V posledních letech se na váze aktivně řízené fondy vs. pasivně řízené fondy převážil jazýček výrazně na stranu nízkonákladových pasivně řízených ETF fondů. Vyplývá to zejména z dat z amerického trhu, kde v posledních letech dochází k silnému přesunu aktiv investorů z aktivně řízených fondů do pasivních ETF. Důvodů je hned několik – nízká nákladovost, vysoká transparentnost a vysoká efektivita trhů, která aktivním manažerům snižuje pravděpodobnost dosáhnout tzv. alfy. Tedy vyššího výnosu při stejném riziku.

Existuje několik studií, které prokazují, že jen hrstka aktivních manažerů dokáže po odečtení svých nákladů dlouhodobě překonávat pasivně řízený index. Studie Morningstar například ukazují, že za posledních 10 let pouze 24% aktivně řízených fondů v kategorii large cap akcií překonalo pasivně řízené fondy.

My však věříme, že otázka aktivní vs. pasivní není černobílá, a že optimální přístup je využít to nejlepší z obojího. Zatímco využitím pasivních fondů můžete snížit celkovou nákladovost vašeho portfolia, doplněním portfolia o pečlivě vybrané aktivní správce mu můžete přidat i na výkonnosti. Pro dosažení takového výsledku však musíte mít smysluplný proces, který je strukturovaný a opakovatelný.

Kdy využít aktivně řízené fondy

Při rozhodování, zda využít aktivně řízený fondy si každý musí položit zásadní otázku. Dokáži najit správce, který patří mezi top 10% a dokáže dlouhodobě překonávat index? Pokud ano, může mít zařazení takového fondu do portfolia pozitivní vliv na jeho celkovou výkonnost. Důležité je tedy mít jasno v tom, co jsou rozhodující faktory pro úspěch aktivně řízeného fondu v dlouhém období.

Úspěšná aktivní strategie závisí na 3 kritických elementech:

 • Talent. Pokud má manažer dlouhodobě překonávat trh, potřebuje talent. Což představuje mnohem víc než chytré nápady a výjimečné schopnosti. To předpokládá silný analytický tým, časem prověřenou filosofii, a jasný, konzistentní investiční proces. Ve VHI se proto opíráme o práci více než 120 nezávislých analytiků ze společnosti Morningstar, kteří mají precizně definovaný proces hodnocení fondů. Díky němu jsme pak schopní najít ty aktivní manažery, kteří mají největší šanci dlouhodobě překonávat pasivní fondy.
 • Náklady. Celkový výnos portfolia se skládá z výnosu podkladových aktiv mínus investiční náklady. Čím vyšší investiční náklady, tím nižší pravděpodobnost, že aktivní manažer překoná index. Takže i u aktivně řízených fondů je velmi důležitým parametrem celková nákladovost fondu.
 • Trpělivost. Ta může být pro investory velkou výzvou, a proto porovnávání čtvrtletních výsledků dokáže napáchat mnoho škod. Vanguard sledoval všechny aktivní fondy, které byly investorům v Anglii dostupné před 15 lety, a porovnal jejich výnosy s odpovídajícími indexy. Z 9 % fondů, které dokázaly index v tomto období překonat, zaznamenala více než polovina z nich tři po sobě jdoucí roky s podvíkonností. Je tedy potřeba si uvědomit, zda máte vy, a případně vaši klienti, trpělivost taková období ustát a udržet si důvěru v manažera, kterého jste vybrali.

Nezapomínejte na měnové riziko

Existuje ještě jeden neopomenutelný důvod, proč by měl český investor využívat aktivně řízené fondy. A tím je měnové riziko. V současné době prakticky neexistují pasivně řízené fondy zajištěné do české koruny. A individuálně zajišťovat měnu může vyjít investora na nemalé transakční náklady, které zřejmě smažou všechny výhody pasivně řízených fondů. Naproti tomu najdete už poměrně pestrou paletu aktivně řízených globálních fondů, které nabízejí zajištění do české koruny. Nákladovost těchto operací se v objemu fondu prakticky ztrácí a pro mnohé investory je to nejefektivnější cesta jak kontrolovat měnové riziko ve svém portfoliu.

Umění nebo věda?

Sestavení a udržení investičního portfolia v souladu s vašimi dlouhodobými cíli je uměním i vědou zároveň. Kombinováním aktivně a pasivně řízených fondů můžete získat optimální mix nástrojů, které Vám pomohou k dosažení vašich finančních cílů. Vždy je ale potřeba vycházet ze smysluplného a prověřeného investičního procesu a disciplinovaně dodržovat prověřené investiční zásady. Pokud si nejste jisti, zda pro Vás vaše peníze pracují stejně tvrdě, jako jste pracovali vy pro ně, kontaktujte svého finančního poradce, který Vám pomůže sestavit odpovídající návrh portfolia.

3 komentáře
 1. Nikodym Dvorak 2 roky ago

  > V současné době prakticky neexistují pasivně řízené fondy zajištěné do české koruny.

  Ví někdo, proč tomu tak je? Je to jen tím, že je to pro finanční ústavy poplatkově nezajímavé?
  Mimochodem, jak to řešíte vy, kdo máte o indexové fondy zájem? Našli jste na českém trhu nějaký produkt tohoto typu?

  0

  0
 2. Jan Maňák 2 roky ago

  Dobrý den,

  z pohledu naší společnosti, je pro mě prakticky nemožné získat schválení pro zajišťování některého pasivního fondu do CZK. Pro jakýkoliv nový produkt potřebuju business plán, tedy odhad budoucích výnosů, které jsou logicky stanovené jako objem krát marže. Marže je v tomto případě podstatně nižší, než u aktivně spravovaných produktů nebo smart beta produktů (které článek Viktora opomíjí), takže vypadek marže je třeba nahradit vyššími objemy. Nicméně se domnívám, že objemy, které lze realisticky v ČR očekávat jsou přliš malé.

  Vedle toho, myslím, že současný hon na měnově zajištěné produkty je jednorázová zaležitost, která v dohledné době aspoň u akciovcých instrumentů přejde. Koruna od opuštění intervencí ČNB posílila o 6%, tedy podstatně více, než jsem i já sám na tomto serveru předpokládal. Pravda je, že jsem nepředpokládal takto agresivní politku ČNB v situaci, kde je eurozoně základnís azba stále -0,4%.

  ETF se týkají převážně akciových trhů a tam samotná volatilita trhů je podstatně vyšší. než co lze očekávat od dalšího vývoje kurzu EUR/CZK.

  Proto další argument proti je poptávka po měnovém zajišťování akciových instrumentů, která podle mého bude v čase klesat.

  U globálních akciových fondů je měnové zajišťování buď nedokonalé (jen EUR nebo USD do CZK) nebo příliš drahé.

  Není jisté, zda a kteří distributoři by byli ochotni nabídnout CZK zajištěné ETF do distribuce nezávislé poradenské veřejnosti.

  Poslední bod: nevím, jestli si všichni čtenáři uvědomují, že tzv. udržovací provize jsou funkcí správcovského poplatku. JInak řečeno nemůžete od ETF očekávat žádné následné provize.

  1

  0
 3. Jan Maňák 2 roky ago

  Ještě k tomu měnovému zajišťování: v tuto chvíli zajišťovat EUR do CZK prakticky nic nestojí, výhledově se dá očekávat, že měnové zajišťováíní bude generovat nějaký drobný pasivní nadvýnos.

  Naopak při zajišťování USD aktiv do CZK je roční náklad okolo 2% ročně. Tento náklad bude klesat s tím, jak se české úrokové sazby budou odspodu blížit těm dolarovým, nebo naopak poroste, pokud US sazby půjdou nahoru rychleji, než ty naše.

  Tvrzení o minimálních nákladech na měnové zajišťování tedy neplatí absolutně a hlavně se v čase mění. To se týká všech fondů, aktivních i teoreticky pasivních.

  1

  0

Leave a reply

Partneři


Chcete zde mít své logo?

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account