Peníze - bankovky - mince - české koruny - CZK
Zdroj: Pixabay.com

Investiční společnost AVANT na své konferenci představila osm nových fondů kvalifikovaných investorů. Na co se zaměřují a co přinesou klientům finančních poradců?

AVANT investiční společnost se zaměřuje na správu fondů kvalifikovaných investorů. Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR) je jejich největším správcem v České republice. Ke konci pololetí letošního roku obhospodařovala 46,6 mld. Kč a dalších 20,3 mld. Kč administrovala.

Tabulka: Top 3 správci fondů kvalifikovaných investorů

Investiční společnostObhospodařovanéAdministrované
AVANT46 567 497 430 Kč20 295 400 255 Kč
Amundi23 684 082 847 Kč
AMISTA22 705 596 383 Kč34 190 592 779 Kč

Zdroj: AKAT ČR, 2. čtvrtletí 2021

V celkovém pořadí českých investičních společností je na 8. příčce a její ambicí je vystoupat ještě výš. Jednou z cest je nabídka nových investičních fondů. A v této oblasti se zpátky nedrží. Jen za uplynulý rok připravila hned osm novinek:

  • Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA,
  • Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
  • SkyLimit Industry SICAV a.s.,
  • Vihorev.Capital SICAV, a.s.,
  • ECFS Credit Fund SICAV, a.s.,
  • VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.,
  • 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
  • CREDITAS ASSETS SICAV a.s., CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

A některé z nich jsou na českém trhu skutečně unikátní. Co nové fondy nabízí finančním poradcům a jejich klientům?

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA

Podfond AGUILA Českomoravského fondu se na distribuční spolupráci s investiční společností AVANT domluvil v září 2020, která působí i jako administrátor fondu. Podfond AGUILA se zaměřuje na investice do zajištěných úvěrů, které tvoří přibližně 30 % investičního portfolia. Vedle nich vkládá prostředky i do dalších fondů kvalifikovaných investorů.

„AGUILA je schopna realizovat stabilní výnos z části portfolia, které investuje do zajištěných úvěrů, a investorům tak dodávat stabilní výnos bez ohledu na fázi ekonomického cyklu či vývoji na kapitálovém trhu,“ uvádí podfond, který cílí na výnos 6 % ročně.

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Nemomax se zaměřuje na developerské projekty v krajských městech a v horských či jezerních rekreačních oblastech. V současnosti má v portfoliu 8 projektů a cílí na dva nové developerské projekty ročně. Investorům nabízí zhodnocení 5,1 % až 7,1 % ročně.

Mnohem lákavější je ale jeho nabídka pro finanční poradce. Za zprostředkování fondů obdrží celý vstupní poplatek, následné provize ve výši 0,9 % ročně a objemový bonus až ve výši 2 %.

SkyLimit Industry SICAV a.s.

SkyLimit Industry se zaměřuje na investice do malých a středních firem moderní strojírenské výroby. Budujeme průmyslovou skupinu, jejíž členové těží ze vzájemných výrobních, obchodních a dalších synergií a sdílejí technologické a manažerské know-how, výrobní a lidské kapacity,“ uvádí fond.

V současnosti fond drží investice v 5 společnostech s obratem cca 600 mil. Kč, které zaměstnávají 350 lidí. Za rok 2020 dosáhl zhodnocení 12,25 %. Dlouhodobě cílí na výnos 10 až 12 % ročně.

Investiční společnost AVANT se stala obhospodařovatelem fondu k 1. 11. 2020. Fond zprostředkovatelům nabízí provizi dle vstupních poplatků (0 až 3 %) a následnou provizi 1 % ročně.

Vihorev.Capital SICAV, a.s.

Fond Vihorev.Capital se zaměřuje na development residenčních nemovitostí v zajímavých lokalitách v Praze. Vytvořené či zrekonstruované byty dále prodává či pronajímá jako servisované apartmány a nabízí i možnost správy nájmů prodaných bytů pro nové majitele. Investorům fondu nabízí zhodnocení 7,1 % až 7,5 % u prioritních akcií, které mají přednostní právo na podíl na zisku.

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

ECFS Credit Fund se věnuje investicím do nebankovních půjček a financuje projekty EC Financial Services (Express Cash). U prémiových prioritních akcií garantuje výnos min. 7,2 % a u dividendových a růstových investičních akcií 6,9 % ročně. Vzhledem k zaměření fondu na financování jedné společnosti se jedná o poměrně rizikovou investici.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Vendeavour se zaměřuje především na investice do potravinářských společností, ale i na „next generation farming“, zdravotnictví a „next generation living“. V současnosti má v portfoliu 6 společností, s nimiž cílí na zhodnocení 10 % ročně při minimálním zhodnocení pro investory ve výši 6 % ročně.

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Reverzní (či zpětné) hypotéky jsou tématem, které dokázalo zarezonovat i Evropskou unií. Mohou být řešením penzí pro důchodce, kteří vlastní svůj byt či rodinný dům, ale nemají dostatek příjmů. Na druhé straně jejich poskytovatelé bývají přirovnávání k „obchodníkům se smrtí“, neboť jejich zisk roste, když jejich klienti… nežijí příliš dlouho.

V České republice působí zatím jediná společnost, která reverzní hypotéky nabízí na bázi úvěrového modelu – Finemo.cz. Z jeho skupiny též vzešel 1. fond reverzních hypoték, jehož cílem je zhodnocovat prostředky investorů o 3 % nad inflací. Nabízí pro prioritní akcie minimální výnos 3 % ročně s cíleným výnosem 5 % ročně. Fond zhodnocuje prostředky na základě úvěrů pro společnost Finemo.cz, které účtuje úrok min. 6 % ročně. Tím, že je fondem financována jedna společnost, se jedná o poměrně rizikovou investici.

Pro finanční poradce kromě celého vstupního poplatku nabízí i následnou provizi 1,1 % ročně.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s., CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Podfond Creditas Energy se zaměřuje na udržitelnou infrastrukturu a čistou energii. V portfoliu má i energetickou distribuční společnost s více než 6 tisíci odběrateli, mezi nimiž je 19 obchodních, kancelářských a retailových společností, 66 průmyslových parků a logistických hal a 19 residenčních projektů.

Nemáte dost peněz? Nevadí…

Zákon pro investice do fondu kvalifikovaných investorů vyžaduje minimálně 1 mil. Kč (a splnění testu přiměřenosti investice). Jenže… pokud i má investor takto vysoký objem prostředků k investicím, není pro něj vhodné investovat do jednoho fondu. Je to příliš rizikové.

Je zde ale jedno řešení. AVANT Flex umožňuje klientům vytvořit si vlastní diverzifikované portfolio fondů již od 1 mil. Kč. Klienti si mohou z nabídky AVANT vybrat různé fondy podle investičního zaměření, očekávané výnosnosti a investičního horizontu již od 100 tis. Kč investice do jednotlivého fondu. Zákon totiž umožňuje investovat do fondů kvalifikovaných investorů od 1 mil. Kč, a tuto investici lze v rámci stejného obhospodařovatele rozložit do více fondů,“ vysvětlil Pavel Bříza, obchodní ředitel AVANT investiční společnosti.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account