Poradenská společnost Dun & Bradstreet (D&B – NYSE:DNB) v srpnu snížila rating Číně. Důvodem je nepříznivý vývoj juanu, ztrácející se konkurenceschopnost nebo slabá poptávka z Evropy. V srpnu D&B dále snížila rating například Indii, Rumunsku, Singapuru, Libyi nebo Libanonu, ke zvýšení naopak přistoupila v případě Myanmaru (Barmy)….<

Čína ztrácí konkurenceschopnost

Poradenská společnost Dun & Bradstreet v srpnu snížila rating Číně z kategorie mírného rizika návratnosti investice (DB3d) na stupeň středního rizika návratnosti investice (DB4a). Alena Seoud, ředitelka Dun & Bradstreer pro Čechy a Slovensko, důvody ke snížení ratingu shrnula takto: „Čínská ekonomika trpí slabou poptávkou z Evropy. Nepříznivý vývoj juanu vzhledem k americkému dolaru je jedním z důvodů, proč čínská ekonomika ztrácí konkurenceschopnost. Také politický tlak z USA ve volebním roce by mohl přispět k neochotě čínské administrativy k devalvaci měny, což ještě podpoří známky odlivu kapitálu z Číny ve 2. kvartálu letošního roku. Dalším faktorem je inflační růst, který ještě v 1. kvartálu hnal ekonomiku vzhůru, což vyvolává neochotu devalvovat juan. Silná měna ale podkopává export a jeho další vyhlídky. V červenci export meziročně vzrostl jen o 1 %, zatímco import se zvýšil o 5 %, což je nepříznivé pro vývoj HDP. Bez ohledu na vývoj juanu, čínská ekonomika trpí z hlediska konkurenceschopnosti – od poloviny roku 2008 se celkový objem mezd v Číně zvýšil o 85 % a mzdy jsou zhruba o 50 % vyšší než před vypuknutím hospodářské krize. Tamní produkci navíc svazují slabé exportní trhy či obtížná dostupnost úvěrů. Analytici Dun & Bradstreet odhadují, že nízká poptávka z churavějících evropských ekonomik sníží nominální růst HDP o 0,5 %. Například v červenci meziročně klesl vývoz zboží do EU o 16 %. Pokud tempo poklesu bude pokračovat i ve 3. čtvrtletí, EU by mohla čínský HDP připravit o dalších 0,8 %. Výsledkem stávající situace je růst kreditního rizika čínských exportérů, který může umocnit pokles poptávky z Evropy. S obtížnou dostupností úvěrů pak nebude snadné najít způsoby pro stimulaci čínské ekonomiky.”

Na stejné úrovni jako Čína, je podle Dun & Bradstreet, aktuálně hodnoceno také Bulharsko, Indie, Kolumbie, Irsko, Litva a Peru.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má Norsko, Švédsko a Švýcarsko, jejichž rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1d). Česká republika, které Dun & Bradstreet v červenci snížila rating o dva stupně, je hodnocena na úrovni mírného rizika návratnosti investice (DB3c), Polsko je zařazeno ve stejné kategorii, nicméně o dva kvartily výše (DB3a). Aktuální mezinárodní rating Slovenska je stanoven na úrovni nízkého rizika návratnosti investice (DB2d).

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

 

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

 

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

Zdroj: tisková zpráva Dun & Bradstreet

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account