřetržitě téměř 10 let takto enormně silný růst volného cash flow je skutečně velice nepravděpodobné. Prognózu, resp. implikovanou výši volného cash flow z tabulky výše dobře ilustruje také následující graf.

Akcie AppluAktuální výše volného cash flow Applu se pohybuje kolem 70 miliard dolarů ročně. Můj model přitom implikuje, že volné cash flow by se mělo za 10 let více něž zdvojnásobit až k úrovni 160 miliard dolarů ročně. To je skutečně extrémně nepravděpodobné, resp. je to extrémně optimistický předpoklad, který nemá s konzervativním investováním nic společného.

Troufám si proto tvrdit, že i po 16% propadu z posledních dnů jsou akcie Applu silně přestřelené. Nemohu samozřejmě vyloučit, že by akcie na ročním horizontu mohly přidat dalších 30 nebo 50 %. Pravděpodobnost tohoto scénáře je nicméně podle mého názoru extrémně malá. Spíše se domnívám, že mnohem pravděpodobnější je scénář, že by akcie Applu na ročním horizontu mohly ještě o dalších 50 % oslabit, aby se valuační ukazatele jako P/E a implikované tempo růstu volného cash flow dostaly na mnohem nižší a tím pádem přijatelnější úrovně.

 Autor je investiční stratég Conseq Investment Management

1 komentář
 1. Lundea 4 měsíci

  Tohle vnímám jako jeden z negativních dopadů všech ETF fondů apod. Lidé nacpou peníze do fondu a nezajímají se o to, jaké společnosti konkrétně tam jsou. Fond nakupuje prvních X společností v sektoru. Apple tak vlastně nikdy nebude za rozumné peníze, protože jeho akcie nejsou nakupovány rozumně. Můj názor.

  0

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account